search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


Binnenvaart Kredietunie verhoogt limiet leningen


WAAR LIG JE?


Vechtdal II: Waar schippers Welvaren als ze niet op het ‘Zeurbaanke’ zitten


GÉ VAN DE ZON BKN-voorzitter Elbert Vissers.


ZWIJNDRECHT De Binnenvaart Kredietunie (BKN) verhoogt haar kredietlimiet. Tot nu toe konden ondernemers, ook starters, bij de BKN terecht voor een krediet van ten hoog- ste 250.000 euro. Dat is nu verruimd. Op de Algemene Ledenvergadering, die afgelopen 11 mei in Zwijndrecht werd gehouden, be- sloten de leden de limiet te verhogen naar 375.000 euro.


Op de jaarvergadering werden ook de jaarcij- fers over 2018 gepresenteerd. Die lieten zien dat BKN een stabiele ontwikkeling doormaakt. Het aantal door BKN gefinancierde schepen nam toe en er kwamen weer nieuwe leden bij.


In diens jaarrede stond Elbert Vissers, voorzit- ter van de Binnenvaart Kredietunie, stil bij de geruisloze automatiseringsslag die BKN in 2018 gemaakt heeſt. Alle leden hebben nu toegang tot hun eigen account in ‘Mijn Kredietunie’, waar zij vanaf hun dashboard op elk moment hun zaken als kredietnemer of kredietgever kunnen volgen en documenten kunnen inzien


Archieffoto


of downloaden. Automatisering was ook door de gestage groei van BKN voor het bestuur noodzakelijk geworden, om alle inkomende en uitgaande geldstromen te beheren en te opti- maliseren en om de beleggingen te beheren.


Verdere groei Voorzitter Vissers kon dan ook met tevreden- heid terug kijken op het jaar 2018: “Het gaat echt goed met BKN”. Dat betekent niet dat er sprake is van achterover leunen. Vissers liet duidelijk merken dat BKN niet alleen bezig is met stabiele bedrijfsvoering, maar ook vooruit blikt en zoekt naar verantwoorde groei. Voor die groei is BKN enerzijds afhankelijk van meestal startende ondernemers en anderzijds van de leden; ook nieuwe leden die willen beleggen in obligaties BKN. Daarom klonk tijdens de jaarvergadering ook diverse malen de oproep aan de leden om in eigen kring bekendheid te geven aan BKN. Meer leden zijn welkom, net als starters - die vanaf nu dus voor een ruimer budget bij BKN terecht kunnen.


Fietsend langs de Overijsselse rivier de Vecht op de terugweg naar de basis, scheepswerf de Vlijt in Coevorden, komen we langs de molen van het Duitse Laar. Daar zien we een tussenstop voor de replica van de Vechtzomp in de rivier. Ooit voeren deze scheepjes hier volop.


De Overijsselse Vecht heeſt namelijk tot ver in de 19de eeuw een belangrijke rol gespeeld voor de scheepvaart. Het was een moeilijk te bevaren rivier, omdat het waterpeil ’s zomers weleens extreem laag kon zijn en de Vecht eigenlijk alleen goed bevaarbaar was met voldoende water tussen oktober en april.


600 VRACHTWAGENS VAN DE WEG


Belgische brouwerij kiest voor binnenvaart


Niet alleen lag de scheepvaart ’s zomers vaak wekenlang stil; ook het bochtige karakter maakte het er niet makkelijker op. De zompen - scheepjes die werden gebruikt tussen 1670 en 1925 - waren aan deze omstandigheden aangepast, zodat er langer doorgevaren kon worden. De Vechtzomp is een type praam met breed uitwaaierende zijden, en daardoor een zeer diepe zeeg. Door het plaatsen van verticale afneembare zijboorden ontstond een (relatief) groot laadruim bij geringe diepgang. Nou ja, groot… men kon zelfs met die aanpassingen nog slechts 8 tot 12 ton meenemen.


Maar niet alleen aan de scheepjes werd geknutseld om vaker te kunnen varen dan het waterpeil toeliet; ook werden er door de schippers dammetjes in de rivier opgewor- pen. Als er voldoende water verzameld was


achter het dammetje, werd het doorgesto- ken en zo kon men weer een stukje verder varen. Een gangbare praktijk destijds in Oost Nederland: varen waar te weinig water was.


Sinds 2017 kun je met een replica van zo’n zomp varen, nu wel als passagier natuurlijk. Vanaf Gramsbergen kun je opstappen voor een tochtje - eventueel gecombineerd met een bezoek aan de molen in het Duitse Laar of met een bezoek aan het museum over het Vechtdal in Gramsbergen. Dat vaartochtje kan heel toepasselijk beginnen vanaf café en proeflokaal Mommeriete. Een eeuwenoud huiskamercafé, waar het interieur - inclusief bedstede! - nog authentiek is. Aangrenzend bevindt zich het proeflokaal met de mooie koperen brouwketels, waar het eigen bier gebrouwen wordt. Op het terrein is men bezig het kasteel Gramsbergen te herbou- wen. Het achterste gedeelte van het kasteel staat er inmiddels, deels boven water. Dat komt goed uit, want zo kan het dienst doen als botenhuis voor de Vechtzomp.


Wij genieten op het terras met de grote speelweide aan het kanaal Almelo-De Haandrik waar we zo vaak langs voeren, jaloers op degenen die lekker op het terras zaten. Nu bekeken we het kanaal -gegraven midden 19de eeuw, met als doel de Overijs- selse kanalen van water te voorzien - eens van de andere kant. Dat dit café ook in het verleden bekend was bij schippers zien we aan het raam boven de deur, waarin het glaswerk een Vechtzomp gegraveerd is met de tekst ’Schippers Welvaren’. Vlak daar tegenover aan de waterkant staat, heel toepasselijk, het ‘Zeurbaanke’; daar zaten ooit de schippers kennelijk wat te zeuren over tarieven, de wind, te veel of te weinig water of zou het vooral over de kwaliteit van het bier gegaan zijn?


25


De logistieke partners drinken er een speciaal biertje op.


BRUSSEL De Vlaamse bierbrouwerij Lindemans, die wereldwijd bekend staat om zijn streekbieren, gaat voortaan al zijn biercontainers voor de export naar de Amerikaanse en Aziatische markt vanuit de haven van Brussel op binnenschepen naar de Antwerpse haven vervoeren. Vandaar gaan de biercontainers per schip naar de VS en Azië. Na een proefperiode in samen- werking met de expediteur JF Hillebrand en Trimodal Ternminal Brussels, die uitstekend verliep, koos Lindemans resoluut voor deze oplossing.


JAN SCHILS


De exportcontainers zullen op lichters van Trimodal Terminal Brussels naar de Antwerpse haven worden gebracht. Jaarlijks worden vanuit de Antwerpse haven 300 con- tainers met bier van Lindemans naar de VS en Azië verscheept. Door hun bier per binnen- schip van Brussel naar Antwerpen te laten


brengen, worden jaarlijks 600 vrachtwagens van de weg gehouden.


Op Trimodal Terminal Brussels worden specia- le isolatiekits gemonteerd in de lege containers alvorens deze vertrekken naar de brouwerij om te gaan laden. Deze kits moeten de ‘leven- de bieren’ van Lindemans beschermen tegen grote temperatuurschommelingen op de oce- aan. De brouwerij wijst erop dat zij tijdens het brouwproces reeds actie bezig is met het ver- kleinen van de ecologische voetafdruk en dat zij de CO2-uitstoot nog meer verkleint door voor alle exportcontainers te kiezen voor de waterverbinding tussen Brussel en Antwerpen.


“Voor Trimodal Terminal Brussels is dit het zoveelste bewijs dat slimme en ecologische logistiek, een persoonlijke en klantgerich- te aanpak en een waaier aan diensten met toegevoegde waarde voor mooie partner- ships kunnen zorgen”, aldus directeur Kobe Govaerts van deze terminal.


Vaarplezier begint opleiding voor Amsterdamse rondvaartschippers


AMSTERDAM Nautisch opleider Vaarplezier start dit voorjaar met het opleiden van rond- vaartschippers voor het Praktijkdiploma Rondvaartschippers Beperkt Vaargebied. Met een gedeelte vaarles (zonder gasten aan boord) en een deel met leermeesters (met gasten aan boord) worden toekomsti- ge rondvaartschippers voorbereid op dat prachtige vak.


Het CBR heeſt in de afgelopen periode een praktijkopleiding voor rondvaartschippers ontwikkeld. Vaarplezier – vooral bekend van het Klein Vaarbewijs 1 en 2 - heeſt afgelopen winter de CBR-certificering voor het geven van deze nieuwe opleiding verworven. Cursisten kunnen met 90 vaardagen vervolgens de op- leiding instromen. Die duurt daarna nog eens 90 vaardagen en is in de avonduren en week- enddagen te volgen. De rederij waar de cursist


gaat varen, betaalt de kosten voor de oplei- ding; de cursist brengt zijn/haar vrije tijd in.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64