search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
22


WERKEN IN DE


MARITIEME SECTOR


UW VACATURES IN DE SCHEEPVAARTKRANT,


DE E-PAPER, DE APP ÉN OP SCHEEPVAARTKRANT.NL


T +31 (0)10-4131679 E sales@scheepvaartkrant.nl


Wij zijn op zoek naar een Kapitein voor


het ARA-gebied  Ervaring in tankvaart en bunkering is een pre


 Vaarbewijs, ADN, Radar, Vhf en Rijnpatent zijn een pre..


We bieden:


U werkt in een 1-1 ploegensysteem onder Luxemburgse voorwaarden.


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.


Felita SA, route du Vin 9, L-5401 Ahn, Tel. +31 638 081 682, Support54@inos.lu


• JUNIOR BEVRACHTER


Je verzorgt in teamverband de bevrachting van het ladingpakket, de afhandeling van de daarmee samengaande administratie en alle bijkomende werkzaamheden.


Wij bieden: • Een afwisselende baan in een jong en enthousiast team. • Een marktconform salaris. • Een informele sfeer op de werkvloer.


Wij vragen: • Affiniteit met vervoer over water. • Beschikking over goede contactuele en verbale vaardigheden. • Representatief voorkomen. • Middelbare opleiding. • Commercieel, logistiek denkvermogen en inzicht. • Uw talenkennis in woord en geschrift alsmede uw kennis van de Europese binnenwateren is adequaat voor deze functie.


• Kennis van Word en Excel. • Geen 9.00 – 17.00 uur mentaliteit. • Bereidheid voor het eventueel volgen van interne of externe cursussen.


Sollicitaties kunt u richten aan: Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. T.a.v. Sander Meeusen en/of Kees Telgen, Boelewerf 52 - 2987 VE Ridderkerk E-mail: meeusen@vdgm.nl / telgen@vdgm.nl.


Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V.


Boelewerf 52 2987 VE Ridderkerk T +31 (0) 180 48 71 30


WWW.VDGM.NL


912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


Van de Graaf & Meeusen Rivertransport B.V. vervoert de meest uiteenlopende massagoederen over de binnenwateren. Deels voeren wij deze activiteit uit met duwbakken van onze rederij en deels besteden wij vervoer uit aan particuliere bin- nenschippers. Voor de aansturing van deze laatste activiteit zoeken wij een


Voor onze bestaande vloot als ook voor onze nieuwbouwschepen VistaSky en Lady Dilett a (2020) zoeken we gemoti veerde kandidaten voor de volgende functi es:


• 1e/2e Kapitein (m/v) • Machinist • Matrozen (m/v)


Riverman Cruises GmbH is een Zwitserse riviercruisemaatschappij met eigen schepen en zulke, waarvoor wij het management verzorgen. Onze schepen reizen voor verschillende touroperators op de rivieren Rijn, Moezel, Neckar, Main en Donau.


Ons managementt eam beschikt over mensen met langjarige prakti jkervaring in de rivier- cruisevaart. We bieden een managementf ilosofi e, die er alti jd naar streeft de bemanning van het schip te ondersteunen in het bereiken van ons gezamelijke doel. Tegelijkerti jd promoten we het eigen initi ati ef en zelfstandig werken van de bemanning aan boord. Het herkennen van ambiti es en het aanbieden van daarbij passende toe- komstperspecti even is een essenti eel onderdeel van onze werknemersfi losofi e.


Wij bieden: ✓Vast Zwitsers contract incl. sociale verzekering en afdracht Zwitserse loonbelasti ng ✓ Faire brancheconforme salarissen ✓ Geregelde vrije ti jd in overleg ✓ Persoonlijke aandacht / geinteresseerde aanspreekpersonen


Hebben we uw interesse gewekt en wilt u deel uitmaken van ons dynamisch bedrijf? Stuur dan uw sollicitati e inclusief curriculum vitae met ID en patenten resp. dienstboekje per mail naar: claudia.ehrich@river-man.ch


Für unsere bestehende Flott e sowie für unsere Neubauten VistaSky und Lady Dilett a suchen wir moti vierte Kandidaten für folgende Positi onen


• 1./2. Kapitän (m/w) • Maschinist • Matrosen (m/w)


Riverman Cruises GmbH ist eine Schweizer Flusskreuzfahrtreederei mit eigenen Schiff en und solche, die wir im Management betreuen. Unsere Schiff e fahren für unterschiedliche Reisever- anstalter auf den Flüssen Rhein, Mosel, Neckar, Main und Donau.


Unser Managementt eam verfügt über Menschen mit langjähriger Praxiserfahrung in der Fluss- kreuzfahrtbranche. Wir bieten ein unternehmergeführtes Management, welches stets bestrebt ist, die Schiff sbesatzung zu unterstützen in der Erreichung unserer gemeinsamen Ziele. Gleichzei- ti g fördern wir die Eigeniniti ati ve und das selbständige Arbeiten der Crew an Bord. Ambiti onen zu erkennen und entsprechende Perspekti ven zu bieten ist ein wesentlicher Teil unserer Mitarbei- terphilosophie.


Wir bieten: ✓ Unbefristete Schweizer Verträge inkl. Sozialversicherung und Abgabe der CH-Quellensteuer ✓ Faire branchenübliche Gehälter ✓ Geregelte Freizeitregelung nach Absprache ✓ Persönliche Betreuung / interessierte Ansprechpartner


Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten gerne Teil unserer dynamischen Firma werden? Schicken Sie bitt e Ihre Bewerbung inklusive Lebenslauf, Reisepass / ID und Patente bzw. Schiff er- dienstbuch per Mail an: claudia.ehrich@river-man.ch


Riverman Cruises GmbH | Oberwilerstrasse 40b | CH-4106 Therwil | +41 61 271 23 96


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64