search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastruc- tuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infra- beheerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 6-2016, jaargang 97 www.otar.nl Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven


(grond-, weg en waterbouw), Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia, Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht, Henk van der Brugge, tel. 0184-


advertentieverkoop AcquiMedia, Wim Boer, Fabiënne Leenart, tel. 0184-481042, info@otar.nl


en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Chris Westhuis, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk.


kunt u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V. Abonnementsvormen,


l o ss e adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift,


website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


OTAR Digitaal ui t g av e n,


Vakantie in Italië. In de nacht van 24 augustus worden we wakker geschud door het trillen van de aarde. Dat het zo’n zware aardbeving (6.2 op de schaal van Richter) is, realiseren wij ons op dat moment totaal niet. Toch ligt het dorpje Amatrice, waar het epicentrum was, op nog geen 50 kilometer van onze camping. Bij ons gezin gelukkig geen slachtoff ers of schade.


Hoe anders is het bij de slachtoff ers en de getroff en huizen, wegen en gebouwen? Een drama. Bijna 300 doden en dorpjes waar niets meer van over is. Het gebied oogde zo veilig, rustig en de dorpjes leken voor de eeuwigheid gebouwd. Maar schijn bedriegt. De infrastructuur en de gebouwen bleken niet bestand tegen dit natuurgeweld.


OTAR is tevens digitaal beschikbaar met extra’s als videobeelden , diverse links informatie


en achtergrond-


Op zo’n moment realiseer je hoe belangrijk - maar ook hoe moeilijk - het is om continu te investeren in de veiligheid van een land. Vaak leest u in OTAR over de grote programma’s die er zijn om onze delta te beschermen tegen natuurrampen of klimaatverandering. We kunnen niet op onze lauweren rusten en aannemen dat het wel goed gaat met de waterwerken.


6 2016


jaargang 97 www.otar.nl


In dit nummer leest u over het programma MultiWaterWerk, kosten 3 miljard euro. Rijkswaterstaat staat voor een enorme vervangingsopgave tot 2050 van 52 sluizen door het hele land. Deze sluizen zijn voor het merendeel aan het begin van de vorige eeuw gebouwd en bereiken de komende jaren het einde van hun levensduur. Voor dit project bundelen opdrachtgever, marktpartijen en kennisinstituten hun kennis en kunde via de Bouwcampus. Zo moet de meeste effi ciënte, innovatieve, maar vooral de beste oplossing worden bereikt. En hoe belangrijk dat is, is mij maar weer eens heel duidelijk geworden.


PROJECT MULTIWATERWERK VERVANGING VAN 52 SLUIZEN


Complexe mobiliteit ALLES OVER SLIM WEGBEHEER


VERRUIMING JULIANAKANAAL Nr.6 - 2016 OTAR O Nr.6 - 2016 TAR 3


Astrid Melger (amelger@otar.nl) Hoofdredacteur OTAR


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger. Redactie Edith Andriesse, Constant Gras, Sandra Krens, Olav Lammers, Joost Zonneveld, Richard Mooyman. Advies


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties


Wakker geschud 481041, info@acquimedia.nl Bladmanagement en


redactioneel


Coverfoto: Combinatie SHERPA, artikel pagina 26-28


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40