search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


HARTVEILIGE BINNENHAVEN 21 HYBRIDE VAKDOCENTEN 37


NIJMEGEN Terminalnetwerk BCTN gaat he- lemaal over op duurzaam bargevervoer. Het eerste elektrische containerbinnenvaart- schip wordt al in oktober 2018 opgeleverd. Met een lengte van 90 meter en breedte van 11,5 meter kan dit containerschip straks 120 containers op uiterst duurzame wijze vervoeren. Na de ingebruikname vaart het schip in eerste instantie op basis van diesel- elektrische voortstuwing.


De accumarkt maakt een stormachtige ontwikkeling door, zo meldt BCTN dat voor het project nauw samenwerkt met Nedcargo, die een duurzame corridor tussen Rotter- dam en Heinekens thuishaven Zoeterwoude organiseert. Met ingang van 2020 kunnen barges volledig elektrisch varen met de nieuwe sterke accu’s. “Uiteindelijk gaan we de dieselelektrische voorstuwing vervangen door de meest efficiënte brandstofcellen van waterstof en accu’s, zodat onze barges volledig elektrisch varen”, aldus Joop Mijland van BCTN.


De elektrische BCTN-barge gaat varen tussen de terminal in Den Bosch en de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen. Dit wordt de eerste terminal in het netwerk die vanaf 2018 100 procent emissieloos moet gaat werken. Door aanschaf van zonnepanelen, het instal- leren van windmolens en het elektriseren van het equipment bereikt BCTN dit. Na de terminal in Den Bosch gaat BCTN de terminal in Nijmegen ook verder ontwikkelen op ge- bied van duurzaamheid. “In 2018 is Nijmegen Green Capital en dat is voor BCTN een perfect moment om de terminals te profileren als duurzame bedrijven”, zegt Mijland.


Energiezuinig Transport per binnenvaartschip is energie- zuinig en levert al snel een CO2-reductie van 20 tot 40 procent ten opzichte van vervoer


DIESELELEKTRISCH PARADEPAARDJE GBS


23 BCTN zet volledig in op duurzaam bargevervoer


17


per vrachtwagen. Daarnaast levert de modal shiſt een concrete bijdrage aan de filedruk op de snelwegen. Jaarlijks publiceert BCTN de CO2-footprint van transporten. In het eerste kwartaal van 2017 heeſt BCTN mede door deze aanpak, in totaal 33.292 vrachtwagen- kilometers bespaard. Die besparing wil BCTN in de toekomst nog


verder laten toenemen, onder meer door in afstemming met de rederijen, steeds beter de export- en importstromen op elkaar af te stemmen, waardoor er minder lege kilome- ters gemaakt worden.


Niet toevallig is BCTN eerder dit jaar als enige terminal in het achterland beloond met de


tweede Lean & Green Star. Dit is een duidelij- ke erkenning voor bedrijven die een evidente bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-footprint. Inmiddels is BCTN volop bezig met het binnenhalen van derde Lean & Green Star status. BCTN heeſt inland terminals in Alblasserdam, Den Bosch, Geel, Meerhout, Nijmegen, Roermond en Venray.


Macron draait bij: toch geen uitstel voor het kanaal Seine-Nord Europe


AMIENS/BRUSSEL De Franse president Em- manuel Macron is teruggekomen op zijn besluit om – uit financiële nood - een pauze in te lassen voor de geplande aanleg van het Seine-Nord Europe kanaal. Daarmee komt de president tegemoet aan de eisen van de regio’s en departementen in het noorden van Frankrijk, die dat uitstel enkele weken geleden als ‘totaal onaanvaardbaar’ hadden verworpen. Macron maakte zijn besluit bekend tijdens een fabrieksbezoek in Amiens. De president kreeg eerder zware kritiek te verduren wegens dat voorgenomen uitstel van de werken voor het kanaal. Elke dag waren er wel ergens in het noorden van Frankrijk acties tegen Macrons besluit.


JAN SCHILS


De president en zijn regering gaan nu in op de voorstellen van de regio’s en departementen in Noord-Frankrijk, om borg te staan voor


een (weliswaar terug te betalen) lening van 776 miljoen euro in ruil voor intrekking van het uitstel van de werkzaamheden aan het kanaal. Dat bedrag is om en nabij het bedrag dat de regering tekort kwam en dat de directe oorzaak was van de aangekondigde ‘pauze’ in de werkzaamheden voor het kanaal.


De betrokken regio’s en departementen toonden zich ook bereid om gedurende een periode van twee jaar aan de nationale overheid een bedrag van ruim 1,1 miljard ter beschikking te stellen, om te voorkomen dat de uitvoering alsnog zouden moeten wor- den onderbroken. Voorwaarde is wel dat de regering op een later tijdstip, wanneer ze haar financiën op orde heeſt, de geleende bedragen terugbetaalt.


Begin deze maand had de Franse minister van begroting Darmanin in een kranteninterview de draai die de president in het Seine-Nord


Europe dossier had genomen, reeds min of meer aangekondigd. Macron stelde wel als voorwaarde dat de Franse regering de controle over de financiering van de aanleg van het kanaal behoudt.


Redden De Noord-Franse regio’s en departementen koppelden enkele weken geleden nog een verregaand voorstel aan hun actie om Seine Nord te redden. Zij wilden de leiding krijgen over de aanleg van het kanaal en eisten dat ‘Parijs’ zich daarmee juist niet langer bemoeit. Daarover moet nog overleg plaatsvinden tus- sen beide partijen.


Grote man achter de wending in het Seine Nord-dossier is Xavier Bertrand, de voorzit- ter van de regio Hauts-de-France. Door het besluit van Macron om het kanaal weer op de prioriteitenlijst van grote infrastructuurwerken te zetten, komt de verbeterde verbinding over


water tussen Antwerpen en Rotterdam met het noorden van Frankrijk weer een stuk dich- terbij. De totale investering wordt geraamd tussen de 5 en 5,5 miljard euro. Sommige bronnen spreken zelfs al van ruim 6 miljard euro.


President Macron.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52