search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


Koedood Marine Group biedt breed spectrum voor de maritieme sector


HENDRIK-IDO-AMBACHTMet de ingebruikname van het nieuwe pand, dat als uitbreiding zal dienen voor de werf-locatie aan het water, wordt ook de presentie van het bedrijf in de communicatie aangepast van ‘Dieselservice’ naar ‘Marine Group’.


“De overname van EBR en daarmee de verdere uitbreiding van ons productpakket en de ontwikkelingen in de afgelo- pen periode die veel verder gaan dan alleen dieselservice vroegen om een ‘nieuwe vlag’ die de lading dekt”, zo stelt Arie Koedood.


Koedood Marine Group presenteert zich dan ook vanuit de verschillende disciplines, waarmee het bedrijf de maritieme sector bedient. Voor de zomer zal het bedrijf het nieuwe en zeer duurzame pand officieel openen, waarmee dan een stap wordt gezet naar verdere ondersteuning van de maritieme sector.


EBR


Met de overname van EBR ‘Marine bv’ wordt binnen de groep een bedrijf toegevoegd dat zich richt op productie, reparatie en onderhoud van stuurhuis-speciale instal- laties. Zo levert het bedrijf onder andere stuurhuizen, hefkolommen, auto- en luikenkranen, luiken en lieren.


Een eigen engineeringsafdeling ontwerpt de producten naar de wens van de klant. Met dit maatwerk en de aan- sluiting bij innovatieve ontwikkelingen in de binnenvaart past het bedrijf uitstekend binnen de activiteiten van de groep die Koedood heeſt gevormd.


Koedood Marine Group nodigt u graag uit kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen binnen de groep.


Thijs Verheijen en Tamara Kiene.


Duurzaamheid Aanpassing en nieuwbouw van schepen vindt steeds meer plaats met oog voor duurzaamheid en efficiency. Als onder- deel van de keten wil de binnenvaart met transport over water een bijdrage leveren aan de duurzaamheid daarvan. Ook het aandeel in de footprint wordt voor opdrachtgevers steeds belangrijker. Koedood Marine Group BV denkt graag mee in innovatieve oplossingen om schepen toekomstbestendig te maken.


Mooie voorbeelden van innovatieve oplossingen zijn bijvoor- beeld de: MS Feniks (dieselelektrisch), MS Ivernia (aſter-


treatment), DC Orisant (dieselelektrische Hopper), Tug Telstar (parallel hybride sleepboot) en de onlangs opgeleverde MSC Sendo Liner, waar een modulaire opstelling zorgt voor de flexibiliteit van alternatieve energiebronnen in de toekomst.


Koedood Marine Group is voor de binnenvaart de distributeur van Mitsubishi scheepsmotoren, voor zowel voortstuwing of als generatormotor, in de Benelux. Daarnaast is het bedrijf of- ficieel dealer van Wärtsilä-motoren voor de binnenvaart. Het complete leveringsprogramma voor dit merk is hierdoor voor de binnenvaart beschikbaar.


55


THINK


INNOVATE


CREATE


Koedood Marine Group BV denkt graag samen met u na om uw ‘motor’ in het schip te vervangen voor een duurzame aandrij- ving . Hierin stelt het bedrijf uw schip en uw specifieke wensen op het gebied van uw toepassingen aan boord of het vaarge- bied centraal.


Denken in oplossingen voor een duurzame inzet van uw transport over water, voor een bijdrage aan het milieu en de efficiency van uw schip. Koedood adviseert in een passende oplossing als maatwerk voor uw voortstuwing als antwoord op een groener transport in de binnenvaart.


Om schepen groener te kunnen laten varen, wordt gekozen voor een oplossing vanuit de specifieke wensen aan boord en voor het vaargebied. Terugredenerend vanuit die wensen is er een generatorset ontwikkeld, die in combinatie met een elektromotor zorgt voor een optimale voortstuwing. Deze generatorset levert altijd het juiste vermogen tegen een sterk gereduceerd brandstofverbruik.


Bij de doorontwikkeling van de soſtware zijn de handmatige instellingen zoveel mogelijk geautomatiseerd. Dit voorkomt dat in een minder optimale belasting kan worden gevaren. De nieuwe soſtware ondersteunt deze wens. Slechts twee knop- pen ‘varen’ en ‘manoeuvreren’ zijn voldoende om de generato- ren automatisch het gunstigste gebied te laten zoeken waarin wordt gevaren. De nieuwe soſtware zorgt daarmee voor een optimale belasting onder alle omstandigheden.


Schoon varen via een elektromotor met de energie van een generator, conversioneel met aſtertreatment is een oplos- sing voor een duurzame inzet van het transport over water. Koedood Marine Group levert hiervoor samen met partners de puzzelstukjes die één geheel vormen in een zorgeloos trans- port voor uw opdrachtgevers.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64