search.noResults

search.searching

note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Marcel Wink, projectmanager Vialis


‘Renovatie sluizen vraagt integrale aanpak’


Veel sluizen in Nederland bereiken het einde van hun levensduur. In het MultiWaterWerk programma worden deze de komende twintig jaar vervangen en gestandaardiseerd. Naast het schutten van schepen krijgen andere func- ties, zoals watermanagement, duurzame win- ning van energie en recreatie en toerisme, ook aandacht. Een integrale aanpak zoals ook Vialis die voor ogen heeft.


M Aanjager


De afgelopen jaren is er binnen Vialis geïnvesteerd in opbouw van kennis en ervaring op het gebied van realisatie, renovatie, beheer en onderhoud van natte infra. Wink: “Het modernise- ren en het in beheer krijgen van de Haringvliet- en Volkerak- sluizen zo’n tien jaar geleden is echt een aanjager geweest om grote werken uit te voeren. Deze sluizen konden we aan, juist omdat het complex was. Daarna kwam de realisatie van de Ramspolbrug, ook daar deden we weer veel kennis op. De praktijkervaring en kennis van bruggen en sluizen en hun technische automatisering zorgden voor een grote leercurve binnen Vialis. Was er eerst nog sprake van inhuur van kennis, nu hebben we dit volledig in eigen huis en hebben we een ge- specialiseerd team voor de natte infrawerken.”


Integraal werken


arcel Wink, projectmanager bij Vialis: “Dat er nu aandacht is voor bruggen en sluizen is niet vreemd, in de loop der jaren is veel achterstand


opgebouwd; installaties die versleten zijn, ver voorbij de tech- nische levensduur. Er moet nu dus ook echt wat gebeuren. Daarnaast is de interpretatie van machineveiligheidseisen en het belang ervan de afgelopen tien jaar gewijzigd. Ook in on- derhoud; van reactief bij storingen naar een pro-actieve aan- pak, naast ingeplande wijzigingen.”


De machinerichtlijn en de complexiteit overstijgt steeds meer het niveau dat de traditionele installatiebedrijven aankunnen. Vialis werkt, als onderdeel van VolkerWessels, binnen de infra- tak ook veel samen met zusterbedrijf Van Hattum en Blanke- voort, wat maakt dat Vialis integraal werken als visie uitdraagt en zich onderscheid ten opzichte van de gespecialiseerde grote installatiebedrijven.


Wink: “Dat we nu één van de partijen zijn in het consortium ‘OpenIJ’ en zo meebouwen aan de grootste zeesluis van de wereld is geweldig, maar als je affi niteit hebt met water is elke sluis is een project waar lol in zit. Techniek, omgeving, plezier- en beroepsvaart, het komt allemaal samen.”


Meer informatie: www.vialis.nl 22 Nr.6 - 2016 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40