search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


Noord-Holland bereidt zich voor op meer goederenvervoer over water


HAARLEM De provincie Noord-Holland ver- wacht een doorzettende groei van de binnen- vaart op haar wateren en streeſt naar een beter gebruik daarvan. Om die reden laat de provin- cie onderzoek uitvoeren welke ontwikkelingen er momenteel zijn in het vervoer over water en wil deze ook nog eens verder stimuleren.


Als onderdeel van de studie van onderzoeks- instituut Panteia is afgelopen september in Assendelſt een Dialoogsessie Goederenvervoer over Water gehouden. Daar is de provincie in ge- sprek gegaan met diverse brancheorganisaties, bedrijfsleven en direct betrokken gemeenten om de mogelijkheden in beeld te brengen. De provincie heeſt daar het advies gekregen een Platform Goederenvervoer op te zetten, naar voorbeeld van buurprovincie Utrecht. De bedoe- ling van ieder is dat in de toekomst het gebruik van de Noord-Hollandse vaarwegen verder kan toenemen. Het gaat met name om de vraag: wat zijn de toekomstverwachtingen rondom omvang en aard van het goederenvervoer en het Noord- Hollandse vaarwegennetwerk?


Afstemmen De provincie Noord-Holland wil daar beleid op afstemmen. De studie die de provincie laat uitvoeren, gaat dieper in op de bulk-, container-, en beroepschartervaart, zowel de ontwikke- lingen in het algemeen als specifiek voor de provincie. Verder onderzoek moet uitwijzen waar de kansen liggen voor een verdere modal


shiſt van weg naar water en welke eisen dat stelt aan toekomstige ontwikkelingen aan de fysieke infrastructuur. Ander onderzoeksrichtingen zijn de ruimte- lijke ontwikkelingen rond bijvoorbeeld over- slaglocaties, natte bedrijventerreinen en de transformatie van bedrijventerreinen. Wat voor mogelijkheden zijn er voor duurzaamheid en energietransitie in het goederenvervoer en ten slotte wat is de wisselwerking is tussen zeevaart, de binnenvaart en recreatievaart in relatie tot de veiligheid op het water? Wordt in elk geval vervolgd.


Binnenvaartcarrière in


het verschiet Na tweehonderd dagen presenteerden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie eindelijk het nieuwe regeerakkoord. Iedereen zat hier met smart op te wachten. Klaar om direct kritiek te leveren want; zoals altijd zijn er natuurlijk weer veel mensen teleurgesteld. Het regeerakkoord zou bijvoorbeeld beter uitpakken voor werkenden dan voor gepensio- neerden, het dagelijks leven van mensen wordt duurder en studenten balen ervan dat de basis- beurs niet terugkomt. Gelukkig zijn er ook posi- tieve reacties, en wel vanuit de binnenvaart. “Voor het eerst staat de sector expliciet ge- noemd als factor van betekenis”, zegt een tevre- den brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schut- tevaer. In het akkoord staat namelijk dat de binnenvaart en de spoorwegen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het beperken van goederenvervoer over de weg en het beperken van uitstoot die slecht is voor het klimaat. Het is voor het eerst dat de binnenvaart zo duidelijk genoemd wordt in de plannen. Dat is mooi, heel mooi. Om als sector te voldoen aan die mooie verwachtingen, is het wel belangrijk dat er voldoende schippers en stuurlieden zijn. Helaas is er een schreeuwend


tekort. Er staan zo’n tweehonderd vacatures open die maar moeilijk in te vullen zijn. Hoe kan dit nu? Is het nog steeds dat imago van de binnenvaart? Is er onvoldoende aandacht voor de binnenvaart op basisscholen? Komt het omdat het beroep niet meer vanzelfsprekend over gaat van vader op zoon? In een presentatie tijdens het Binnenvaartcafé over dit onder- werp, is de aanpak van dit personeelsgebrek uitgebreid besproken. Hier kwam onder andere de opmerking ‘Vind je doelgroep’ aan bod. Dat lijkt makkelijk maar blijkbaar is het moeilijker dan men denkt. Wat is nu precies die doelgroep? Toevallig kwam dit onderwerp laatst ook aan bod in een uitzending van Klokhuis. Hierin werd haarfijn uitgelegd wat het woord ‘doelgroep’ nu eigen- lijk betekent. Hoe weet je wat je aan je vrienden kunt verkopen? Sommige houden van kaas, die kun je porren voor de aanschaf van een kaas- schaaf. Wil je een bril verkopen, dan ga je naar het bejaardenhuis. Oude mensen hebben nu eenmaal vaak een bril nodig. ‘Als je goed weet wat je doelgroep is, kun je slimmer en dus meer verkopen’, zo werd er gezegd. Dat geldt ook voor het verkopen van een beroep. Zijn het zij- instromers, jongeren, buitenlandse krachten of juist 50-plussers? Wie is het meest enthousiast? Voor deze doelgroep is één ding zeker; hen ligt een mooie binnenvaartcarrière in het verschiet.


7


‘DUITSLAND IS OP DE GOEDE WEG MET HET UITBOUWEN VAN ZIJN RIVIEREN EN KANALEN’ Met eerste Europaschip op Midden-Wezer en Hunte


Eerst even wat geschiedenis. In 2005 had Con- cordia Group een 110 x 11.45 meter casco in de aanbieding, dat geschikt was voor de kanalen en ook voor de Rijn en vierlaags-container- vaart. Al met al een groot schip met een heel groot vaargebied.


Kleine: “In 2005 was er nog weinig te zien van de uitbouw van het Dortmund-Eemskanaal, maar in de tijd die daarop volgde, zag je zienderogen dat het kanaal verder en verder werd uitgebouwd In 2007 was er echter meer belangstelling voor dit schip zodat ik toen de ‘Panta Rhei’ besteld heb - een zelfde soort schip”.


De Rehoboth II (onder meer in de Weserschleuse Hemelingen bij Bremen) Foto’s Wim Kleine


Nadat Kleine zijn eerste Rehoboth uit 2006 had verkocht, bestelde hij in 2008 een zelfde soort schip. Vervolgens zijn er samen met de tekenaar van Concordia wat verbeteringen doorgevoerd, zoals een hoger middenschip en grotere stuurhut. De Concordia Group raakte ook steeds enthou- siaster, zodat ze dit schip ‘type Rehoboth’ hadden genoemd. Deze Rehoboth II is in 2011 door kleine in gebruik genomen.


BREMEN Schipper Wim Kleine van het Europa- schip mvs Rehoboth II heeſt vorige week als eerste Nederlandse binnenvaartschipper de Midden-Wezer, Unterweser en Hunte bevaren. Die reis was een positieve ervaring.


“We hebben redelijk wat contacten op de vrije markt en konden via de firma Hoffmann in Seg- nitz, afdeling Duisburg een retourvracht aanne- men om te laden in Berenbush met grind voor Oldenburg en daarna aansluitend in Bremen brouwgerst laden voor Koblenz”, vertelt Kleine.


De schipper: “Zo hebben we de laatste jaren al aardig wat kanaalreisjes gedaan. Salzgitter, Lübbecke, Bulsteringen, Ladber- gen, enzovoorts. Sinds 19 augustus eindelijk de nieuwe schachtsluis in Minden klaar was, (was 85 meter) wilde ik ook graag dit stukje van het Duitse achterland ontdekken”.


Ervaring Over de reis: “Na de storm van de afgelopen week hadden we wel


een half metertje meer water op de Midden- Wezer en is er wel de nodige ervaring nodig om de scherpe bochten te varen. De collega’s die daar hun vaste traject varen, zijn uitermate vriendelijk en behulpzaam in het communi- ceren. Ook de sluismeesters zijn bijzonder vriendelijk, alhoewel bijna elke sluis op afstand bediend wordt. Mooie sluizen, goede over- nachtingsplaatsen en mooie landschappen”.


Kleine vervolgt: “In sluis Hemelingen kwamen er twee ambtenaren aan boord van de WSV Bremen. Om ook eens op de Hunte (Elsfleth- Oldenburg) te kijken hoe dit allemaal zal gaan met een 110 x 11.45 m-schip. Mijn ervaring is dat Duitsland op de goede weg is met het uitbouwen van zijn rivieren en kanalen. Zelf was ik sinds 2003 hier niet geweest. De Hunte is voor deze maat vergunningsplichtig, maar mijns inziens onnodig. Ook de passage met tegenliggers is ruim genoeg. Morgen gaan we brouwgerst laden in Bremen voor Koblenz”.


Vaargebied van de Wezer en Hunte.


Kaart Wikipedia


AVERECHTS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52