search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


SCHEEPVAART I Agenda OKTOBER


Binnenvaartmuseum


- woe, za, zo - 19 okt - 27 okt - 28 okt


NOVEMBER - woe, za, zo


Maas Binnenvaartmuseum Sociëteit De Wandelgang Schipperscafé Vreeswijk


Binnenvaartmuseum


- 4 t/m 11 nov Maritime Week - 6 nov - 7 nov - 7 nov


- 7 t/m 10 nov - 9 en 10 nov


Maas Binnenvaartmuseum Maritime Awards Gala


Soos Maasbracht


- 10 t/m 12 nov Traditionele Schepen Beurs - 10 nov - 11 nov - 16 nov


- 17 en 18 nov - 18 nov - 21 nov - 24 nov - 24 nov - 28 nov


- 29 en 30 nov


DECEMBER - woe, za, zo


- 5 dec - 5 dec - 7 dec


- 16 dec - 19 dec - 28 dec


Dordrecht Maasbracht Rotterdam Vreeswijk


Najaarsbijeenkomst ‘De Binnenvaart’ Rotterdam


Dordrecht Maasbracht


Rotterdam Maasbracht


Binnenvaartsoos (mmv Modelbouwgr. Devel) Zwijndrecht Europort


European Inland Terminals & Ports Conf. Rouen


Eindejaarsevent Koninklijke BLN-Schuttevaer Rotterdam Ahoy (Europort), www.bln.nl EOC Zaalvoetbaltoernooi Sociëteit De Wandelgang


Rotterdam Den Helder Arnhem


Modelbouwgroep Devel bij STC Paramont dansavond Binnenvaartsoos


Binnenvaart Jaardiner CBRB Schipperscafé Vreeswijk Nationale Havenconferentie Tiende editie Riverdating


Binnenvaartmuseum


Maas Binnenvaartmuseum Soos Maasbracht Sinterklaassoos


Maritime Innovation Experience Paramont dansavond Sinterklaassoos Telematicadag


Rotterdam Rotterdam Zwijndrecht Zwijndrecht Ridderkerk Vreeswijk


Amsterdam Parijs


Dordrecht Maasbracht Maasbracht Zwijndrecht Rotterdam Zwijndrecht Zwijndrecht Nijmegen


elke do en eerste zat van de maand van 10.00 tot 16.00 uur www.maas-binnenvaartmuseum.nl De Tuin, www.dewandelgang.nl


Theehuys op de Museumwerf, 15.00-21.00 uur STC, www.debinnenvaart.nl


elke do en eerste zat van de maand van 10.00 tot 16.00 uur www.maas-binnenvaartmuseum.nl


www.maritiemland.nl/maritieme-sector/nml/projecten/maritime-week/ http://maritime-awards.nl Maas en Binnenvaartmuseum Julia Internaat 13.00 uur www.europort.nl


www.inlandterminals.com www.traditioneleschepenbeurs.nl


Sporthal Valkenhuizen van 8.30 - 17.00 uur De Tuin, www.dewandelgang.nl


Lloydstraat, vr. 18.00 - 21.00 uur, za. 10.00 - 14.00 uur Develpaviljoen, 19.30 uur Julia Internaat


Van der Valk Hotel, www.cbrb.nl/alv-jaardiner Theehuys op de Museumwerf, 15.00-21.00 uur www.havenconferentie.nl www.river-dating.com


elke do en eerste zat van de maand van 10.00 tot 16.00 uur www.maas-binnenvaartmuseum.nl Maas en Binnenvaartmuseum Julia Internaat


STC, 9.00-13.30 uur ARA hotel, 20.00 uur Julia Internaat KSCC


AMVV I Agenda Ook uw evenement hier? Mail naar redactie@scheepvaartkrant.nl o.v.v. agenda.


GRONINGEN - WITTE ZWAAN Wekelijkse activiteiten: Maandag 14.00 uur Volksdansen onder lei- ding van mvr. Girbes.


Dinsdag 19.30 uur Sjoelen en kaarten. Woensdag 13.30 uur Sjoelen en kaarten. 19.30 uur tot 21.00 uur Franse les. Hiervoor moet men zich wel aanmelden. Donderdag 19.30 uur Repetitie zangkoor. Vrijdag 19.30 uur Cursus stijldansen (niet elke vrijdag) onder leiding van mvr. Girbes.


Bijzondere activiteiten Op woensdagavond: Crosswind NTC met diverse cursussen, waar- onder Vaarbewijzen 1 en 2.


Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de heer Krul, telefoon 0566 689 520 of met de Witte Zwaan, Eemskanaal N.Z., tegenover Praxis, Groningen. Telefoon 050 311 64 77.


Het Landelijk Bureau is bereikbaar op het mobiele telefoonnummer 06 50 28 52 61. E: amvv@quicknet.nl


STEUNPUNT BINNENVAART Wie vragen of problemen heeſt op sociaal- maatschappelijk of financieel gebied kan bellen met Steunpunt Binnenvaart. T: 06 20 112 319 E: info@steunpuntbinnenvaart.nl I : www.steunpuntbinnenvaart.nl


KSCC I Agenda


KSCC NIJMEGEN Vaste activiteiten: Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak. Zo Ma Di


11.00 uur Eucharistieviering 10.30 uur Stafvergadering 10.00 uur KSCC-gymnastiek


Wo Do


10.30 uur Repetitie Waalkanterskoor


15.30 uur Verzorgen Christoffelnieuws (even weken)


19.00 uur Repetitie KSCC-kerkkoor Vr


9.30 uur Bloemschikken


Extra activiteiten: Do 19 okt 19.30 uur Schuttevaer ZON vergadering Vr 20 okt 10.00 uur BLN congres/workshop in het Honigcomplex, Waalbandijk 20-22 Nijmegen


Ma 23 okt 12.00 uur P.W.A. coördinatievergadering Zo 05 nov 11.00 uur Allerheiligen-Allerzielen H. mis Ma 06 nov 10.30 uur Coördinatievergadering Vr 10 nov 19.00 uur Vrijwilligersavond/feest van dank


KSCC HET ZUIDEN TE RAAMSDONKVEER Vaste activiteiten: Zo


opend. Wo


10.30 uur Woord Communiedienst. Na de dienst is een bestuurslid aanwezig. Bibliotheek ge-


14.00 uur Handwerken en kaarten. Bibliotheek geopend.


Extra activiteiten Di 24 ok 09.30 uur Rikconcours


ROTTERDAM Vaste activiteiten: Zo


11.00 uur Iedere derde zondag van de maand Eucharistieviering in Huize Antonius, Nieuwe Binnenweg 33 te Rotterdam


Helpdesk KSCC I Het KSCC en het RK Schip- perspastoraat zetten zich in voor schippers- gezinnen en opvarenden van de Europese Rijn- en binnenvaartvloot.


De alarmnummers van de sociale helpdesk zijn dag en nacht bereikbaar. T: +31 (0)24 377 75 75 M: +31 (0)655 35 66 66 I: www.kscc.nl


Reizende tentoonstellingen Maritieme leestafel is


Zeeuwse primeur COLIJNSPLAAT GalleryMaritime is in Zeeland en ver daarbuiten al een begrip, maar wordt nog bekender met een Maritieme leestafel.


Nu het toeristische seizoen op zijn einde loopt, biedt de galerie op woensdagen haar bezoekers een activiteit aan, om onder het genot van een kopje koffie en een praatje, boeken over het maritiem erfgoed en ma- ritieme kunst te lezen. Sinds begin oktober dekt GalleryMaritime elke woensdag deze Maritieme leestafel. Tot april 2018 liggen er op de leestafel talloze boeiende maritieme boe- ken en reisverhalen van bekende wereldzei- lers klaar voor de geïnteresseerde lezer.


De galerie is zowel bereikbaar over land als over het water. Op 200 meter afstand van de Oosterschelde, in de lommerrijke dorpskern van Colijnsplaat, vinden maritieme kunste- naars en kunstliefhebbers elkaar al vele jaren in een ontmoetingsruimte met unieke ver- beelding in maritieme schilderijen, sculpturen en keramiek. Het Zeeuwse licht is inbegrepen.


Bezichtiging is gratis. De openingstijd op woensdagen is van 10.00 -17.00 uur; Voorstraat 45 Colijnsplaat. Voor bezich- tiging op andere dagen is het aan te ra- den om vooraf een afspraak te maken via info@gallerymaritime.nl dan wel 06 22591452.


HARLINGEN Eind september was het weer zo- ver: de collecteweek van de Nierstichting. Voor een aantal leerlingen van de Maritieme Academie Harlingen betekende dit werk aan de winkel. In het kader van maatschappe- lijke stage droegen zij met een collecte hun steentje bij aan het goede doel.


In groepjes zijn de leerlingen met een collec- tebus in de hand de binnenstad van Harlingen ingetrokken. Hierbij kon een legitimatie en een routekaart natuurlijk niet ontbreken. De leerlingen hebben hun best gedaan om


zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Nierstichting.


Begin oktober zijn de leerlingen bij elkaar ge- komen om het opgehaalde geld te tellen. In totaal was dit een geweldig bedrag van 493,57 euro. Een super mooie opbrengst! Na bekendmaking van hun eigen collecte- opbrengst stond er nog een grote en ver- antwoordelijke taak voor de leerlingen te wachten, namelijk het tellen van al het opge- brachte geld uit de hele gemeente Harlingen. Dit hebben de leerlingen heel goed en serieus uitgevoerd.


Maritieme Academie in actie voor Nierstichting


Vanaf zaterdag 4 november gaat de eerste ten- toonstelling van Netwerk Zuiderzeecollectie reizen. Acht musea uit dit netwerk werken sinds oktober 2016 samen aan twee reizende tentoonstellingen, met als doel de geschiede- nis en cultuur van het Zuiderzeegebied zo goed mogelijk over te brengen.


‘Jong gekleed, oud gedaan’ en ‘Boten bij de vis’ zijn het resultaat van een intensieve samenwerking. “Door de krachten als netwerk te bundelen, kun- nen we twee tentoonstellingen presenteren met een bijzonder gevarieerde collectie. Tijdens het ontwikkelen van deze tentoonstellingen hebben we, als musea, elkaar daarin echt verrijkt”, vertelt Nienke de Wit, directeur van het Huizer Museum. ‘Jong gekleed, oud gedaan’ is vanaf 4 november te bezichtigen in het Huizer Museum. ‘Boten bij de vis’ opent voor het eerst haar deuren op 13 ja- nuari 2018 in het Stadsmuseum Harderwijk. Kijk op www.zuiderzeecollectie.nl voor de volledige agenda van deze reizende tentoonstellingen.


Jong gekleed, oud gedaan De klederdrachten, gebruiken en rituelen rond- om de Zuiderzee zijn zeer gevarieerd. In de ten- toonstelling Jong gekleed, oud gedaan ontdek je verschillende kledingvormen, gebruiken en rituelen van mensen die er leefden en werk- ten. Kleding was een belangrijke uiting van cul- tuur en identiteit in de Zuiderzeeregio. Aan de kleding kon je niet alleen zien waar iemand van- daan kwam, het vertelde ook meer over de le- vensfase en belangrijke gebeurtenissen in het leven van de drager. In de tentoonstelling Jong gekleed, oud gedaan gaat de bezoeker op reis van Huizen naar Dokkum, via Spakenburg naar Wieringen. Elke regio toont kledingstukken, ge- bruiken en rituelen uit een andere levensfase.


33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52