search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


Oskar Daniels: van schipper tot horeca eigenaar


geen enkel verstand van het runnen van een vakantieverblijf, maar als je iets wilt, kan je het bereiken, ook al is het je vak niet. Natuurlijk moet je wel een locatie uitzoeken waar iets te doen is voor Nederlanders. Het is hier prachtig en rustig en je kan hier wandelen, fietsen, vis- sen, er is een meertje om in te zwemmen en je kan met de trein naar Praag en Dresden”.


Oskar Daniels


Het zou goed zijn als er een internationale ADNR-cursus voor matrozen zou komen


Oud-schipper Oskar Daniels


Aan de rand van een prachtig natuurgebied in Tsjechië runt oud-schipper Oskar Daniels (73) Rosalka: appartementen, een restaurant en een mini-camping. De binnenvaart is niet ver weg: De Elbe, die hier de Labe heet, stroomt door het nabijgelegen Dĕčín, waar ook een scheepvaartschool is gevestigd.


TINA REINDERS Oskar Daniels


Oskar Daniels voer vrij- wel zijn gehele leven. Geboren in Leipzig en met een Duitse moe- der, werd hij in het na- oorlogse IJsselmonde veel gepest waardoor zijn schoolopleiding mislukte. Als veertienjarige monsterde hij aan als ketelbinkie op een sleepboot in de Waal- haven. Al snel verruilde hij de sleepboot voor een Kempenaar en via diverse andere schepen kwam hij bij Nautical Dordrecht terecht en bleef vervolgens tien jaar aan de wal. Maar het schip- persbloed bleef door de aderen stromen. Da- niels: “In 1979 moest ik voor een klant een schip zoeken om aan te kopen. Dat werd de Exito, maar in plaats van het schip te kopen voor de klant, heb ik het zelf gekocht. De eerste drie jaar werkte ik dag en nacht. Dat werd rustiger toen ik een goed contract kreeg bij Dow. Daardoor kon ik er de Genova bijkopen en even later de Hollandia. Op een gegeven moment had ik in totaal zeven schepen. Die heb ik allemaal verkocht toen de wet voor de dubbelwandige tankers eraan kwam. Van de opbrengst van die


Ik heb goede ervaringen met Tsjechisch personeel. Het zijn mensen die graag willen leren


schepen gaf ik opdracht voor het bouwen van een ijzersterke dubbelwandige tanker van 110 meter lang: de Thrasos. Opnieuw wist ik een mooi contract te krijgen met Dow. Uiteindelijk heb ik 28 jaar voor hen gevaren. Aansluitend heb ik nog drie jaar voor Vopak gevaren, maar daarna ging het door de crisis en de vrije markt steeds slechter”.


Paraguay Daniels probeerde de Thrasos te verkopen. Maar door de crisis en de toenemende regel- geving lukte dat niet. Uiteindelijk vond hij een klant op een niet


voor de hand liggende locatie: Paraguay. Omdat de Thrasos speciaal gebouwd was voor het bin- nen en buiten varen op de Westerschelde, kan hij daar als coaster varen. Voor meer dan twee ton is er aan het schip verbouwd. Er is onder an- dere een extra woning opgezet zodat het schip nu volgens de daar geldende wetten vaart met maar liefst twaalf man personeel.


Tsjechië In de jaren dat Daniels met de Thrasos voer, had hij regelmatig personeel uit Tsjechië. “Ik heb goede ervaringen met Tsjechisch personeel. Het zijn mensen die graag willen leren. Wanneer ze op een Nederlands schip gaan varen worden ze voor de leeuwen gegooid. Ze hebben dan wel een schippersopleiding, maar ze leren daar geen talen en niets over veiligheid op een


tanker”. De Tsjechen nodigden hem uit om eens naar Tsjechië te komen en zo ontstond er langzaam een plan. Het land beviel hem: het was mooi, een prettig klimaat en je kon er meer met je geld doen dan in Nederland. Dertien jaar geleden kocht Daniëls een oude boerderij. In de jaren die volgden verbouwde Daniels de boerderij volledig tot het prachtige vakantie- verblijf dat Rosalka nu is: een bloeiend bedrijf dat voldoet aan alle Nederlandse verwachtin- gen en ook geschikt is voor gehandicapten. “Mijn vrouw, Heidi, en ik zijn echt in het diepe gesprongen”, vertelt Oskar Daniels. “We hadden


Scheepvaartschool Maar het hart van de oud-schipper trekt altijd nog naar het water. Daniels blijſt betrokken bij de scheepvaart en gaat regelmatig even naar de Elbe om naar het water en de schepen te kijken. Hij gaat dan ook wel eens langs bij de scheep- vaartschool in Dĕčín. Jongeren zitten hier twee jaar lang op school en daarna lopen ze vier maanden stage. Maar dat kan op werkelijk van alles zijn: van een totaal wrak tot een mooi nieuw schip. De meeste leerlingen leren voor matroos, maar een klein aantal gaat door voor schipper. De kwaliteit van het onderwijs is ma- tig: ondanks dat veel leerlingen op buitenlandse schepen gaan werken, leren ze er geen Duits en geen Engels. Ook op het gebied van veiligheid wordt er weinig les gegeven. Daniels: “Het zou goed zijn als er een internationale ADNR-cursus voor matrozen zou komen. Nu begrijpen ze echt niet waar je het over hebt wanneer het over veiligheid gaat. Misschien moeten de Neder- landse scholen de mensen van deze school eens uitnodigen voor een bezoek, of met een voorstel komen voor een vorm van samenwerking. In Ne- derland is er geen personeel te vinden en deze mensen willen graag werken en leren”.


49


Aan de rand van een prachtig natuurgebied in Tsjechië runt Daniels Rosalka: appartementen, een restaurant en een mini-camping.


België staat (eindelijk) uitzendarbeid toe in de binnenvaart


BRUSSEL Op 1 januari volgend jaar doet uit- zendarbeid haar intrede in de Belgische bin- nenvaart. Daarmee komt er eindelijk een ein- de aan het feit dat België het laatste land in Europa is dat het werken met uitzendkrachten tegenhield. Dat het allemaal zo lang heeſt ge- duurd is te danken aan twee factoren: een ver- regaande ongeïnteresseerdheid bij de politiek en de overheid en het jarenlange verzet van de vakbonden, die uitzendarbeid steeds bestre- den omdat zij er geen vat op konden krijgen.


Dat uitzendarbeid nu wordt toegestaan in de Belgische binnenvaart is een van de besluiten van de federale centrumrechtse regering van premier Michel in het kader van een pakket sociaal-economische hervormingen.


Een ander besluit van de federale regering is dat systeemvaart en continuvaart vanaf 1 ja- nuari 2018 op gelijke manier worden behan- deld als ploegenarbeid in de industrie. Voor dat systeem geldt een gunstiger sociaal


tarief voor de werkgevers dat neerkomt op een lastenverlaging. Maar een verzoek van de Belgische binnenvaartorganisaties om van een loonkostenvermindering te kunnen ge- nieten onder de vorm van het betalen van minder sociale bijdragen, zoals aan de werk- gevers te land werd toegekend, wees de fede- rale regering af zonder die weigering serieus te kunnen motiveren.


Momenteel moet een schipper die een ver- vanger in dienst neemt voor een personeels- lid dat tijdelijk uitvalt, aan deze vervanger een arbeidscontract aanbieden. Wanneer het betrokken personeelslid zijn werk weer her- vat, mag de vervanger worden ontslagen met inachtneming van de geldende wettelijke ont- slagprocedure en opzegtermijn. Dat kan een schipper alles samen al gauw enkele honderden en soms duizenden euro kosten.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52