search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
2 Lees de krant gratis


Kijk voor onze verspreidpunten op Scheepvaartkrant.nl/verspreiderslijst of download de e-paper


ONTWERP | ENGINEERING KEESMAAT


ELEKTROTECHNIEK ENGINEERING


870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


M +31(0)653-535663 T +31(0)180-413060 E keesmaat-elektrotechniek@planet.nl


BRANCHEORGANISATIE KONINKLIJKE BLN-SCHUTTEVAER POSITIEF GOEDE


SERVICE EN PERSOONLIJK CONTACT


CATERPILLAR REPARATIE, REVISIE, ONDERDELEN OF KEURING?


GJV Diesel Service is officieel Caterpillar Marine Service Provider. Hierdoor beschikken wij over alle benodigdheden en kennis om professionele service te verlenen aan uw Caterpillar.


Bij ons kunt u ook terecht voor TAM inspecties of oliemonster controles. Door onze ervaring hebben wij ook veel kennis op het gebied van andere bekende hoofdmotoren, boegschroefmotoren en generatorsets.


Gert-Jan Vlot 06 51 78 52 77


Teus Hartog 06 30 68 91 88


‘Binnenvaart verankerd


ZWIJNDRECHT Het regeerakkoord dat dinsdag 10 oktober door de nieuwe coalitie is gepre- senteerd, is hoopgevend voor de binnenvaart. Dat concludeert de brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer.


“Voor het eerst staat de sector expliciet ge- noemd als factor van betekenis”, zo wordt vast- gesteld. Het betreffende citaat uit het akkoord: ‘De binnenvaart en de spoorwegen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van toenemend goederenvervoer over de weg en het beperken van uitstoot die slecht is voor het klimaat’.


Moerbei 10 | 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam 0184 67 92 25 | WWW.GJVDIESELSERVICE.NL


Die positie en rol van de binnenvaart is ‘nooit eerder zo helder’ door een regering in de plan- nen opgenomen, zo stelt BLN. Ook staat er nu duidelijk in dat de binnenvaart kan bijdragen aan de vermindering van de belasting van mi- lieu en klimaat. In dat kader is in het akkoord de passage opgenomen dat ‘voor de binnen- vaart tijden van brug- en sluisbediening beter worden afgestemd’. En dat is winst, laat BLN- Schuttevaer weten.


Onafhankelijk vakblad voor Rijn-, binnen- en passagiers- en kustvaart, scheepsbouw en toeleveringsbedrijven etc.


Verschijnt 26x per jaar.


Vormgeving/DTP/Website Ineke Mintjes Jean-Paul ter Haar


Scheepvaartkrant Media Nijmegenstraat 27 3087 CD Rotterdam T: 010 412 95 00 E: office@scheepvaartkrant.nl I: scheepvaartkrant.nl


Redactie Mark van Dijk Yvonne van Doorn T: 010 413 16 88 E: redactie@scheepvaartkrant.nl


Directeur/uitgever Peter Dirks


Bladmanager Renée Kurver


Administratie Adrie Heukels T: 010 413 77 69 E: office@scheepvaartkrant.nl


Advertentieverkoop Leoni Boeije Yvonne Dolk Daphne Janssen T: 010 413 16 79 E: sales@scheepvaartkrant.nl


Redactie België, Frankrijk Jan Schils Wilfried Veldhuijzen


Redactie Duitsland Judith Stalpers


Aan deze krant wordt meegewerkt door: Maurits Bot Adriaan de Bot Arie Jonkman Lilian Kauwenberg David Korevaar Erik Pennekamp Lida Saaij Jan Douwe Tiemersma Pierre Verberght Sanne Verhoeff Gé van de Zon


Inhaalslag ‘Voor een inhaalslag in infrastructuur stelt het kabinet twee miljard euro beschikbaar die verdeeld moet worden tussen weg, water en openbaar vervoer’. BLN-Schuttevaer reageert met blijdschap op de ruimte die daarmee ontstaat voor het noodzakelijke onderhoud en investeringen aan vaarwegen en natte infrastructuur. ‘Vanaf 2030 wordt het Infrastructuurfonds omgevormd tot een Mobiliteitsfonds, waarbij niet langer de modaliteit maar de mobiliteit centraal staat. Tot 2030 zijn de financiële middelen verdeeld tussen de traditionele modaliteiten: wegen, spoorwegen en water. BLN-Schuttevaer bepleit al langer het ophef- fen van de schotten tussen de modaliteiten. Het voornemen is dan ook een welkom initia- tief, maar BLN-Schuttevaer zou graag zien dat de verschillende overheden de komende jaren ook vast zo gaan werken.


Vervoerssystemen De regering streeſt er naar om vervoers- systemen beter op elkaar te laten aansluiten.


Distributiepunten: scheepvaartkrant.nl


Abonnementen: Nederland en België: € 33,50


West-Europa: € 73,50


Oost-Europa en buiten Europa op aanvraag


Advertenties worden geplaatst volgens de Regelen van het Advertentiewezen.


COLOFON


WWW.KEESMAAT-ELEKTROTECHNIEK.NL


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52