search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
32 Boek over historie scheepswerf De Biesbosch


Het boek beschrijſt de uiterst boeiende histo- rie van scheepswerf De Biesbosch, ingebed in de maatschappelijke ontwikkelingen van toen. Met een zwaar accent op de binnenvaart waar- voor deze Dordtse scheepswerf baanbrekende geschiedenis schreef als initiator van de duw- vaart in Europa en in een toonaangevende rol bij de verdere evolutie daarvan. Totdat de werf in 2000 ophield te bestaan. Maar al eerder schreef de scheepswerf binnenvaarthistorie met on- der meer de schepen van het type Franse Motor. Eén van de 14 hoofdstukken is geheel daaraan gewijd.


DORDRECHT Er is weer een nieuw boek van vereniging De Binnenvaart verschenen: nummer 8 in de reeks Geschiedenis van de Binnenscheepvaart. Het heeſt als hoofdtitel ge- kregen: ‘In 100 jaar van scheepswerven naar Stadswerven’.


Bij het uitkomen van dit boek is het een eeuw geleden dat de machinefabriek De Biesbosch in Dordrecht werd opgericht. Later is deze uit- gegroeid tot de grootste van de scheepswerven die gevestigd waren in het gebied waar nu een nieuwe stadswijk groeit, die heel toepasselijk Stadswerven heet. Daaronder bevonden zich ook de scheepswerven Dordrecht en Koopman, die beide in De Biesbosch opgingen. Het is een lijvig boek geworden: 200 pagina’s dik met maar liefst circa 450 prachtige afbeeldingen, waaronder vele nog nooit gepubliceerde foto’s.


Verbondenheid Vereniging De Binenvaart is zelf ten nauwste met deze voormalige werf verbonden. Die band wordt prachtig gesymboliseerd door de ligplaats van het binnenvaartcentrum (de René Siegfried met LASH-bak CGS 6013) pal aan de voormalige machinehal van De Biesbosch. De duwboot werd gebouwd op deze scheepswerf. Als voorloper van de duwboten van de zogenoemde tweede generatie krijgt deze in het boek speciale aan- dacht met afbeeldingen uit de tijd dat deze nog volop actief was op de rivier.


Binnenvaartliefhebbers kunnen met volle teu- gen genieten van dit boek. In de eerste hoofd- stukken zijn nog machtige stoomsleepboten en ook kleine spitsen te zien, in de laatste hoofd- stukken gaat het over moderne duwboten en motortankschepen. Daartussen zit een grote variatie aan vaartuigen, waaronder ook indruk- wekkende zeeschepen. Het boek vult tevens tal- rijke gaten die de ooit verschenen drie jubileum- boeken van de scheepswerf helaas lieten vallen. Achterin op een kleine tien pagina’s een volledig bijgewerkte bouwlijst van bouwnummer 1 tot en met 895. Het is een prachtig kijk- en lezenswaar- dig boek geworden.


Oplevering sleepschip HERMINA in 1926.


Binnenkort wordt het boek officieel aan de Dordtse wethouder Piet Sleeking aangebo- den door initiatiefnemer en ambassadeur Jos Hubens. De scheepswerf leverde immers een forse bijdrage aan de belangrijke maritieme his- torie van Dordrecht, zoals het boek duidelijk illustreert.


Te koop Het boek is voor 30 euro verkrijgbaar bij: - vereniging De Binnenvaart op de René Siegfried, Maasstraat 13, Dordrecht (donder dag en eerste zaterdag van de maand, 10.00 tot 15.00 uur). Tevens een mooie gelegenheid om gratis het museum te bezoeken met dit jaar de speciale expositie over scheepswerf De Biesbosch.


- de najaarsbijeenkomst van de vereniging op zaterdag 28 oktober (13.00 uur; zaal open 12.00 uur) in de Maaszaal van het Scheepvaart en Transport College, Lloydstraat 300, Rotterdam.


- de stand van de vereniging op Europort 2017 in Ahoy, Rotterdam (7 tot en met 10 nov.).


Bedrijvigheid op de werf in 1933. Archieffoto vereniging De Binnenvaart


Archieffoto vereniging De Binnenvaart


Het is ook mogelijk om het boek te laten toezen- den. Hier komen wel portokosten bij. Graag een mailtje met de vermelding van het postadres sturen naar info@debinnenvaart.nl.


870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


Kantoor van gerechtsdeurwaarders


Robert VERGAUWEN, Philippe HELDERWEIRT & Caroline HELDERWEIRT Gewad 36 - 9000 GENT (België) info@gdwvergauwen.be


OPENBARE EN GERECHTELIJKE VERKOPING Definitieve Toewijzing na Hoger Bod


Na hoger bod gebracht op 251,00 EUR vermeerderd met een forfaitaire verhoging van 15%


Op ZATERDAG 4 NOVEMBER 2017, om 10.00 uur Op het gerechtsdeurwaarderskantoor Vergauwen & Helderweirt te 9000 GENT (België), Gewad 36


VAN HET ZEESCHIP “SORMOVO IV”


(ex-VAMA, ex-MAJOR - bouwjaar 1983 - bruto-tonnenmaat 2.478 ton) Thans gemeerd in de Haven van Gent – België, Kaai 1020


Het lastenkohier, detailvoorwaarden en foto’s van het schip kunnen steeds geraadpleegd worden op het kantoor van de gerechtsdeurwaarders en kan op eenvoudig verzoek opgevraagd worden (info@gdwvergauwen.be)


TE KOOP


TE KOOP


M/S Sunrise


51 x 6,64 x 2,72 m, 634 ton, bj. 1964 Motor: 2x GM, 240 pk Onmiddellijk beschikbaar!!!!!


TE KOOP


Poederstoftanker Aletta 67 x 7,23 x 2,96 m, 892 ton, bj. 1958 Motor: Cummins, 640 pk, rev. ‘15


Ontzett end net schip. Leverbaar met vast werk Check zeker fi lmpje op onze website!!!


MBS Evolutie


69,98 x 7,20 x 2,62 m, 831 ton, bj. 1966 Motor: Scania, 552 pk, rev. 11/2013 3x slpk. Eventueel leverbaar met vast werk


TE KOOP M/S Zita


80 x 9,32 x 2,52 m, 1200 ton, bj. 1969 Motor: Mitsubishi, 864 pk, ‘07 3x slpk. - neemt 1170 ton mee op 2m50


WWW.GSKBROKERS.EU T +32- 3/231.06.48 E verkoop@gskbrokers.eu


TREFFERS BV SCHEEPSRECYCLING


www.treffers-haarlem.nl


Voor de sloop van alle soorten schepen, kranen, offshore constructies en aanverwant groot materieel. 023 - 532 52 11 / 06 - 53 18 73 17


Verkoop van scheepsonderdelen, bel 06 - 53 18 70 92 Hendrik Figeeweg 35, 2031 BJ Haarlem ● E-mail: treffers@hetnet.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52