search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
De remming- en geleidewerken moeten de steeds grotere en zwaardere schepen geleiden en opvangen. Bij stuurfouten worden hiermee zowel de schepen als de wal en de sluizen beschermd. Met hout is dit gezien de krachten die hiermee gepaard gaan, niet langer haalbaar. Voor de nieuwe remming- en geleidewerken moesten 15 meter lange stalen palen in de bodem worden geslagen. Dat kon overigens niet zomaar wor- den gebeuren. Eerst moest een Niet Gesprongen Explosieven (NGE) bodemonderzoek worden uitgevoerd naar de mogelij- ke aanwezigheid van bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast vond onderzoek plaats, met duikers, naar de mo- gelijke aanwezigheid van kabels. Het laatste bleek niet over- bodig, zo werden kabels gevonden die op geen enkele KLIC- kaart aanwezig waren. Dit laatste betrof onder anderen een 10 kV kabel van een nutsbedrijf. Aan de nieuw geslagen pa- len ‘hangen’ nu de nieuwe drijvende geleidewerken. Wanneer een schip een geleidewerk raakt, beweegt de stalen paal mee vanuit de zandbodem om na belasting weer terug te veren naar zijn oorspronkelijke positie. Aan de contactzijde van het remming- en geleidewerk zorgt een dikke kunststof (acoriet) bekleding voor bescherming van zowel schip als geleidewerk. De nieuwe, langere geleidewerken bieden ook meer ruimte voor wachtende schepen om af te meren. Het sluizencomplex biedt nu een rustiger beeld voor schipper en bedienaar door- dat de bestaande en nieuwe stalen remming- en geleidewer- ken harmonieuzer tot elkaar staan opgesteld.


Kwetsbare draaibruggen De draaibruggen van Kornwerderzand zijn gevoelig voor sto- ringen. Dit heeft een aantal oorzaken. Zo is de constructie slank van ontwerp terwijl de aslasten van het wegvervoer door de jaren heen steeds zwaarder zijn geworden. Verder vangen de donkere slijtlaag van het wegdek en het staal veel (zon) warmte op waardoor uitzetting plaatsvindt. Lasreparaties aan het rijdek zorgen ook weer voor veranderingen in de vorm van de slanke constructie. De optelsom van al deze factoren wil nog wel eens voor problemen zorgen. De zuidelijke brug on- dervangt een deel van de risico’s met een eigen koelsysteem, de noordelijke brug beschikt niet over dit systeem omdat er jaren lang geen noodzaak voor bestond. Dat is veranderd. De laatste jaren kon het gebeuren dat deze brug door uitzetting niet in gesloten positie kon terugkeren. Daarom heeft Servicis (een onderneming van TBI) in 2015, in opdracht van SHERPA, het landdeel aan oostzijde ingekort waardoor nu een gemid- deld vijf centimeter brede sparing tussen brug en landhoofd zit. Aan de westzijde moet deze sparing nog worden gereali- seerd. De noordelijke brug wordt, wanneer nodig, handmatig met water gekoeld, aangezien recentelijk is vastgesteld dat de brug nu op het westelijk hoofd vastloopt.


Wit in plaats van groen Daarnaast bestond de renovatie van de draaibruggen uit het opknappen van het bewegingswerk, het conserveren van de stalen brug en het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag op het wegdek. Er werden zo’n tweehonderd scheuren in het staal van de bruggen aangetroffen, hierdoor breidde de opdracht uit naar reparatie van drie van de vier bruggen. Verder wer- den de bruggen - om de zon minder kans op uitzetting te ge-


NOG GEEN DAG NADAT DE VLOEDDEUR OPNIEUW IN GEBRUIK WAS GENOMEN, WERD HIJ AANGEVAREN DOOR EEN SCHIP


ven - aan de zuidzijde voorzien van witte verf, in plaats van het groen aan de noordzijde, wat de traditionele monumen- tale kleur is.


De laatste loodjes


Nog geen dag nadat de aangepaste vloeddeur van het bin- nenhoofd van de grote kolk opnieuw in gebruik was geno- men, werd hij aangevaren door een schip. Niet alleen de deur maar ook de betonnen kolkwand liepen hierbij scha- de op. Dit werd, onder regie van SHERPA, snel functio- neel hersteld door het inhijsen van de op het complex aan- wezige wisseldeur. Definitief herstel vindt plaats met een Nr.6 - 2016 OTAR


O Nr.6 - 2016TAR 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40