search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ArcGIS-platform helpt Arnhem bij integraal beheer openbare ruimte


Voor het beheren van de openbare ruimte hanteerde de gemeente Arnhem in het verleden verschillende beheersystemen. De gemeente was op zoek naar één centraal systeem dat het assetmanagement in brede zin ondersteunt. Dit maakte een integraal (geografi sch) beleid mogelijk. José de la Cotera, informatiebeheerder van het ‘Product Groen, Bomen & Spelen’ vertelt hoe ArcGIS hun wens realiseerde. “Het bespaart ons tijd en geld en ook de communicatie en het samenwerken gaat nu veel effectiever.”


O


ok Arnhem heeft als gemeente nog steeds te ma- ken met toenemende bezuinigingen. De la Cotera: “We moeten op een creatieve manier met het bud-


get omgaan. Waar we vroeger alleen keken naar elke individu- ele asset, bijvoorbeeld of het riool of een weg gemaakt moest worden, kijken we nu naar het grotere geheel. Via het ArcGIS- platform is het heel eenvoudig om data te koppelen. Hierdoor kunnen we eenvoudig de verschillende assets die ook nade- rend onderhoud nodig hebben zien. We overwegen dan om bijvoorbeeld meteen op de dan toch al opengebroken weg, gelijk het groen of de lantaarnpalen en de afvalbakken te ver- vangen.”


Kantoor en veld verbinden Een andere belangrijke uitdaging was om de communica- tie op kantoor en de communicatie met onze mensen ‘in het veld’, de assetbeheerders, te verbeteren. Sinds twee jaar ge- bruiken veldmedewerkers die werken voor de gemeente Arn-


16 Nr.6 - 2016 OTAR


hem de app ‘Collector for ArcGIS’. De la Cotera: “De mannen vinden het fantastisch. In plaats van stapels papier, werken zij nu op de iPad, eventueel offl ine. Het is een mooie ondersteu- ning voor hun werkzaamheden en eenvoudig in gebruik. Wan- neer er bijvoorbeeld speeltoestellen gecontroleerd moeten worden, kunnen zij stapsgewijs middels een dropdown menu weergeven wat de status is en bijvoorbeeld een foto toevoe- gen. De situatie is gelijk doorgevoerd in het ArcGIS-platform, waardoor voor iedereen, ook op kantoor via ArcGIS Online, de actuele status zichtbaar is. Als een reparatie nodig is wordt dit meteen ingepland.”


Toekomst


De La Cotera heeft een aantal concrete ideeën voor het ver- volg op de agenda staan. Zo gaat hij op zoek naar manieren om het integraal samenwerken te blijven optimaliseren. Ook wil de gemeente de inwoners van gemeente Arnhem meer be- trekken bij het beleid en het onderhouden van de openbare


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40