search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


Mcs Vios tweede afbouwproject Maas Building Projects en Tinnemans Floating Solutions


De complete afbouw van casco tot het con- tainerschip Vios (135 x 11,45 m) is, na de af- bouw van het droge-ladingschip Zonga, het tweede grote afbouwproject dat hoofdaan- nemer Maas Building Projects en onderaan- nemer Tinnemans Floating Solutions samen in een halfjaar tijd hebben gerealiseerd.


Na de aankoop van twee casco’s in China was Kevin Romeijnders van Maas Building Projects, een joint-venture tussen Maasland Shipbrokers en Vissers & Van Dijk, op zoek naar een betrouwbare en ervaren partner waar de werkzaamheden zo compleet mo- gelijk konden worden uitgevoerd. De keu- ze viel op Tinnemans Floating Solutions in Maasbracht, wegens de jarenlange ervaring op het gebied van ombouw en afbouw van grote scheepsprojecten.


Casco uit China, volledige afbouw in Maasbracht Net zoals het casco van zusterschip mvs Zonga kwam eind 2018 het casco van de Vios in de Rotterdamse haven aan met een groot zee- transport uit de Chinese havenstad Nantong. Tinnemans Floating Solutions nam de afbouw van het schip voor het grootste deel voor zijn rekening; het volledig droogzetten van het 135 meter lange casco, de staalwerken onder en boven de waterlijn, de volledige machineka- mers, interieurontwerpen, interieurwerkzaam- heden in de stuurhut (T-hut) en de voor- en achterwoning.


Maar ook het technische deel van het af- bouwproject werd door Tinnemans Floating Solutions afgehandeld; namelijk de volledige inbouw van toegeleverde componenten en techniek. Twee Caterpillars type C32 als ook de generatoren en boegschroeven werden op de Tinnemans-site ingebouwd.


Scheepselektrotechniek Vissers & Van Dijk ver- zorgde de elektrotechnische installaties en het nautische pakket aan boord van de Vios. Installatiebedrijf Van Lier realiseerde de centrale verwarming, het sanitair en de airco’s. Voor de stoffering in de woonverblijven van het binnen- vaartschip zorgde Woninginrichting Frencken.


Verbunt BV Industriële Reiniging en Conservering droeg zorg voor de conserve- ring. Het lensballastsysteem was voor rekening van Servicepunt Van Look en Vissers en van Dijk. De ramen en deuren op het schip werden door Omru Scheepsramen geplaatst. Maasland Building Projects droeg de aankoopcomponen- ten zoals stuurhut, motoren, lieren, generato- ren aan.


27


Verschil tussen samenwerken en Maasbrachts samenwerken Directeuren Jan en Geert Tinnemans zijn we- derom trots op de vlotte samenwerking met voornamelijk Maasbrachtse collegabedrijven, waardoor het afbouwproject turnkey en geheel naar wens van Maas Building Projects en de fa- milie Kuipers is opgeleverd. Over de voorname- lijk Maasbrachtste samenwerking wijzen Geert en Jan Tinnemans op het volgende: “Tussen samen werken en samenwerken zit een enorm groot verschil. Bij zo’n groot afbouwproject moeten de neuzen in dezelfde richting staan en is het cruciaal om open en eerlijk met de col- legabedrijven te communiceren. Door de ja- ren heen zijn we in Maasbracht hierin gegroeid en weten we exact wat we aan elkaar hebben en welke expertises we van elkaar mogen ver- wachten en waar we elkaar kunnen verster- ken”. De proefvaart op donderdag 16 mei is naar tevredenheid verlopen. De goede vaarei- genschappen van mcs Vios kwamen duidelijk


naar voren. Volgens eindklant Kuipers & Zoon VOF zijn voornamelijk de twee spudpalen aan- gesloten door Boterman Techniek, een fijne aanwinst aan boord: “De twee spudpalen zor- gen ervoor dat we lekker afgezonderd kunnen liggen. We hoeven niet te verhalen en hebben daardoor geen kans op beschadiging, omdat je tussen stenen ligt of moet ankeren. We zijn tevreden met ons nieuwe schip en zien de toe- komst heel positief in”, aldus Pascal Kuipers van Kuipers & Zoon VOF.


Easyflow roersysteem Voor mcs Vios is het Easyflow roersysteem van De Waal toegepast. De Stuwa Easyflow roe- ren zijn slanker dan andere roertypen, staan verder naar buiten opgesteld en geven min- der weerstand. In nulstand staan de roeren net buiten het snel stromende schroefwa- ter. Het water stroomt hierdoor veel sneller langs de binnenkant van het roer dan de bui- tenkant. Dat zorgt voor een overdruk aan de


binnenkant en onderdruk aan de buitenzijde. Het gepatenteerde Easyflow vleugelprofiel zet dit drukverschil om in extra stuwkracht. De achterzijde van het roerblad heeſt vrijwel geen kromme uitloop, waardoor de gevormde stuw- kracht niet wordt verstoord. Een vorm van optimale scheepsdynamica waardoor - met besparing van brandstof - een uitstekend ma- noeuvreergedrag en optimaal rendement uit het schip gehaald wordt. Het nieuwe contai- nerschip zal een vaste route gaan varen tus- sen Gent en Antwerpen, met Terneuzen als thuisbasis.


Alle bijzonderheden over de bouw van het mcs Vios en de specificaties van de gelever- de diensten en producten staan in de gede- tailleerde leverancierslijst en op de speciale opleveringspagina die u aansluitend in deze krant kunt vinden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64