search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
9


RIJNVAARTAKTE IN ROTTERDAM


‘Ik heb gestreden, maar wel met een hoop lol’


FRANSE REGERING ZET LICHT OP GROEN ‘Kogel door de kerk’ voor kanaalproject Seine-Schelde 15


078 61 33 177/0316 54 15 74 www.slurink.nl


SPECIAL GAMECHANGERS


www.teamcoshipyard.nl info@teamcoshipyard.nl


De verlaagde Leieboorden bij de Broeltorens in Kortrijk – onderdeel van het Seine-Scheldeproject – hebben bij de opening in maart nog de jury- én publieksprijs voor beste publieke ruimte in Vlaanderen gewonnen. Ter hoogte van het Albertpark werd de Leie verdiept en verbreed als deel van de Leiewerken, om grotere schepen een vlotte en veilige doorgang te verlenen.


HASSELT De Belgen weten het zeker: ‘de ko- gel is door de kerk’ voor het kanaalpro- ject Seine-Schelde. Na de Vlaamse en de Waalse regering zette vrijdag 24 mei ook de Franse regering het licht op groen voor de Europese ‘Implementing Act’ rondom de opwaardering van het economisch belang- rijke kanaal. Dit heeſt vaarwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv op vrijdag 24 mei bekendgemaakt.


Met het uitvoeringsbesluit hernieuwen de drie overheden hun ‘engagement’ om de verbinding tussen het Seine- en het Scheldebekken toegankelijk te maken voor grote, moderne schepen tot 4.500 ton. Dit is een ‘broodnodige’ ingreep om de 1.100 kilo- meter aan waterwegen optimaal in te zetten voor het goederenvervoer en zo de Belgische


YOUR SHIP HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


HIGH


PERFORMANCE MANOEUVRING SYSTEMS


www.dewaalbv.nl www.dewaalbv.nl


UNDER CONTROL YOUR SHIP UNDER CONTROL


VOORTVAREND DOOR techniek


dolderman toonaangevend in binnenvaart


BINNENKALKHAVEN 17 | 3311 JC DORDRECHT | TELEFOON: +31(0)78 - 613 8277 | dolderman.nl


Pompen en Service Voorheen K&R


030-2610024


desmibv@desmi.com www.desmi.com


T +31 184 66 72 00 gvdlinde@mourik.com


wegen te ontlasten. Een schip van 4.500 ton haalt tot 220 vrachtwagens van de weg.


De meest ingrijpende maatregel is de rea- lisatie van het kanaal Seine-Nord Europe tussen Compiègne en Cambrai. Frankrijk voorziet, samen met de Franse regio’s, in 5 miljard om deze ontbrekende schakel, 107 kilometer lang, aan te leggen. Na de aanleg van deze gloednieuwe waterweg, waarvoor de werkzaamheden starten in 2020, kunnen schepen rechtstreeks doorvaren tot in Parijs: een enorme troef voor de binnenvaart.


Blauwe snelwegen Ook in Vlaanderen verbetert De Vlaamse Waterweg nv met tal van projecten de toe- gankelijkheid van de blauwe snelwegen. Het project Seine Schelde Vlaanderen omvat


meer dan 70 aanpassingen op tientallen lo- caties, waaronder de opwaardering van de Leie voor schepen tot 4500 ton, de fraaie nieuwe brug in Ingelmunster, nieuwe sluizen in Harelbeke en Sint-Baafs-Vijve, ecologisch rivierherstel langs de Leie en het bekroonde stadsvernieuwingsproject Leieboorden in Kortrijk.


Europa is een belangrijke medefinancier van al deze ingrepen. De intergouvernementele commissie, die het project Seine Schelde al coördineert, zal toezien op de overeengeko- men timing en in de broodnodige coördina- tie tussen de verschillende landen voorzien.


Tegen 2030 zouden alle ingrepen in Vlaande- ren, Wallonië en Frankrijk klaar moeten zijn.


Potentieel


“We hebben al een uitgebreid waterwegen- netwerk en we breiden het nog verder uit”, zegt Vlaams de Vlaamse minister van mo- biliteit en openbare werken Ben Weyts. “Momenteel is er geen volwaardige vaarweg tussen het Scheldebekken en Parijs: twee van de belangrijkste industriële regio’s in de Europese Unie. De Seine-Scheldeverbinding wordt een nieuwe watersnelweg voor contai- ner- en duwvaart tot 4.500 ton”.


MOURIK_EGP_Adv-41x48mm_2018_v3.pdf 1 17-09-18 13:41


“Binnenschepen zullen dan enorme ladin- gen kunnen vervoeren binnen een paar da- gen. Die ‘waterlink’ tussen Vlaanderen en Frankrijk heeſt een enorm economisch po- tentieel. En het is ook goed voor minder files, want elke vracht die over het water kan gaan moet niet meer over de weg”.


MOURIK EGP


SCHIP MET EMISSIE- NABEHANDELING


SCHOON met


BERGAMBACHT HOLLAND T: 0182-354666 F: 0182-354647 E: pols.aggregaten@wxs.nl W: www.pols-aggregaten.nl


DIESEL MARINE SERVICES


Foto stad Kortrijk


BOEGSCHROEVEN BALLASTPOMPEN


REPARATIE + LEVERING


SCHEEPSSCHROEVEN Tel: +31 (0)78 6148219


info@hartogscheepsschroeven.nl www.hartogscheepsschroeven.nl


MEER DAN 100 JAAR


DUURZAME COATINGS VOOR: SCHEEPVAART & INDUSTRIE


WWW.NELFMARINE.NL +31 (0)518 418 000 | info@nelfpaints.com


GESPECIALISEERD IN ONDERHOUD, REPARATIE, REVISIE, KEURING EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN DIESELMOTOREN.


0184 67 92 25 WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


BY info@veth.net


Tel. +3178 615 22 66 www.veth.net


078-303 97 00


info@degrootmarine.com www.degrootmarine.com


WEEK 22-23 29.05.2019 I NUMMER 912


Reddingsjas 310N nodig?

5 2


j


a


a


r


!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64