search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


Paradepaard mts Wagner aan vloot GBS toegevoegd


23


WERKENDAM Klassieke componisten vormen de inspiratiebron voor naamgeving van de schepen in de vloot van General Bunkering Services. Met de ingebruikname van het door Veka-Shipbuilding bv compleet geleverde mts Wagner (135 x 14.15 m) wordt een nieuw schip aan de vloot met namen als Rossini, Chopin, Strauss en Vivaldi toegevoegd. In 2019 zal de Monteverdi de vloot naar verwachting verder uitbreiden.


General Bunkering Services is sinds 1998 actief in het ARA-gebied. Gestart met enkelwandige schepen werd de vloot al snel vernieuwd en uitgebreid met dubbelwandige nieuwbouw C-tankers. Mts Beethoven was in 2005 het eerste schip in deze reeks, waarmee een nieuw tijdperk voor het bedrijf begon. Tussen 2008 en 2010 volgden nog eens vier dubbelwandige C-tankers met verschillend tonnage.


Sinds half augustus 2012 beschikt GBS over mts Mozart, een nieuwbouw estuaire tanklichter. In 2013 werd de Puccini opgeleverd, een gasolie bunkertanker van 2200 ton. De Strauss, met 4200 ton, volgde in het jaar 2014. Maart 2015 was het de beurt aan de Chopin. Het nieuw aan de vloot toegevoegde mts Wagner is 6600 ton met 7250 m3 laadruimte. Voor dit schip werd het leidingwerk dubbel uitgevoerd, waardoor het mogelijk is twee partijen brandstof onaf- hankelijk van elkaar operationeel in te zetten.


GBS heeſt zich de afgelopen jaren bewezen als bevrachtingskantoor, expert in het bunke- ren van zeeschepen en exploitant van trans- portschepen. De hoofdactiviteiten van het in Antwerpen gevestigde GBS zijn niet alleen meer het transport van stookolie en gasolie. Met de komst van de nieuwe tankers is de markt breder geworden en kunnen ook minerale oliën en chemische stoffen worden vervoerd. Het bedrijf wil in de ontwikkeling van de vloot graag bijdragen aan de toekomst en daarin inves- teren. Nieuwe technologieën voor tankvaart zullen hierin een belangrijke rol spelen. Zo wil GBS graag aangesloten blijven op de ontwikke- lingen van LNG bunkering.


Smart Electric Propulsion Mts Wagner is uitgerust met ‘Smart Elec- tric Propulsion’ van VEKA. Met vier Scania generatoren type DI 16075M wordt het schip dieselelektrisch aangedreven. De machine- kamers daarvoor staan op het voorschip. In het achterschip staan twee elektromotoren van ieder 850 kWh. D&A Electric leverde het systeem voor de elektrische aandrijving en was verantwoordelijk voor de ingebruikstel- ling ervan. De installatie kwam voor rekening van Veka Shipbuilding bv.


Frequentieregelaars zorgen op het schip voor de aandrijving van de elektromotor, die daar- mee onafhankelijk is van het toerental van de generator. De roerpropellers zijn hydraulisch in hoogte verstelbaar. Dit is mogelijk doordat de elektromotoren verticaal op de roerpropel- lers geplaatst zijn. Bij een leeg schip kunnen de roerpropellers 60 cm onder het vlak zakken, waardoor er minder geballast hoeſt te worden. Ook dit zal bijdragen aan de verbruiksreductie die men met dit schip voor ogen heeſt.


Van Wijk Werkendam bv leverde voor deze tanker de bunkerkraan, die dubbel werd uitge- voerd door de mogelijkheid tot bunkeren van twee brandstoffen. MarFlex tekende voor de 20 ladingpompen van het type MDPD-80. Het pakket algemene dienstpompen op de Wagner werd geleverd door All Pumps Holland bv. Aluminium scheepstoebehoren en stuurhuis- trap werd geleverd door Beerens bv, dat ook de RVS gepolijste dubbele uitlaten leverde. EBR Marine Constructions tekende voor de ankers, ankerlieren en kettingen. Stuurhuis en hefgeleidekoker komen voor dit schip van Kampers Shipyard bv.


Alle bijzonderheden over de bouw van het mts Wagner en de specificaties van de geleverde diensten en producten staan in de gedetailleerde leverancierslijst en op de speciale opleveringspagina die u aanslui- tend in deze krant kunt vinden.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52