search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


COV tevreden met impuls vaarwegen


ZWIJNDRECHT Het Centraal Overleg Vaar- wegen (COV) laat weten tevreden te zijn met de twee miljard euro die het kabinet de komende regeerperiode investeert in infrastructuur. Voor een inhaalslag in in- frastructuur stelt het kabinet de miljarden cumulatief beschikbaar in de komende drie jaar. Daarna wordt het structurele budget met 100 miljoen euro verhoogd. Het COV wil graag meedenken over de besteding van het deel dat naar vaarwegen gaat.


De knelpunten bij de Volkeraksluis, Kreekrak- sluis en Krammersluis moeten nodig aangepakt worden, evenals de lage bruggen op de Schelde-Rijn verbinding, zo stelt het samenwerkingsverband van de Vereniging van Waterbouwers, evofenedex en Konink- lijke BLN-Schuttevaer. De organisaties vragen hiervoor de inzet van de extra financiële ruimte.


Wens vervuld Ook stelt de nieuwe regering dat binnenvaart en de spoorwegen een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van toenemend goederenvervoer over de weg en het beper-


3


MARINETEC SERIES


ken van uitstoot die slecht is voor het klimaat. Daarom wordt de brug- en sluisbediening voor de binnenvaart verbe- terd. Deze wens van het COV wordt daarmee ingevuld.


HIGH-QUALITY MARINE LUBRICANTS INFO@VROOAM-LUBRICANTS.COM


MANUFACTURER OF


+31 (0) 78 750 16 32 VROOAM-LUBRICANTS.COM


“In modern goederenvervoer is 24/7 de standaard. Er is behoeſte aan ruimere bedie- ningsvensters, flexibiliteit en bediening op afstand, maar wel afgestemd op de wensen van de binnenvaart”. Het COV gaat daarom graag in gesprek met het Rijk over de verdere invulling van deze ambitie.


Om met vervoer over water een bijdrage te leveren aan maatschappelijke knelpunten zijn behalve betere bediening ook hogere bruggen, overslagkades, voldoende wacht- en overnachtingsplaatsen nodig en structu- reel onderhoud aan vaarwegen.


De inzet van de regering op slimmer vervoer, meer over water en meer geld voor natte infrastructuur geven ook het COV voldoende ‘vertrouwen in de toekomst’.


OVER NIEUWE COALITIE in nieuw regeerakkoord’


De regeringsverklaring: ‘Slimme en duur- zaam vervoerssystemen waarvan de delen naadloos op elkaar aansluiten. Zo willen we Nederland mobiel en bereikbaar houden’. Een wens die BLN-Schuttevaer ook voor het goe- derenvervoer met kracht naar voren brengt: “We zijn bij dat de nieuwe regering op deze manier de knelpunten in de bereikbaarheid en de drukte op de weg wil gaan oppakken en daarbij een belangrijke rol voor vervoer over water ziet”. Tegelijkertijd treſt de regering maatregelen om de belasting voor het klimaat, de lucht- kwaliteit en de leefomgeving te beperken. ‘In Nederland nemen we maatregelen die ons voorbereiden op een reductie van broeikas- gassen van 49 procent in 2030. We maken een nationaal klimaat- en energieakkoord dat sectoren de zekerheid geeſt aan welke doelstellingen voldaan moet worden op de langere termijn’.


Jaarlijks is hiervoor circa vijf miljard euro beschikbaar. Bij het terugbrengen van de CO2-uitstoot ziet BLN-Schuttevaer al langer


kansen door meer over water te vervoeren: “Ook de regering ziet in dat de binnenvaart daarbij een belangrijke bijdrage kan leveren. Heel goed nieuws dat dat nu breed wordt op- gepakt. BLN-Schuttevaer gaat daar graag het gesprek over aan met de nieuwe minister”.


Green Deal Soortgelijk enthousiasme bestaat er ook over de Green Deal die de regering aankondigde in het regeerakkoord. ‘In de zeevaart en bin- nenvaart is nog veel milieuwinst te behalen. Met de sector zal een Green Deal worden op- gesteld voor verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens’. Een initiatief dat de positie van vervoer over water nog verder kan verbeteren.


Al met al kunnen we tevreden zijn, zo sluit de brancheorganisatie af. Uit de reactie: “Hoewel er veel werk nog verzet moet gaan worden, is BLN-Schuttevaer blij met de plannen voor de binnenvaart in het regeerakkoord en heeſt samen met de regering ‘Vertrouwen in de toekomst’ van vervoer over water”.


Deel van de toch alweer te krappe Krammersluizen – een van de grootste sluizencomplexen in ons land. Foto beeldbank RWS


ONNODIG STILLIGGEN KOST GELD Bel van Andel 010 4293316


• Topkwaliteit tractieaccu’s, scheepsaccu’s en dynamo’s • Uit voorraad geleverd en vakkundig gemonteerd • Dealer voor Mastervolt en Victron omvormers en lader


Van Andel zorgt al ruim 85 jaar voor de juiste spanning aan boord!


www.vanandel-rotterdam.nl | info@vanandel-rotterdam.nl


2e Merwedehaven


Grevelingenweg 23 3313 LB Dordrecht


Tel. +31(0)78 616 55 99 powertransmissionsdordrecht.com


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52