search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


11 Milieuminister NRW dringt aan op schonere schepen


Deelstaatminister Heinen-Esser krijgt in Duisburg een rondleiding op het tankschip Volantis van rederij Imperial.


DÜSSELDORF Lof en kritiek had Ursula Heinen-Esser, minister voor milieu in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, voor de bin- nenvaart. Ze maande de sector wel tot actie om de uitstoot van fijnstof en stikstof te re- duceren. De minister zegde tegelijkertijd toe de sector politiek en financieel te steunen.


JUDITH STALPERS


Op 20 mei bracht minister Heinen een be- zoek aan de Vereniging voor Europese Binnenvaart en Waterwegen (VBW) in Duisburg. Ze kreeg onder meer een rondlei- ding op het tankschip Volantis van rederij


Imperial. Zo kon ze uit eerste hand horen en vooral zien wat er allemaal zo bij een schip komt kijken, met een uitleg van wat een mo- dernisering van een bestaand schip nu echt betekent. Daarna ging ze op het passagiers- schip Acheloos de discussie aan met verte- genwoordigers van de VBW, uit de binnen- vaart, havens en industrie, en van Duitse en Nederlandse diensten.


De minister die de uitstoot van binnensche- pen al vaker aan de kaak had gesteld, wil bij haar collega’s uit de andere deelstaten steun zoeken voor meer subsidies om bestaan- de schepen ‘ecologisch’ te moderniseren.


De deelstaat NRW is bereid de kredietlijn voor energie-efficiëntie van de eigen bank, de NRW.BANK, open te stellen voor de bin- nenvaart. Ook zegt Heinen-Esser de plaat- sing van walstroomaansluitingen te willen meefinancieren.


Boete


De milieuministers in Duitsland zoeken drin- gend naar oplossingen voor de hoge uit- stoot in en rond de steden. Duitsland dreigt een boete te worden opgelegd door Brussel vanwege te hoge emissiewaarden. Al jaren is Duitsland op veel plaatsen in overtreding en zijn tegenmaatregelen niet zichtbaar.


Foto’s VBW


Volgens Heinen-Esser dragen binnenschepen in Düsseldorf voor 30 procent bij aan de fijn- stof- en stikstofuitstoot. In Keulen zou dat 20 procent zijn.


In NRW vindt langs de Rijn en de kanalen door het Roergebied het grootste deel van de Duitse binnenvaart plaats. Voor de VBW was het belangrijk om de regering van de deelstaat te laten zien hoe ingewikkeld het vaak is in de binnenvaart. Want in de bran- che is veel flexibiliteit en maatwerk ge- vraagd, aldus Marcel Lohbeck, secretaris van de VBW.


PLAN DE KAMPANJE


Aandacht voor modal shiſt bij werkbezoek minister Op uitnodiging van de provincie Noord-Brabant heeſt minister Cora van Nieuwenhuizen op donderdag 16 mei een werkbezoek aan Tilburg gebracht. Ook staatssecretaris Stientje van Veldhoven, de wethouder van Tilburg, de gedeputeerde van Noord-Brabant en diverse beleidsmakers van het ministerie waren hierbij aanwezig.


Ze waren te gast bij Railport Brabant-Tilburg bij de GVT Group. Het onderwerp van het werk- bezoek was ‘Goederenvervoercorridors in het kader van Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT’. Tilburg vervult hierin een knooppunt, vandaar dat het werkbezoek daar plaatsvond. In korte pitches van 5 minuten kwamen diverse onderwerpen aan de orde binnen het corridorbeleid. Miranda Volker van het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) sprak hier over het onder- werp modal shiſt en dan met name de shiſt van afval van weg naar water. In het BO MIRT is in het najaar 2018 benoemd dat er potentie zit in het verplaatsen van afvalstromen van weg naar water. Het BVB heeſt vervolgens een quick scan uitgevoerd, waarin diverse aangrijpingspunten zijn benoemd om deze potentie te kunnen verzilveren binnen de goederenvervoercor- ridors. Het BVB heeſt de potentie van inzet van de binnenvaart en de mogelijkheden om meer ladingstromen naar het water te halen goed kunnen belichten.


Navingo Career Event Op 23 mei jongstleden vond het Navingo Career Event in de RDM Rotterdam-Onderzeebootloods plaats. Het BVB maakte onderdeel uit van het binnenvaartpaviljoen. Samen met zes andere


partijen werd de binnenvaart gepresenteerd aan jongeren als aantrekkelijke branche om in te gaan werken. (zie foto)


Publiek Politiek


Folders Folders


Twitter Website


Reclame TwitterReclame


Verladers Jongeren


Website


Brochures Brochures


Verladers Jongeren


Vraagbaak Vraagbaak


Open dagen Open dagen


Persberichten Persberichten


Presentaties Presentaties


Werkbezoeken Werkbezoeken


Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven


Free publicity Free publicity


Modal shiſt evenement evofenedex Op 13 juni houdt evofenedex een bijeenkomst onder de noemer ‘Gouden kansen pakken met binnenvaart en spoor’. Tijdens deze bijeen- komst delen leden hun ervaringen met hun overstap naar een nieuwe modaliteit. Daarnaast komen sprekers uit de binnenvaart en het spoor aan het woord om de aanwezige verladers te informeren over de leveringszekerheid, lage kosten en CO2-besparende kansen van hun modaliteit. Namens de binnenvaart spreekt logistiek adviseur van het BVB Miranda Volker.


Kantoorsluiting Op donderdag 30 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei is het BVB-kantoor gesloten.


Bureau Voorlichting Binnenvaart • Tel: 010 - 4 12 91 51 • Vasteland 78, 3011 BN Rotterdam www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nlinfo@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Publiek Politiek


SPONSOR BINNENVAARTPROMOTIE SPONSOR BINNENVAARTPROMOTIE


Binnenvaartcafé Binnenvaartcafé


Wereldhavendagen Wereldhavendagen


Binnenvaartfi lms Binnenvaartfi lms


Ladingwerving Relatiegeschenken


Ladingwerving Relatiegeschenken


Facebook Voorlichting


Televisie Televisie


Facebook VoorlichtingMedia aandacht Media aandacht


Havenevenementen Logistiek adviesBeurzen Binnenvaartposters


Beurzen


Spreekbeurtpakketten Spreekbeurtpakketten


Promotie Promotie


The Blue Road Map PR The Blue Road Map PR


Radio YouTube


Havenevenementen Logistiek advies Beeldmateriaal Binnenvaartposters


Beeldmateriaal


Dit alles kunnen we niet zonder ú! Word ook sponsor en draag bij aan boven- staande zaken. Voor € 0,16 per ton draagt u al een steentje bij. Samen zorgen we voor een beter imago en meer aandacht voor de binnenvaart.


Bureau Voorlichting Binnenvaart Vasteland 78 | 3011 BN | Rotterdam | 010 4129151 info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Volg ons op: Volg ons op:


Bureau Voorlichting Binnenvaart Vasteland 78 | 3011 BN | Rotterdam | 010 4129151 info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl


Dit alles kunnen we niet zonder ú! Word ook sponsor en draag bij aan boven- staande zaken. Voor € 0,16 per ton draagt u al een steentje bij. Samen zorgen we voor een beter imago en meer aandacht voor de binnenvaart.


Radio YouTube


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64