search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Prestatiecontracten geven boost aan organisatie


Vialis gaat op 1 november beginnen met de exploitatiefase van het contract voor Vast Onderhoud DVM Ketens (VODK) in de regio West-Nederland Zuid. Het bedrijf, dat een cen- trale rol speelt in de infrastructuur en mobiliteit in Nederland, heeft al vijf jaar ervaring met het uitvoeren van een vergelijkbaar prestatiecon- tract in de regio Midden-Nederland. Voor die tijd, toen Rijkswaterstaat het onderhoud nog decentraal organiseerde, was Vialis ook al actief. Projectmanager Patrick de Bok van Vialis vertelt over de veranderingen en ervaringen met de nieuwe manier van werken.


Wat is het verschil voor jullie tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ manier van werken? “We kijken nu veel meer naar hoe we storingen kunnen voorkomen. We onderzoeken het gedrag van installaties in combinatie met de verwachte levensduur. Op basis daarvan ver- vangen we installaties of nemen we andere


gepaste maatregelen. Voorheen losten we ad hoc storingen zo goed en snel mogelijk op. Het belangrijkste was dus dat we goede monteurs in dienst hadden. Nu is onze interne organisatie anders. Omdat we ons voornamelijk richten op preventief onderhoud hebben we ook andere mensen in dienst, zoals RAMS-engineers en system-engineers. Daarentegen hebben we nu relatief minder monteurs nodig.”


Zijn er ook nog andere voordelen? “We krijgen nu meer verantwoordelijkheid van onze opdrachtgever Rijkswaterstaat. Dat is voor een organisatie altijd prettig. Verder hebben we door deze omschakeling op veel vlakken onze kennis kunnen verbreden. Ook dit heeft een enorme boost aan onze organisatie gegeven.”


Hoe kunnen jullie de opgedane kennis van een VODK-contract ook op andere manieren toepassen? “Hoewel de technische kennis van dit contract vrij specifiek is, komt dit bijvoorbeeld ook van pas bij het aanleggen van wegen. Zo weten we


wat het gedrag is van bepaalde systemen in de komende jaren. Verder is het een voordeel dat de opgedane procesmatige kennis, volgens de methodiek van Rijkswaterstaat, ook wordt toe- gepast bij andere opdrachtgevers, zoals die bij provincies en overheden. Wij voeren op deze basis bijvoorbeeld het onderhoud uit van de straatverlichting in de gemeente Haarlem. Een hele andere techniek, maar volgens de zelfde methodiek in een prestatiecontract uitgevoerd.”


Tot slot, wat is nu de beste manier om een prestatiecontract tot tevredenheid van alle partijen uit te voeren? “Niet per se letten op de kosten, maar de focus leggen op een zo hoog mogelijke kwaliteit van de systemen. Dit brengt met zich mee dat wij aan het begin van een contract flinke investe- ringen doen, die we in de loop van het contract weer terugverdienen. Op dat moment is het aantal storingen immers flink verminderd. Dat is goed voor ons en natuurlijk ook voor de veilig- heid van de weggebruikers. En daar is het natuurlijk allemaal om te doen.”


IFT2017_advertentie_178,5x126mm-bezoekers.indd 1


Nr.6 - 2016 OTAR9/1/2016 2:33:17 PM O Nr.6 - 2016TAR


37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40