search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


BAGGERWERK ZONDER HINDER VOOR SCHEEPVAART


Verdieping Nieuwe Waterweg gaat komend voorjaar van start


WAAR LIG JE?


Termunterzijl (2): Op zoek naar de ziel van de Boog van Ziel


GÉ VAN DE ZON


ROTTERDAM Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam gaan de Nieuwe Waterweg en Botlek verder verdiepen. Het scheepvaartverkeer zal daarvan geen enkele hinder ondervinden, zo is de verwachting.


Het gaat om een verdieping van anderhalve meter over een afstand van 25 kilometer, tus- sen Hoek van Holland en de Beneluxtunnel, alsmede de aansluitende Botlekhaven. Dat is noodzakelijk om de bereikbaarheid van de Botlekhavens te verbeteren. De verdieping begint in het voorjaar van 2018 en gaat zo’n zes maanden duren. De afgelopen dagen is voor de baggerwerkzaamheden een tender uitgeschreven.


De verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek past in het beleid van het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat, omdat zij samen werken aan een optimale bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied, de duurzame ont- wikkeling van de haven en een goede kwaliteit van het vaarwegennet.


“De middelgrote tankers en droge bulksche- pen worden groter. Met de verdieping kunnen de zogenoemde New Panamax- en Aframax- schepen zonder beperkingen over de Nieuwe Waterweg varen”, aldus Willy Dekker, directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat. Ronald Paul van het Havenbedrijf vult aan: “Om de havenindustrie in de Botlek vitaal te houden is het noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd in behoud en vernieuwing van dit oude havengebied”.


Contractdieptes De verdiepingsoperatie behelst drie verschil- lende contractdieptes. In de Botlek gaat de


diepte van -14,5 meter (onder NAP) naar -15,90 meter. Op de Nieuwe Waterweg wordt het eerste gedeelte vanaf Hoek van Holland verdiept van -15 meter naar -16,20 meter tot aan Maassluis. Het tweede gedeelte tot de Beneluxtunnel krijgt een gegarandeerde diep- gang van -16,40 meter. Dat was -14,5 meter. Die extra 20 centimeter heeſt te maken met het lagere zoutgehalte door de stroming op de Nieuwe Waterweg, waardoor schepen hier meer diepte nodig hebben. Na verdieping kunnen schepen met een diepgang van 15 meter de haven binnenvaren onder nor- male omstandigheden. In het nieuwe Panama- kanaal kunnen schepen met diepgang van 14,90 meter varen en dus kunnen zogenoemde New Panamax-schepen zonder restricties in de Botlek arriveren.


Geen hinder De baggerwerkzaamheden gebeuren op de- zelfde manier als regulier onderhoudsbagger- werk in de havens en op de rivier. Zonder extra hinder voor de omgeving, de scheepvaart en medewerkers in de haven. Vanuit de projector- ganisatie wordt compensatie geboden aan de betrokken waterschappen voor maatregelen tegen de verzilting die eventueel kan ontstaan, omdat het zoute water van de Noordzee ver- der kan binnendringen in het land.


De Nieuwe Waterweg vormt het laatste stuk van de waterverbinding tussen Rotterdam met de zee en is aangelegd in 1872, onder leiding van ir. Pieter Caland. De lengte van de doorgraving van het duingebied bij wat nu Hoek van Holland heet, bedroeg destijds 4,3 kilometer. De Nieuwe Waterweg kampt door de directe getijdewerking met een complexe stroming.


Termunterzijl is een dorpje aan de Eemsmon- ding voornamelijk bestaand uit restaurants, terrasjes, viskraampjes, vissershuisjes, een visserijmuseum, twee gemalen (een functio- nerend en een museumgemaal), een kanaal en enkele sluizen. En dat allemaal in een dorp van ongeveer 250 inwoners.


De naam van dit dorpje is terug te voeren op de (monding van de) rivier de Munte en de sluis (sluis = ’ziel’ of ‘zijl’ in het Gronings) die er honderden jaren geleden gebouwd is om de afwatering naar zee te bevorderen via een kanaal (het Termunterzijldiep).


Onze aandacht wordt getrokken door het prachtige sluisje bij binnenkomst. Op de indrukwekkende zandstenen borstwering van de sluis uit 1725 zijn nog altijd de namen en de wapens van de bestuurders en Zijlvesten (voorlopers van de Waterschappen), die betrokken waren bij de bouw, te lezen. De naam van de sluis ‘de Boog van Ziel’ slaat op de overkapping (de Boog) van de sluis (=ziel), waarbij we het Waterschap dankbaar mogen zijn dat ze de roep van handel en nijverheid om de boog te slopen heeſt weerstaan.


Dit is de ‘nieuwe’ sluis uit 1725. De ‘oude’ sluis werd verwoest door de St. Maartens- vloed. Die ramp vond plaats op 12 en 13 november 1686, vlak na de naamdag van Sint-Maarten. Als gevolg van de Noordwester- storm die ’s nachts Groningen trof, werden alle dijken langs de Eems en Dollard weggeslagen waarbij 1.558 mensen, 1.387 paarden en 7.861 koeien verdronken, 631 huizen werden weggespoeld en 616 huizen zwaar beschadigd raakten. Bijna de hele


bevolking van Termunterzijl kwam hierbij om. De mens is een taai wezen. Ondanks het wegvagen van dorp en bevolking gaat men de strijd aan met het water. Daarom werd er aan een nieuwe aſtakking van het Termunterzijl- diep een tweede sluis in de 19de eeuw aangelegd. Hierdoor ontstond een schier- eiland, ‘de tip’ genoemd, wat nu beschermd dorpsgezicht is.


Er zijn dijken aangelegd als bescherming tegen overstromingen vanuit de Eems en Dollard, maar ook overtollig regenwater moet afgevoerd worden waarbij de capaciteit van de sluizen begin 20ste eeuw alweer onvol- doende bleek. Daarop werd een gemaal gebouwd met een pompcapaciteit van 1.100 m3 water per minuut: gemaal ‘Cremer’. Eind vorige eeuw bleek, mede veroorzaakt door de bodemdaling, ook dit niet langer voldoende. Dus nam in 2000 het gemaal ‘Rozema’ met een capaciteit van 2.700m3 water per minuut het werk van ‘Cremer’ over. Dat het gemaal ‘Rozema’ een (onzichtbare) vispassage heeſt, kregen de zeehonden snel in de gaten: zij hebben hun eigen visrestaurant aan de Eemszijde.


‘Cremer’ werd in 2002 een museumgemaal, maar is in noodgevallen nog steeds inzetbaar. Als wij (op zondagmiddag geopend) bij gemaal Cremer uit 1931 een kijkje nemen, zien en horen we de BRONS motor aan het werk. In het visserijmuseum worden we vervolgens getrakteerd op ‘verbindende kunst’ waar Annette Feijen bezoekers verleidt om het gevoel van Termunten en Termunter- zijl in kunstwerkjes vast te leggen.


Kortom: Termunterzijl mag ooit weggespoeld zijn, nu is het een bijzonder levendig dorp. Toch jammer dat het stoomtramlijntje Winschoten-Delfzijl dat door Termunterzijl liep in 1948 opgeheven is. Het zou buiten- staanders nog meer met dit dorp verbinden.


13


Nieuwe kalenders maritieme luchtfotografie Flying Focus


DEN BURG TEXEL De nieuwe edities van de negen kalenders van het maritieme luchtfoto- bedrijf Flying Focus zijn onlangs weer versche- nen. Naast de Visserij- en Scheepvaartkalender kan er ook worden gekozen uit de Wadden-, Texel-, Binnenvaart- , Offshore-, Galewarning- , Lighthouse- en Tug&Workboat-kalender.


Flying Focus is al bijna 30 jaar gespecialiseerd in maritieme luchtfotografie en beschikt over vier eigen vliegtuigen die speciaal uitgerust zijn voor vluchten boven water en gestationeerd op de vliegvelden van Hilversum en Texel. Voorzien van marifoon kan in overleg met de scheepsbeman- ning het beste resultaat bereikt worden. Jaarlijks worden er meer dan 250 fotovluchten uitgevoerd, zelfs tot aan windkracht 10. De kalenders zijn uit- gevoerd met grote foto’s en begeleidende teksten in Nederlands, Engels of Duits. Het formaat van de kalenders is 30 x 38 centimeter en ze bevat- ten twaalf maandbladen. De winkelprijs is 18,50 euro. Bij aanschaf van vijf of meer exemplaren geldt een interessante korting. Flying Focus verkoopt ook maritieme verjaardagskalenders of fotoboeken. Alle producten zijn te bekijken en te bestellen via www.flyingfocus.nl of bel 06-5340 5751 voor meer info.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52