search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


33 Mts Colorado veertiende schip voor Wijgaart Shipping


ZWIJNDRECHT Met de oplevering van de nieuwe tanker Colorado (2.894 ton) voegt Wijgaart Shipping een nieuwe tanker toe aan de vloot die daarmee uit veertien sche- pen zal gaan bestaan. De type C-tanker heeſt in lijn van de naamgevingen binnen de vloot één van de vijſtig staten op de romp prijken. Gebr. De Jonge Shipbuiding Services BV te- kende voor het ontwerp van het schip, waar- bij de opdrachtgever nauw betrokken was en realiseerde de bouw van het casco op hun eigen werf in Kladovo, Servië.


Mts Colorado is als veertiende schip een mooie aanwinst in de vloot van Wijgaart Shipping. Het schip, dat onder eigen regie van John van de Wijgaart in elf weken werd afgebouwd bij Asto Shipyard in Raamsdonksveer, zal worden inge- zet voor GEFO. De betrokkenheid van John en Addie bij zowel het ontwerp van het schip als de afbouw is een belangrijk onderdeel van het project en de eigen regie die zij daarin voeren.


Eerder was dit ook het geval bij de bouw en af- bouw van de Nevada. Ook nu werd een eigen keuze in toeleveranciers gemaakt en was de plezierige en effectieve samenwerking met Asto Shipyard bij de Nevada de reden ook weer met deze werf in zee te gaan voor de afbouw.


Met de totale vloot voorziet Wijgaart Shipping in een groot transportvolume over water. Wijgaart Shipping verzorgt hierbij zowel trans- porten per tank- als vrachtschepen en koppel- verbanden. In de afgelopen jaren maakte het bedrijf een groei door waarbij de Zembla in 1988 grondlegger was. Verantwoorde groei is voor John en Addie van de Wijgaart in de afge- lopen periode belangrijk geweest in de verde- re uitbouw van het transportvolume waarvoor vanuit de tankers nu ruim 28.000 ton beschik- baar is.


Voor de bouw van het casco werd door Wijgaart Shipping opnieuw gekeken naar de


optimalisatie van het schip. Eerder bouwden John en Addie het casco van de Nevada met De Jonge Shipbuilding Services BV op hun eigen werf in het Servische Kladovo. Uitgangspunt was dit schip dat al voldeed aan de belangrijke eisen van reductie brandstofverbruik in combi- natie met draagvermogen en snelheid in com- binatie met het De Jonge Economy-concept.


Voortstuwing van mts Colorado wordt verzorgd door twee Caterpillar C18 motoren van 680 pk ieder. Dolpower tekende voor de levering en in- bouw van de motoren samen met de Reintjes keerkoppelingen en de diverse generatorsets ten behoeve van het boordnet, ladingpomp- bedrijf en boegschroef. De schroefasinstallatie kwam voor rekening van Den Breejen Shipyard BV. Boegschroefinstallatie voor deze tanker komt van Verhaar Omega BV.


Wijgaart Shipping gaf bij de afbouw van de tan- ker de opdracht aan PSI Piping voor de aanleg


van de dekleidingen. EPS leverde de pomp met een capaciteit van circa 20m3/uur. Deze wordt aangedreven door een drukvaste ABB elektro- motor. De pomp is geschikt voor het verpom- pen van zowel lichte producten als stookolie.


Door toepassing van alleen A-klasse componen- ten levert EPS pompsystemen met een hoge mate van betrouwbaarheid en bedrijfszeker- heid. Rafa Scheepsramen leverde de ramen aan boord van de Colorado. De complete stoffering van woning en stuurhuis werd verzorgd door Ve-woning en scheepsstoffering, Ve-screen was verantwoordelijk voor de zonwering.


Alle bijzonderheden over de bouw van het mts Colorado en de specificaties van de ge- leverde diensten en producten, staan in de gedetailleerde leverancierslijst en op de speciale opleveringspagina die u aanslui- tend in deze krant kunt vinden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64