search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


17 Dettmer Tank 134 in de vaart genomen


Als vervolg op de eerdere schepen in deze serie is, na een proefvaart op 1 mei, mts Dettmer Tank 134 in de vaart genomen. Dettmer Reederei stelde eerder in een hoog tempo door te willen blijven werken aan de vernieuwing van haar tankschepen. Ook de Dettmer Tank 134 komt voort uit de realisa- tie van deze koers.


De tanker werd afgebouwd bij Breko Shipbuilding & Repair te Papendrecht en is als tweede tanker voor deze rederij uitge- voerd volgens het nieuwe ADN 2019. Ook Dettmer Tank 134 heeſt het eerder succesvol door Gebr. De Jonge geïntroduceerde onder- waterschip. Met de oplevering van Dettmer Tank 134 zal Dettmer Reederei haar vloot verder verduurzamen.


Met de ingebruikname van Dettmer Tank 134 als vervolg op de eerder dit jaar in ge- bruik genomen Dettmer Tank 132 realiseert Dettmer Reederei uit Bremen een uitbrei- ding van de vloot met wederom een mo- delontwerp met geoptimaliseerd onderwa- terschip. Het te vervoeren volume is door dit ontwerp geoptimaliseerd, brandstofver- bruik en uitstoot zijn afgenomen. Daarnaast is voor het schip gebruikgemaakt van staal- soort AH36. Gebruik van deze staalsoort levert een positieve bijdrage aan de hoe- veelheid te vervoeren lading en zorgt er voor dat ook bij laag water langer kan wor- den doorgevaren. In opdracht van de Gebr. De Jonge is op hun eigen werf in Servië, scheepswerf Shipyard Kladovo, het casco voor Dettmer Tank 134 gebouwd. De afbouw


heeſt plaatsgevonden bij Breko Shipbuilding & Repair in Papendrecht die hiermee het ze- vende schip in deze serie konden opleveren.


WIJ WENSEN


DETTMER TANK 134 EN BEMANNING


EEN BEHOUDEN VAART


Vanuit de inzet van het schip in vaargebie- den waarbij de lengte op de kanalen een be- perking heeſt, zoals in Noord-Duitsland, is het schip iets onder de 86 meter gebouwd. Verder is bij de bouw van deze serie reke- ning gehouden met comfort aan boord, niet alleen een prettig werkbaar dek maar ook werkruimte in de machinekamer en een prettige accommodatie. Het wooncomfort kwam daarbij voor rekening van Willemsen Interieurbouw. ADN 2019, de Europese re- gelgeving van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren, maakte dat het schip op punten werd aangepast van de voorgaande tankers zoals dat ook voor de eerder dit jaar opgeleverde 132 werd gereali- seerd. Zo werd bijvoorbeeld rekening gehou- den met de plaats aan boord van de aanzui- ginginstallaties van de overdruk.


NOORDEINDE 3, 3341 LW H.I. AMBACHT FAX: 078-6821217


WWW.ALUBOUWDEMOOY.NL TEL: 078-6821214 INFO@ALUBOUWDEMOOY.NL


De voordelen van het ontwerp in de prak- tijk ervaart Dettmer Reederei in de exploi- tatie van eerder opgeleverde schepen. Door het geoptimaliseerde onderwaterschip is het volume dat kan worden vervoerd verbeterd en is het brandstofverbruik afgenomen. De scheepsbouwkundige elementen voor een beter voortstuwingsrendement zorgen voor een omhoog gedrukt achterschip waardoor als het ware op de eigen hekgolf wordt ge- surſt. De schroeven zijn onder een hoek van 5 graden geplaatst en hebben ieder een ei- gen tunnel. In- en achter de tunnel ontstaat daardoor een model waardoor het schroef- water nagenoeg zonder wrijving tussen de roeren door gaat. De samenstelling van het roerwerk neemt de functie van de vervallen straalbuizen over. Bij de besturing wordt in de eerste 30 graden gebruikgemaakt van de


zuiging tussen de twee roeren, zonder een weerstand te vormen, daarna conventioneel met weerstandsverhoging. Door onderdruk achter de schroeven, met de juiste roeren en roerplaatsing, kan er meer water tussendoor en ontstaat versnelling.


De volledige elektrische installatie inclu- sief het ‘C-Systems 2-draadsysteem’ werd voor dit schip in opdracht van Breko ver- zorgd door Controllable-Systems BV uit Hardinxveld-Giessendam. EPS leverde twee stuks 250 m3/uur EPS/Bornemann lading- pompsystemen, type HC 180. De pompinstal- laties zijn geschikt voor het verpompen van zowel lichte producten alsmede voor zware stookolie bij een maximale werkdruk van zes bar. De ladingpompsystemen worden aange- dreven door drukvaste 63kW ABB elektromo- toren. Naast de ladingpompsystemen heeſt EPS ook de strippomp unit geleverd. Deze pomp met een capaciteit van circa 13 m3/uur bij 6 bar is tevens voorzien van een ABB elek- tromotor. Visscher Scheepsreparatie leverde de twee Volvo Penta D13-500 voortstuwings- motoren. Het complete pakket F.T. Victor dienstpompen, twee ballast/stripping ejecto- ren van 200 m3/uur per stuk, hydrofoors met luchtgekoelde frequentieregelaar, smeer- olie haspelsets en de gasolie trimpomp wer- den geleverd en geïnstalleerd door Foresta Trading BV. Dik den Hollander maritiem BV tekende ook voor dit schip voor de complete stoffering en meubilering.


Alle bijzonderheden over de bouw van het mts Dettmer Tank 134 en de specificaties van de geleverde diensten en producten staan in de gedetailleerde leverancierslijst en op de speciale opleveringspagina die u aansluitend in deze krant kunt vinden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64