search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN Maxime Verhagen


Infrastructuur begint bij maatschappelijk besef


Volgend jaar beter, dat is zo ongeveer de belofte voor de GWW-sector. Vooral de investeringen in de wegenbouw nemen toe. Heel voorzichtig herstelt onze branche. Zeker geen jubelstemming en absoluut nog geen garanties dat ieder bedrijf overeind blijft. Samengevat is dat is het beeld in de nieuwste sectorprognose van ABN AMRO. Waarom toch zo voorzich- tig? Gemeenten, provincies en Rijk hebben veel geschrapt, verschoven of simpelweg genegeerd, als het gaat om de infrastructuur die essentieel is voor heel de Nederlandse economie. Nu die toch echt wel uit de crisis is, merken we elke dag – ook in de zomer zelfs – dat de files oplopen. En dat gaat veel harder dan het herstel in de GWW.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Het reistijdverlies op de weg stijgt tot 2020 met 45%, volgens nota bene het kennisinstituut van het Ministerie van IenM zelf. En als het goed blijft gaan met onze economie, dan zouden we in 2050 wel eens 90% meer tijd ‘gezellig’ in de file kunnen doorbrengen. Want al worden ze elektrisch, slim en ‘zelfrijdend’, we blijven ons voorlopig toch echt nog wel verplaatsen per auto. Het aantal daarvan brak in 2016 door de grens van 8 miljoen en min- der worden het er niet. Integendeel, tegen 2050 kunnen het er ook 10 mil- joen zijn. Tegelijkertijd is veel ondergrondse infra toe aan vervanging of uitbreiding, terwijl we meer moeten doen om de effecten van klimaatver- andering op te vangen. Ook dat is infra.


En wie niet zo vaak in de auto stapt, zal toch zeker fietsen. Het aantal fietskilometers blijft met de explosieve groei van de e-bike alsmaar stijgen. Logisch dus dat tot 2030 het tekort aan fietsparkeerplekken bij stations oploopt tot minimaal 100.000 plekken. En denk dan ook aan de ‘laadinfra- structuur’. Alle reden dus om te investeren, te beginnen met het terug- draaien van al die schadelijke bezuinigingen van de afgelopen jaren. Dit is een van onze belangrijkste punten in aanloop naar de Tweede Kamer-ver- kiezingen, volgend jaar maart.


Veel GWW-bedrijven met ondernemersgeest konden ondanks alles nog het hoofd boven water houden, in de crisisjaren. Het is nu de hoogste tijd voor echt betere perspectieven. Voor de wegenbouw en bestrating, voor grond- werk en riolering, voor civiele betonbouw, voor kabels, leidingen, bagger- werk, kust- en oeverwerk. Ofwel al dat werk waardoor de rest van Neder- land droge voeten houdt, veilig van A naar B komt en goed z’n boterham kan verdienen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben dit jaar al mooie documenten getekend, zoals de Marktvisie. Nu is het tijd om ze in veel meer projecten toe te passen. Dat lukt alleen maar vanuit het realisme dat goede infrastructuur cruciaal is voor onze samenleving. Infrastructuur begint bij maatschappelijk besef. En als we bij die nieuwe aanbestedingen reële prijzen berekenen, dan kunnen we ook in onze sector weer normale marges schrijven.


Nr.6 - 2016 OTAR O Nr.6 - 2016TAR 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40