search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Julianakanaal toekomstbestendig met innovatieve technieken


Drone-opname


Bij het verruimen en verdiepen van het Julianakanaal in Zuid- Limburg gebruikt aannemer de Vries & van de Wiel innovatie- ve methodes. De bodem wordt waterdicht gemaakt met dunne bentoniet matten die door het speciaal ontwikkelde vaartuig Mattedoor worden gelegd. Het scheepvaartverkeer kan tijdens de werkzaamheden gewoon doorvaren, met maximaal een half uur vertraging. Tekst: Richard Mooyman


H


et Julianakanaal, parallel aan de Maas, werd geopend in 1935. Na ruim tachtig jaar is het ka- naal toe aan een ingrijpende opknap- beurt. Tegelijkertijd wordt het Juliana- kanaal geschikt gemaakt voor klasse Vb schepen. Dit zijn schepen met een leng-


30 Nr.6 - 2016 OTAR


te van 190 meter en diepgang van 3,5 meter. De verruiming van het Julianaka- naal is één van de maatregelen uit het programma Maasroute, waarin de ge- hele vaarroute geschikt wordt gemaakt voor klasse Vb-scheepvaart. Het pro- ject is nodig om deze belangrijke trans-


portroute over water toekomstbestendig te maken. Het Julianakanaal is namelijk een belangrijk alternatief voor wegver- voer, zegt Jacques Timmermans, om- gevingsmanager van Rijkswaterstaat. “Hoe meer vervoer over water, hoe min- der over de weg.”


Weinig hinder Dagelijks passeren er in het Julianaka- naal tussen Elsloo en Born tussen de 60 en 120 binnenvaartschepen. Van de 34 kilometer kanaal wordt 26 kilometer aangepakt. Het gaat daarbij onder meer om onderhoudsbaggeren, verbredin- gen, dijkverplaatsingen en het aanbren- gen van een waterkerende grondcon- structie. In 2012 schreef Rijkswaterstaat een tender uit voor het project. Belang- rijke elementen daarin waren behalve de kosten ook de voorwaarde dat het scheepvaartverkeer zo min mogelijk ge- hinderd mag worden. “De winkel moet wel openblijven tijdens de verbouwing’’,


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40