search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


“WIJ ZIJN EEN BEVOORRECHT GROEPJE” Hybride vakdocenten een schot in de roos


37


De hybride docenten Hans Rolloos en Anne de Haas op de scheepsschroef in de hal van het STC-hoofdgebouw.


ROTTERDAM Acht zijn het er inmiddels, hybride vakdocenten die gedeeltelijk in dienst zijn gekomen van het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam. Met één been in het bedrijfsleven en met het andere in het beroepsonderwijs. En na de eerste maand is het al duidelijk dat dit met Europees geld ondersteunde proefproject een doorslaand succes gaat worden.


heden ook nog eens doorstuderen. Omdat deze praktijkdocenten nog geen onderwijsbe- voegdheid hebben, volgen zij intern - even- eens een werkdag - een versnelde opleiding voor het pedagogisch-didactisch getuigschriſt (pdg). En uiteraard worden ze begeleid door een mentor, die ook geregeld een kijkje komt nemen in de klas.


MARK VAN DIJK


“Wij zijn een bevoorrecht groepje”, zegt hybri- de docente Anne de Haas (33) over zichzelf en haar directe collega’s. Zij is en blijſt in deeltijd werkzaam bij de wereldwijd actieve scheeps- bouwer Damen Shipyards in Gorinchem, waar ze sinds enkele jaren als projectmanager de nieuw- en afbouw verzorgt van havensleepbo- ten, de zogenoemde tugs.


En sinds een maand staat ze ook nog eens een dag in de week voor de klas in het STC, bij de mbo-4 opleiding voor scheeps- en jachtbouw- kundige. “We moeten zelf de balans bewaren”, vertelt Anne - omdat ze ondanks alle beslom- meringen rond het lesgeven en toetsen altijd nog twee dagen in de week ‘gewoon’ voor Damen werkt.


De reden dat de Rotterdamse zichzelf be- voorrecht noemt, is dat zij en haar hybride collega’s naast hun gevarieerde werkzaam-


Gestage groei Het proefproject op het STC is ingegeven door de gestage groei van het maritiem onderwijs. Het aantal mbo’ers en hbo’ers dat kiest voor een nautische beroepsop- leiding is de afgelopen jaren sterk gestegen. Als gevolg hiervan is er bij vak-instellingen zo- als de overkoepelende STC Group een tekort aan ervaren vakdocenten ontstaan.


Hans Rolloos


Mijn vrouw zei: ‘Wat kom jij weer gezellig thuis. Je zit ineens vol verhalen’


gesteld om gedurende de looptijd van het pro- ject (twee jaar) tien vakdocenten te werven en op te leiden tot vakdocent. Behalve de STC Group participeren ook het Havenbedrijf Rot- terdam, Van Oord Dredging and Marine Con- tracters bv, vakbond Nautilus International en Stichting Nederland Maritiem Land in dit project, dat mede mogelijk is gemaakt dankzij EU-subsidie. Daarnaast hebben IHC, Damen Shipyards en Feadship / De Vries een ‘letter of support’ getekend.


Twee werelden ‘Het beste uit twee werelden’. Dat is de slogan, waarmee het project Blue Careers


Het oplossen van dit acute probleem is een van de belangrijkste doelen van het project Blue Careers. Hiervoor werken de STC Group, diverse bedrijven en belangenbehartigers samen aan het werven en opleiden van zoge- naamde hybride docenten. Zulke vakdocen- ten hebben tevens een verbindende functie tussen school en de branche. Ze helpen ook bij het actualiseren van de lesprogramma’s en zullen in de loop van het traject onderzoek doen naar innovaties op hun eigen vakgebied.


De projectpartners hebben zichzelf tot doel


de nieuwe hybride vakdocenten werſt. En precies waarom de hybride vakdocent Hans Rolloos (47) uit Capelle aan den IJssel op de vacature is aange- slagen. Samen met zijn broer had hij twintig jaar een eigen bedrijf in de offshore- industrie, maar dat is inmiddels verkocht. Met zijn specialisatie in scheepsdiesels én een schippersdochter als echtgenote leek hem de combinatie van lesgeven in motor- techniek de perfecte match op te leveren. Hans: “Ik wilde graag met jongeren werken, maar voor het onderwijs had ik niet de juiste vooropleiding”.


En als je daarnaast de pdg-opleiding volgt, word je elke week ook nog eens beter in je vak als docent”.


Jongvolwassenen De klassen bij het STC tellen doorgaans bijna 25 studenten, voornamelijk jongemannen. Meiden zijn er behoorlijk zeldzaam. Anne zegt geen enkele moeite te hebben met haar jongvolwassen: “Er zitten wel mondige types tussen, maar die maken de les ook wel leven- dig. En sommigen hebben ook te kampen met leerproblemen. Over het algemeen vinden ze praktijkvoorbeelden erg leuk. En de naam Da- men spreekt aan; ze lopen er allemaal graag stage. Die grote motivatie bij de studenten had ik niet verwacht”.


Anne de Haas


En Anne noch Hans hebben tot nu toe nog iemand uit de klas hoeven sturen. Gevraagd naar hun eigen unieke bijdrage, zegt Anne: “Onze praktijkkennis. Wij weten precies hoe we de opleiding kunnen laten aansluiten op het vak en de lesstof tastbaar kunnen maken”. Hans vult aan: “Wij kunnen zeggen: Hier heb je die kennis straks voor nodig”.


Wij weten precies hoe we de opleiding kunnen laten aansluiten op het vak


En waar willen beide hybride docenten over vijf jaar zijn? Hans: “Ik hoop de combinatie te kunnen blijven maken. Doen is hier leren en je maakt het zo mooi als je het zelf wilt hebben”. Anne: “Juist de combinatie is goed. Ik houd van de dynamiek van het


bedrijfsleven, maar ook in het onderwijs zie je de passie. En daarbij komt nog dat de stu- denten voor een bijzondere directe feedback zorgen”.


Vanaf de eerste dag geeſt Hans Rolloos nu met veel plezier les aan de eerstejaars van de mbo-3 en -4 opleidingen voor respectievelijk schipper en kapitein. En het is niet zo dat hij zich voor de leeuwen geworpen voelt: “Het zijn gewone leerlingen”. De lessen zijn terdege voorbereid geweest. Hans: “Mijn vrouw zei: ‘Wat kom jij weer gezellig thuis. Je zit ineens vol verhalen’”. Collega Anne beaamt dat ge- voel: “Het geeſt wel een kick om les te geven.


En ‘last but not least’: ook de studenten van het STC blijken bijzonder tevreden met hun nieuwe hybride docenten: “Want hoe mooi is het, om de verhalen direct uit de praktijk te horen?”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52