search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


25 Europort 2017: Maximising vessel performance


ROTTERDAM Europort, 7 tot en met 10 novem- ber in Rotterdam Ahoy , is de internationale maritieme ontmoetingsplaats voor innova- tieve technologie en complexe scheepsbouw, scheepsreparatie en -ombouw.


Met 30.000 bezoekers en 1.100 exposerende bedrijven, behoort Europort tot ’s werelds be- langrijkste ontmoetingsplaatsen voor maritieme professionals. Het evenement biedt een forum voor kopers en verkopers om zaken te doen en kennis uit te wisselen over de nieuwste ontwik- kelingen in de scheepvaartindustrie.


Europort richt zich op senior executives en ma- nagers van scheepseigenaren en exploitanten, scheepswerven, scheepsontwerpers en naval architects, technische ingenieurs, scheepsma- kelaars, fabrikanten en toeleveranciers van ma- ritieme apparatuur, evenals andere maritieme industrie professionals. Elke editie van Euro- port staat een aantal thema’s centraal die de belangrijkste issues van de maritieme industrie reflecteren. Dit gebeurt door middel van semi- nars, congressen en workshops die gelijktijdig met de beurs worden gehouden maar ook op de beursvloer zelf. De thema’s voor Europort 2017 zijn: ‘Big Data’, ‘The New Environmental Age’ en ‘The Human Factor’.


Programma Tijdens Europort vindt een groot aantal congres- sen, masterclasses, matchmakingsessies, cruise en gala award party’s en netwerkbijeenkomsten plaats. Bekijk het complete programma via www.europort.nl/programma .


Een aantal hoogtepunten: Power and Propulsion Alternatives for Ships Het huidige gebruik van alternatieve brandstof- fen en hernieuwbare energiebronnen binnen de


scheepvaart is nog steeds relatief laag. Groei- ende milieuwetgeving en -belangen leiden tot het ontwikkelen en toepassen van innovatieve, alternatieve aandrijf- en voortstuwingstech- nologie voor schepen. De industrie moet de uitdaging aangaan om schepen te ontwerpen die schoner zijn en minder CO2 uitstoten. Dit congres onderzoekt een aantal van deze alternatieven, waaronder: Wind aangedreven of windgesteunde aandrijving ; Alternatieve brand- stofsystemen: LNG, methanol, waterstof, enz. ; Hernieuwbare brandstoffen: biobrandstoffen, ethanol, Dimethyl Ether (DME) algen-gebaseerde brandstof, etc. ; Elektrische en hybride aandrij- ving ; Batterijen en brandstofcellen ; Zonne- energie. Georganiseerd door de Royal Insitution of Naval Architects (RINA). Datum: woensdag 8 november.


CEDA Dredging Days CEDA Dredging Days 2017 richt zich op bagger- projecten die waarde kunnen toevoegen aan zowel de natuur als de samenleving en econo- mie, en potentiële negatieve effecten kunnen minimaliseren. Een hoogtepunt is de lancering van een nieuw boek, opgesteld door CEDA in samenwerking met leden van de International Association of Dredging Companies (IADC). Het boek zal naar verwachting een nieuwe stan- daardgids worden voor de baggerindustrie. Verder presenteren internationale experts een technisch programma met 19 getoetste papers. De interactieve sessie zal zich concentreren op contractuele problemen en hoe je deze vermijdt. Data: 9 en 10 november.


Europort Masterclasses Vier inspirerende Masterclasses, elk over een actueel maritiem onderwerp, waarbij toonaan- gevende professionals hun kennis en expertise met bezoekers delen.


Dinsdag 7 november: • Masterclass ‘How the Internet of Things and blockchain can improve supply chain


Woensdag 8 november • Masterclass ‘How energy management can save costs and support MRV compliance’


Donderdag 9 november • Masterclass ‘How big data can improve operational performance’


Vrijdag 10 november • Masterclass ‘How HR can make your organization future-proof’


Binnenvaart ontbijtsessie ‘This will be the news’ De binnenvaartorganisatie Koninklijke BLN- Schuttevaer organiseert de ontbijtsessie ‘This will be the news’. Zij presenteren een visie- document, dat zij samen met ondernemers en stakeholders hebben gecreëerd. Daarnaast hosten zij een discussie met politici. Bezoekers krijgen daarnaast een nadere blik op de toe- komst van de binnenvaartnavigatie. Ze sluiten af met het formuleren van trends in hun beleidster- reinen: milieu, zeevaart, veiligheid en markt. Het evenement wordt gepresenteerd in de vorm van het populaire tv-programma ‘Dit was het nieuws’. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen die actief is in of rond de binnenvaart.


OSPAR Work session on Handling (Plastic) Garbage in the Fishing Sector Deze sessie richten zich op de praktische erva- ringen om nieuw afval vanuit de visserijsector in de oceanen te voorkomen, met name met betrekking tot de verwerking van kunststof afval en het weggooien van vistuig aan boord van vissersvaartuigen en in vissershavens. Door prak-


tijkcases te bespreken met deelnemers uit de visserijsector, afvalbedrijven, havens en andere organisaties zullen nieuwe manieren voor beter afvalbeheer en preventie worden ontdekt.


Youngship Seminar Captains of Industry van bekende rederijen en maritieme organisaties delen een zeldzame visie op hun dagelijks (zakelijke) leven.


Europort Cruise Party Na sluitingstijd van de beurs gaan de zaken door in de levendige sfeer van het prachtige gereno- veerde SS Rotterdam (Stoomschip Rotterdam). Dit legendarische schip stoomde op naar bijna alle hoeken van de wereld, als het voormalige vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn. Op woensdagavond 8 november biedt dit schip het perfecte decor biedt voor het Europort Cruise Party. Het is de perfecte gelegenheid voor het ontmoeten van industrievrienden en zakenrela- ties, onder het genot van goed eten en drinken, en een prachtig uitzicht op de Maas en de skyline van de dynamische stad Rotterdam.


Dé maritieme marktplaats NEMOBV


N.O.T.K.


Veiligheidsmaterialen » Reddingsmaterialen Redding vest 165N automaat opblaas vest, nog ongeveer 40 stuks. Worden geleverd met certificaat.


Meer producten van Nemo bv


vindt u op www.usedmaritime.com SPITS AVILA


Schepen en vaartuigen » Overige schepen en vaartuigen Schip is geheel gezandstraald en warm gemetalliseerd


N.O.T.K.


Scheepsuitrusting » Keerkoppelingen Arcusaflex/Reich Element type AC5.1F2.14.29 New element (over stock)


DETROIT 12V149


Scheepsuitrusting » Hoofdmotoren Detroit Diesel 12V149


ACUSAFLEX / REICH ELEMENT


Bied ook uw maritieme nieuwe en gebruikte producten aan op: usedmaritime.com


N.O.T.K. REDDING VESTEN PVC COVER


TE KOOP NIEUWE EN GEREVISEERDE BOEGSCHROEVEN VAN RHEINSTROOM


N.O.T.K. € 53,-


Scheepsuitrusting » Boegschroeven Tekening P0814/1862; Type Optima; Ø 1862 mm; Kistbreedte 1740 mm; Kisthoogte uit CL straalbuis 1765 mm; (DMC 21021)


N.O.T.K. DAMEN MARINE COMPONENTS


Meer producten van


Damen Marine Components vindt u op www.usedmaritime.com


AIR FILTER FLEEDGUARD AH19078


Scheepsuitrusting » Motoronderdelen » Filters Air filter unit suitable for Cummins. New genuine filter unit complete with new element AF25547


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52