search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
54


In de mediaberichtgeving over de brandstof- fentransitie is er met name aandacht voor verlaging van CO2-uitstoot. De directe ge- zondheidsrisico’s door emissies van roet, fijnstof en NOx komen echter ook steeds hoger op de agenda. De richtlijnen vanuit Europa worden strenger en menigeen vraagt zich af wat dit gaat betekenen voor zijn of haar schip. Gelukkig is er een pasklare oplos- sing om een bestaand binnenvaartschip di- rect te verduurzamen.


Nieuwe brandstof geschikt voor bestaande dieselmotoren Shell heeſt met GTL Fuel Marine een brand- stof ontwikkeld die direct toepasbaar is in die- selmotoren, ongeacht de leeſtijd. Door sim- pelweg Shell GTL Fuel Marine te gebruiken in plaats van diesel bereik je een forse emissie- verbetering en verbeter je direct de luchtkwa- liteit. Testen met Shell GTL Fuel Marine in een CCNR0 en een CCNR1 binnenvaartmotor heb- ben aangetoond dat de deeltjesuitstoot met 58 procent kan verminderen zonder nabehan- deling. Uit onderzoek blijkt niet voor niets dat dit product door de binnenvaartsector als dé oplossing wordt gezien om direct te kunnen verduurzamen.


GTL staat voor Gas-to-Liquid. Het is een vloei- bare (diesel)brandstof die gemaakt is van aardgas. Via een chemisch proces wordt dit omgezet in een synthetische diesel. Shell GTL Fuel Marine is een zogenaamde ‘drop in fuel’. Met andere woorden zonder aanpassingen aan de motor direct te gebruiken. De stan- daard diesel is geel van kleur terwijl Shell GTL Fuel Marine geen kleur heeſt. Het ziet er uit als gewoon water. Het belangrijkste verschil tussen Shell GTL Fuel Marine en diesel is dat GTL Fuel van aardgas is gemaakt en diesel van


912 | WEEK 22-23 29 MEI 2019


Shell GTL Fuel Marine: makkelijk en snel naar minder emissies!


Shell Marine smeermiddelen Naast GTL Fuel Marine is Vidol Marine ook ver- antwoordelijk voor de distributie van Shell Marine smeermiddelen. Shell biedt voor ie- der toepassingsgebied hoogwaardige smeer- middelen aan die stuk voor stuk tot de top behoren. Producten die zorgen voor meer efficiëntie, minder vervuiling en storingen en daardoor uiteindelijk de Total Cost of Ownership (TCO) zullen verlagen. Neem de Shell Rimula R4 L 15W-40 motorolie. Een olie die zorgt voor langere standtijden en door zijn uitzonderlijke bescherming tegen slijtage zorgt voor een langere levensduur van de motor.


Vidol helpt klanten bij hun keuze voor de juis- te producten door advies op maat en vergaan- de technische ondersteuning. Daarbij horen ook olie-analyses waarvoor een beroep wordt gedaan op het Shell laboratorium.


Waar verkrijgbaar?


aardolie. Bij verbranding van Shell GTL Fuel Marine zie je dat er veel minder stikstofoxi- den, zwaveloxiden en fijnstofdeeltjes worden geproduceerd dan bij diesel. Daardoor helpt de toepassing van Shell GTL Fuel Marine om de lokale luchtkwaliteit direct te verbeteren. Uit eigen praktijktesten blijkt bovendien dat ook de CO2-uitstoot met 8-10 procent vermin- dert, wat het milieu weer ten goede komt!


Nog meer voordelen van Shell GTL Fuel Marine


Naast de sterke reductie van NOx, fijnstof en CO2 heeſt Shell GTL Fuel Marine meer gunstige eigenschappen. Het product is biologisch af- breekbaar en het heeſt een CFPP (Cold Filter Pluging Point) van -20°C. Tevens heeſt het


MODERNE TOUCHSCREEN DISPLAYS EN SOLID-STATE BESTURING


SDK Diesel Support breidt haar gamma uit


Na de ontwikkeling in 2017 van CanyyWare - het systeem om de motor remote te mo- nitoren - door SDK Diesel Suppport, volgt er nu een uitbreiding met displays en controle-modules.


Zo’n controle-module is kort gezegd de vervan- ging van de traditionele schakelkast naast de motor. Deze schakelkast, welke de logica als starten en stoppen regelt, is vaak specifiek voor de motor gebouwd uit losse analoge compo- nenten als relais, zekeringen, klemmenstroken en heel veel draadjes. Dit zorgt er voor dat er veel componenten zijn die kapot kunnen gaan of los kunnen rammelen, tevens maakt de com- plexiteit storingsdiagnose ingewikkeld.


“Deze kast kunnen we in de meeste gevallen vervangen door één enkel component, de con- trole-module, waar we direct alle sensoren en actuatoren (zoals de startmotor) op aansluiten. De module is volledig solid-state, dat wil zeg- gen er zitten geen bewegende delen in die kun- nen slijten”. De module communiceert over de canbus, (2 draden) met de CannyWare Gateway en de touchscreen-display(s), veel van de be- drading komt dus ook te vervallen.


De eenvoud en het lage aantal componenten van dit nieuwe systeem maakt het betrouw- baarder en goedkoper dan de conventionele schakelkast.


Ook is er veel meer mogelijk: • De zekeringen welke voorheen in de scha- kelkast zaten, zijn nu digitaal en vanaf het touchscreen te resetten.


• U kunt uw motor over het internet in de ga- ten houden en bijvoorbeeld het brandstof- verbruik op een bepaald traject opzoeken.


• We kunnen proactief onderhoud plannen aan de hand van actueel gebruik.


• Wanneer er een storing is, kan een ervaren monteur online meekijken en adviseren.


• We kunnen in de gaten houden hoe de mo- tor presteert en kunnen dit vergelijken met hoe dit in het verleden was.


Ook de nieuwe displays hebben veel voordelen: • De displays zijn water- en stofdicht. • De schermen hebben een hoge helderheid waardoor ze goed af te lezen zijn, ook bij zonlicht.


• De programmering wordt door ons zelf ge- daan, waardoor de mogelijkheden qua functionaliteit en styling eindeloos zijn.


Kijk voor meer informatie op de website van SDK Diesel Support: www.SDKDieselSupport. nl en de website van CannyWare: www. CannyWare.nl.


een cetaangetal van >70, wat betekent dat de ontbrandingssnelheid van de brandstof bij- na twee keer zo snel is dan bij gewone diesel. Door de schone verbranding wordt de smeer- olie minder belast met roetdeeltjes wat een gunstig effect heeſt op de vervuiling van de motor. Dit alles heeſt er toe bijgedragen dat Shell GTL Fuel Marine de ‘Lean & Green’ erken- ning heeſt gekregen.


Wanneer je overschakelt op Shell GTL Fuel Marine ervaar je zelf direct de voordelen. De motor is stiller, de uitlaatgassen zijn sterk ge- reduceerd en de penetrante dieselgeur is ver- dwenen. Het achterschip blijſt daardoor in alle opzichten schoner, wat het verblijf op het schip prettiger maakt!


In Nederland distribueert Shell partner Vidol Marine Shell GTL Fuel Marine en Shell smeer- middelen aan een uitgebreid netwerk van bunkerstations. De complete lijst is te vinden op de website van Vidol Marine. Vidol Marine geeſt (technische) ondersteu- ning bij een overschakeling van gasolie naar Shell GTL Fuel Marine. Ook het laten uitvoe- ren van een emissietesten ligt binnen de mogelijkheden.


Voor meer informatie over Shell GTL Fuel Marine en Vidol Marine kijkt u op www.vidol.nl of neemt u contact op met technisch adviseur Mark Snoek (06-55126222) of met een van zijn collega’s op 088-7435500.


DE GROENE GENERATOR Een ochtend van een binnenvaartschipper


namelijk zo snel en veel mogelijk onderweg zijn. En hoe moet het ook anders? Een alter- natief kost vast een kapitaal, hoe verdient u dat terug?


U bent binnenvaartschipper en wilt zo veel mogelijk lading vervoeren op een duurzame manier. Elke ochtend als u opstaat start u de generator voor koffie. Een dikke roetpluim kringelt omhoog. U hoopt maar dat buren geen last hebben van het gebrom, want het is pas 05.00 uur…


De sneeuw smelt van het dek, wel handig die verloren warmte denkt u een tikje sarcastisch. Vanmiddag het voordek maar eens boenen, anders zie je van die roetige voetstappen. Het is alweer tijd voor een olie- en filterwissel van de generator. Het lijkt of u die vorige week nog verwisselde. Misschien eens googelen wat een nieuw aggregaat kost…


Dat moet anders kunnen! U mijmert wel eens over opstaan en direct koffiezetten zonder na te denken over wan- neer u uw elektrische energie wilt gebruiken. U verlangt naar: • minder onderhoud, slijtage en CO2-uitstoot;


• 24/7 stroom, zonder zorgen; • omwonenden die niet langer vinden dat uw sector vervuilend is.


U kunt uw manier van werken echter maar moeilijk doorbreken, en dat is logisch. U wilt


De Groene Generator Bij Lerta denken we na over oplossingen die de binnenvaart vooruithelpen. Daarom heb- ben we de Groene Generator ontwikkeld. De Groene Generator is een installatie van om- vormers op een (tractie)batterij. Daarmee wordt draaistroom opgewekt. U heeſt ALTIJD stroom, 24/7, zonder zorgen. “Maar accu’s zijn toch snel leeg?” Nee, een systeem kan lang draaien op accu’s, maar energieverbruik kent piekbelasting. We rekenen uw systeem nauwkeurig door. Wanneer de accu leeg is, start het aggregaat automatisch of handmatig. Zo benutten we aggregaat en brandstof optimaal. De Groene Generator tussen aggregaat en elektriciteitskast vormt een aanvulling op uw huidige systeem. Dit modulair concept is perfect aan te vullen, denk aan zonne- en windenergie, schroefasgenerator, dynamo of brandstofcel.


Ja nieuwsgierig! Ik wil Lerta Techniek leren kennen.


Lerta Techniek Bijsterhuizen 3011 b 6604 LP Wijchen


T: 024 20 223 20 M: 06 14 49 50 32 E: info@lerta.nl I: www.lerta.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64