search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
grind om ze te fixeren en 35 centimeter stortsteen tegen beschadigingen.


Anker risico Een van de risico’s was dat wanneer een schip een anker uitgooit en het over de bodem laat slepen, beschadigingen aan de bodem kunnen ontstaan. “In het kanaal geldt nu een ankerverbod, ten- zij er sprake is van een noodgeval”, al- dus Oberdorf. “De bodemlaag moet daar echter wel tegen bestand zijn. We willen niet dat een anker de mat open- trekt, want dan kan het kanaal gaan lek- ken.” Door ter plekke proeven te doen op de oever kon de aannemer bepalen hoe dik de beschermende laag moest zijn. De nieuwe bodem van het kanaal moet in principe honderd jaar meegaan. Het leggen van de eerste matten verliep de eerste dagen langzaam. “De eerste week was het experimenteren. Iedereen moest wennen, van de schipper tot de kraanmachinist. Nu zijn we ruim een jaar bezig en leggen we vijftien tot twintig matten per dag.” De matten zijn vijf me- ter breed, en hebben een lengte van 15 tot 25 meter. In totaal wordt een bodem- oppervlakte ter grootte van 32 voetbal- velden op deze manier bedekt. De juis- te positie van de matten op de bodem wordt nauwgezet bepaald met behulp van GPS. Het water is te troebel om dit op zicht te kunnen doen.


32 Nr.6 - 2016 OTAR


Overgangen Voor de overgangen naar een kleilaag of andere mat, ontwikkelde de aanne- mer een mengsel van bentoniet en fijn grind. Dat kreeg de naam Luxeal, ge- noemd naar de uitvinder Luc Goiris, een medewerker van het bedrijf. Het storten van Luxeal levert een uitstekende water- dichte verbinding op. Het mengsel kan ook worden gebruikt als afdichting op plaatsen waar een mat niet 100 procent goed ligt, want ook dat komt wel voor. Klei bleek hiervoor niet goed geschikt. “Dat is te zompig en kleverig, en moei- lijk uit te smeren. Luxeal laat zich mak- kelijker aanbrengen en nivelleren. En het voldoet aan dezelfde strenge eisen als de mat”, aldus Oberdorf.


Duurzamer Volgens berekeningen leidt de inzet van de Mattedoor tot een reductie van 63 procent in CO2-uitstoot ten opzichte


van de traditionele methoden. Dit kost volgens Oberdorf veel minder energie. “Onze methode is veel duurzamer. Je hoeft veel minder materiaal af te voeren en weer terug te brengen. Ik verwacht dat eisen voor een lagere CO2-uitstoot ook bij toekomstige projecten een be-


Bevers Maatregelen moesten ook worden getroffen om flora en fauna te sparen bij de verrui- ming van het Julianakanaal. Zo moesten er in de bocht bij Elsloo 29 zogenoemde fauna uittreedplaatsen worden aangelegd, onder meer voor bevers en dassen. Met behulp van lokale vrijwilligers van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) zijn hazelwormen -ook beschermde dieren- afgevangen en in speciaal hiervoor inge- richte compensatiegebieden weer uitgezet.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40