search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
48


HTB Intermodaal biedt voortvarend werk aan boord


870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


ROC Friese Poort Urk draagt bij aan meer personeel voor binnenvaart


Aan boord van schepen, geschikt voor het vervoer van droge lading, biedt HTB Intermodaal BV voortvarende banen en op- leidingsmogelijkheden voor elke functie.


HTB Intermodaal BV is een jong en innova- tief bedrijf in de binnenvaartsector. Sinds de oprichting is het bedrijf continu gegroeid tot een toonaangevende speler in het ver- voer over de binnenwateren van bouw- en recyclagematerialen.


Daar waar vraag en aanbod samenkomen ver- voeren wij veilig en duurzaam. Het vervoer organiseren wij met relatie- en chartersche- pen over de West-Europese rivieren en ka- nalen. Als bevrachter bieden wij een uitge- breid scheepsaanbod, volledige verzorging van transporten en een prettige, persoonlijke samenwerking.


Werken aan boord Nieuw in de binnenvaart of reeds ervaring? Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar


enthousiast personeel voor elke functie aan boord. Als (licht)matroos, stuurman of schip- per bieden wij u/jou een goede en veilige werkplek op een van onze relatieschepen aan.


Carrière maken aan boord betekent bij ons doelgericht werken op basis van een oplei- dingsplan met permanente mogelijkheden om door te groeien. Denk hierbij aan het vol- gen van opleidingen en cursussen om beno- digde papieren te behalen.


Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Dirk-Pieter Kalkman via 06-2940 8900 of stuur je persoonlijke motivatie + CV op naar dirkpieter.kalkman@htb-intermodaal.com


URK ROC Friese Poort Urk zit in de liſt. Het aantal studenten dat nu onderwijs volgt is 250, een groei van 40 procent sinds 2015. Meer dan 20 studenten volgen de opleiding ma- troos (niveau twee) en 63 volgen nu de oplei- ding schipper binnenvaart (niveau 3). Dat is uitstekend nieuws voor de binnenvaart, een sector die kampt met een groot tekort aan goed geschoold personeel.


De groei is positief voor het personeelstekort in de binnenvaart. Maar: óók met die hogere stu- dentenaantallen is de vraag in deze sector vele malen groter dan het aanbod. Daarom wil ROC Friese Poort verder groeien. De opleidingen bin- nenvaart worden de komende tijd volop on- der de aandacht van potentiële studenten ge- bracht. De vier binnenvaartscholen zijn met het bedrijfsleven in gesprek over mogelijkheden om meer jongeren te interesseren voor de bin- nenvaart. Ook Koninklijke BLN-Schuttevaer is betrokken bij deze gesprekken.


Modern en flexibel onderwijs Daarnaast blijſt ROC Friese Poort het onder- wijs aantrekkelijker maken, door continu te


moderniseren. De bekende STCW (Basic Safety Fisheries, MFA/MC en Safety Awareness) cur- sussen zijn uitgebreid met Groot en Klein Vaarbewijs I en II en Radar Patent voor de bin- nenvaart opleidingen. De cursus Radar Patent wordt gedraaid op de nieuwe binnenvaartsimu- latoren. Deze cursus kenmerkt zich door klei- ne groepen met veel persoonlijke aandacht. Een flexibel systeem voor het volwassenonder- wijs blijſt in de behoeſte voorzien. En in de na- bije toekomst zijn er plannen voor een nieuw veiligheids-trainingscentrum. Al met al zet ROC Friese Poort alle zeilen bij om de opleidingen nog aantrekkelijker te maken en zo bij te dra- gen aan meer personeel voor de binnenvaart.


Beleefdag


Op vrijdag 8 december houdt ROC Friese Poort Urk een meeloopdag. Tijdens deze dag kun je ervaren hoe het er bij de opleidingen en cursus- sen aan toe gaat. Er wordt een goed beeld ge- schetst van de opleiding, het toekomstige be- roep en de school.


Meer informatie? Neem dan contact op met dhr. Wiebren Minnema, locatiema- nager ROC Friese Poort Urk, via e-mail: wminnema@rocfriesepoort.nl of telefoon: 0527 – 63 48 00.


Drukbezochte reünie De Singel


DORDRECHT Het jubilerende schippersinternaat De Singel in Dordrecht heeſt een verrassend drukbezochte reünie gehouden. Er bleek een overweldigende belangstelling voor te bestaan. De Singel heeſt namelijk ruim 600 reünisten mogen verwelkomen.


Dit jaar bestaat schippersinternaat De Singel in Dordrecht precies 70 jaar; een nieuwe mijl- paal die de medewerkers graag wilden vieren. Daarom is er, ter gelegenheid van dit jubileum, op zaterdag 7 oktober een reünie gehouden voor alle oud-bewoners, hun ouders en oud-mede- werkers van het internaat aan de Burgemeester De Raadtsingel.


De talrijke bezoekers konden elkaar ontmoeten in verschillende zalen en ruimten van het inter-


naat en in enkele grote tenten op het plein – wel noodzakelijk vanwege de regenval. Daarnaast had een van de bestaande groepen van De Singel haar deuren opengesteld, zodat de bezoekers ook met eigen ogen konden zien hoe het er anno 2017 - op een modern internaat - aan toe gaat.


Zustersuniform Ook was er een heuse historische tentoonstelling opgezet; met foto’s, films en diverse voorwerpen, waar bezoekers samen herinneringen konden ophalen. Hier was bijvoorbeeld een echt zusters- uniform van vroeger te bewonderen. Verder zijn er vele groepsfoto’s van de reünisten gemaakt en was er een ‘fotobooth’, waarmee zelf foto’s gemaakt konden worden. Als aandenken aan de reünie hebben de bezoekers nog een speciaal jubileummagazine van De Singel meegekregen.


Ondanks het regenachtige weer was het erg druk en gezellig, zo stellen de organisatoren die terug- kijken op een meer dan geslaagd evenement.


De reüniecommissie van internaat De Singel wil graag alle bezoekers hartelijk bedanken voor hun komst.


Voor kinderen van de kleuter- en lagere school van de reizende en trekkende bevolking.


 Nauwe samenwerking met ouders  Al generaties lang en toch eigentijds  Opvoeding in een huiselijk klimaat


 We garanderen kansen om te spelen, te leren, zichzelf te ontwikkelen


 Een enthousiast team van opvoeders!


Internaat don Bosco T: 03/353 61 89


Kasteellei 77 2110 Wijnegem E: info@internaat-donbosco-wijnegem.be


Internaat don Bosco


BAS SHIPPING Sàrl LUXEMBOURG


OSVB SHIPPING Sàrl LUXEMBOURG


Wegens uitbreiding zijn we voor diverse tankers op zoek naar


KAPITEINS, 2DE KAPITEINS en MATROZEN (ADN is een pré)


Voor info bel naar: +35 266 12 80 243 of mail naar: leon@basshipping.eu


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52