search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


BLN-SCHUTTEVAER EN COÖPERATIE PTC IN ACTIE ‘Net gerenoveerde sluizen zien we in elkaar storten’


ZWIJNDRECHT De betrouwbaarheid van de bruggen en sluizen in ons land laat steeds meer te wensen over, waardoor ook het ima- go van de binnenvaart wordt geschaad. Dat stellen de brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer en de vervoerscoöpera- tie PTC, als een van de direct gedupeerde partijen.


Terwijl PTC zich vooral stoort aan de talrijke ongeplande stremmingen op de Maas, kaart BLN de kwestie landelijk aan. De nieuwe BLN- voorzitter Dominic Schrijer heeſt hierover op woensdag 15 mei uitgebreid het woord ge- voerd in NPO-uitzendingen van EenVandaag en op Radio1. Het aantal storingen is in de afgelopen vier jaar bijna verdubbeld. “Wij hebben opge- schaald, omdat deze kwestie niet alleen op de Maas-corridor speelt maar ook el- ders”, zegt BLN-beleidsmedeweker Leny van Toorenburg.


Henri van Sandijk van de Particuliere Transport Coöperatie in Capelle aan den IJssel vertelt: “Wat wij van onze leden mee- krijgen, is dat zij niet meer op tijd kunnen le- veren. Het ‘just-in-time’ gevoel raken we kwijt en daarmee er verdwijnt ook tonnage naar de weg.” Directe aanleiding vormen de gamme- le kunstwerken op de Maas, een belangrijke noord-zuidroute voor zowel PTC, de schippers als hun verladende klanten.


Bolders Van Sandijk: “Net gerenoveerde sluizen zien we in elkaar storten. De kunstwerken mo- gen dan wel zeven jaar geleden opgeknapt zijn, maar verkeren alweer in slechte staat. Zo zijn er cilinders in de sluizen gebruikt die


CBOB-tekenwedstrijd


verjaardagskalenders ZWIJNDRECHT Schipperskinderen op- gelet! Zaterdag 21 september vieren de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB) en de Binnenvaartontmoetingsdag dubbel feest. De CBOB viert haar 100-jarig jubileum, ter- wijl de Binnenvaartontmoetingsdag vijf jaar bestaat. Die dag wordt er een speciale en unieke verjaardagskalender uitgereikt aan de bezoekers van het eeuwfeest.


Om deze kalender te maken, roept de bond alle schipperskinderen die de basisschool- leeſtijd hebben op, om mee te doen met een verjaardagactie. De opdracht luidt: maak op A4-formaat een mooie tekening/afbeelding/ collage met het thema feest/viering/verjaar- dag. Stuur jouw bijdrage per mail in PDF- formaat naar cbob@bln.nl en wie weet win jij! Uit alle inzendingen worden 13 ontwer- pen gekozen. De winnende inzendingen worden gebruikt om een unieke CBOB- verjaardagskalender van samen te stellen. Indien jouw ontwerp gekozen wordt, win je een prijs en je krijgt zelf meerdere kalenders om aan vrienden en familie uit te delen. Stuur jouw bijdrage in vóór 1 juli 2019 en misschien ben jij straks de trotse eigenaar van een ver- jaardagskalender met jouw eigen ontwerp.


kennelijk veel te licht zijn geweest. De hy- drauliek hapert en bij sommige bolders staat een vlaggetje dat ze niet mogen worden ge- bruikt. Dat is wel een dingetje. Misschien is de aanbesteding destijds te goedkoop uitge- voerd. De schippers worden er knettergek van en hebben recht op een goede bediening”.


Waterwegbeheerder Rijkswaterstaat heeſt nog geen regulier onderhoud aangekon- digd, maar door de mankementen is de plan- ning vaak al door de praktijk ingehaald. Van Sandijk: “De uiterste norm voor een schip- per is een half tot een heel uur wachten voor een sluis, maar onze leden zijn op de Maas


3


MARINETEC SERIES


DÉ PARTNER VOOR AL UW HOOGWAARDIGE SMEERMIDDELEN


vaak wel vijf uur op een dag kwijt aan wacht- tijd. Camera’s werken niet goed en er is struc- tureel personeelstekort. Het is zelfs zo gek dat de sluis- wachters zelf het advies geven om het 0800-nummer te bellen met een klacht”.


Henri van Sandijk: “De schippers hebben recht op een goede bediening”.


Boeganker voor vertrekkend topman MSC Nederland


ROTTERDAM Theo van Ravesteyn, vertrek- kend managing director MSC Nederland, heeſt van het Havenbedrijf Rotterdam het boeganker gekregen. Het boeganker is een onderscheiding die wordt uitgereikt aan personen die gedurende vele jaren vanuit een leidinggevende positie, als boegbeeld, een vitale bijdrage hebben geleverd aan de Rotterdamse haven.


Van Ravesteyn heeſt 34 jaar voor MSC ge- werkt. Sinds hij managing director van MSC Nederland is geworden, zijn de calls van MSC containerschepen vertienvou- digd. Naast zijn werk voor MSC Nederland was hij jarenlang actief bestuurslid van de Vereniging van Rotterdamse cargadoors, de VRC. Vanuit die functie was hij onder an- dere verantwoordelijk voor de VRC Cluster grenscontroles.


Van Ravesteyn zette zich ook actief in voor de ontwikkeling van de ‘Çontainer Exchange Route’ waardoor straks containers tussen de terminals efficiënter vervoerd kunnen wor- den. Daarnaast nam hij onder andere deel aan het sectoroverleg containerbinnenvaart naar aanleiding van de congestie van twee jaar geleden. Onlangs nog werd de ‘West Brabant Corridor’ opgericht om op de route tussen Tilburg, Moerdijk en de Rotterdamse


ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD Bel van Andel 010 4293316


• Topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s en dynamo’s • Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd • Dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en lader


Van Andel zorgt al ruim 85 jaar voor de juiste spanning aan boord!


www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl


Theo van Ravesteyn ontvangt boeganker van Emile Hoogsteden, directeur Containers, Breakbulk & Logistics Havenbedrijf Rotterdam.


haven lading te bundelen. Deze corridor is daarvan het eerste concrete initiatief.


Van Ravesteyn toonde zich altijd zeer be- trokken bij de Rotterdamse havengemeen- schap. Niet alleen als bestuurder maar ook in minder formele aangelegenheden. Zo was


hij een van de stimulatoren achter het car- gadoorscafé en van de verladerslunch op de Shiplink beurs.


Theo van Ravesteyn verlaat MSC Nederland vanwege het bereiken van de pensioenge- rechtigde leeſtijd.


Bedrijfsleven voorstander nieuwe oeververbinding Krimpenerwaard


ROTTERDAM Verladersorganisatie evofene- dex en Transport en Logistiek Nederland roepen de rijksoverheid en regio Rotterdam op te kiezen voor een extra oeververbinding naar de Krimpenerwaard. Alleen deze optie voor een nieuwe verbinding ontlast de Van Brienenoordbrug en verbetert de bereik- baarheid van de Zuid-Hollandse gemeente.


In november 2018 reserveerden het Rijk en de stadsregio bijna 500 miljoen euro voor een extra oeververbinding. Nu ligt de keuze voor of de oeververbinding naar Feyenoord City (Oost variant) of naar de Krimpenerwaard (Oost-Oost variant) gaat. Het bedrijfsleven heeſt een duidelijke voorkeur voor de variant richting Krimpenerwaard.


Door een extra oeververbinding neemt de be- reikbaarheid van de Krimpenerwaard sterk toe en neemt de reisafstand en de reistijd met de auto naar de regio Ridderkerk fors af. Ook neemt de reistijd naar de regio Capelle aan den IJssel af, doordat er minder files ont- staan op de Algerabrug, momenteel het druk- ste wegvak van Nederland.


info@vrooam-lubricants.com vrooam-lubricants.com


+31 (0) 78 750 16 32


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64