search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
46


Binnenvaartonderwijs stemt nu landelijk af op bedrijfstak


ROTTERDAM De Bedrijfstakcommissie Rijn- en Binnenvaart van het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam heeſt een nationale dekking gekregen. Op vrijdag 6 oktober zijn voor het eerst alle overige bin- nenvaartscholen daarbij aangeschoven. De commissie moet het beroepsonderwijs afge- stemd houden op de praktijk.


Bij dit regelmatige overleg zijn in het ver- volg behalve de STC Group nu ook het Nova College, Scalda en ROC Friese Poort aanwe- zig. Het onderwijsveld zit in de commissie aan


tafel met vertegenwoordiger van het binnen- vaartbedrijfsleven, varende ondernemers en de belangrijkste brancheorganisaties, zoals Koninklijke BLN-Schuttevaer.


“We hebben al langer aangedrongen op het zoeken van meer samenwerking tot el- kaar”, zegt BLN-commissielid Peter Brandt. Dat heeſt in de praktijk inmiddels al ge- leid tot meer uniformiteit in het lesmateri- aal, zoals met de nieuwe schoolboeken voor beroepspraktijkvorming.


Internaat Don Bosco


WIJNEGEM Reeds tientallen jaren is het inter- naat Don Bosco te Wijnegem gekend door ve- len als een schippersinternaat. Haar ligging vlakbij de sluis van het Albertkanaal en de officiële erkenning van de overheid als inter- naat voor schipperskinderen en foorkramers dragen hier uiteraard toe bij.


De zusters van Don Bosco, een congregatie die vele opvoedende projecten heeſt, zetten reeds jaren hun schouders onder dit internaat. In 2006 verhuisden we naar een nieuwbouw, aangepast aan de noden van de huidige tijd.


WAT WE BELOVEN MAKEN WE WAAR!


Scheepselectro en -interieur De Backer is een familiale onderneming gespecialiseerd in elektrische installaties en interieurs op zowel bestaande als nieuwbouwschepen hoofdzakelijk in de binnenvaart.


Ter ondersteuning van ons team is men op zoek naar een met aantal jaren ervaring


VOLTIJDS INDUSTRIEEL ELEKTRICIEN (M/V) met doorgroeimogelijkheden


Gedreven, hands-on en professioneel


De Backer biedt je een uitdagende en gevarieerde functie aan binnen een familiaal bedrijf met vlakke hiërarchie. Als medewerker geniet je van de nodige zelfstandigheid en fl exibi- liteit. Er zijn doorgroeimogelijkheden naar meewerkend projectleider. Bovendien kan je rekenen op een competitief loon aangevuld met groeps- en hospitalisatieverzekering.


T +32 (0)9 253 84 60 F +32 (0)9 253 85 22 E info@debackernv.eu


Werking In onze werking staan de kinderen centraal, we werken in vier verschillende leeſtijds- groepen. Elke groep heeſt vaste opvoeders. Ontwikkelingskansen bieden aan de kinderen is belangrijk. Zowel de kans geven om naar school te gaan, te studeren als kunnen spelen. De school is vlakbij gelegen, ligt op hetzelfde terrein. Na school samen met vriendjes bin- nen en buiten spelen dat kan naar hartenlust bij ons. Het internaat ligt in een groene omge- ving met toffe buitenspelmogelijkheden.


Maatsch. zetel: : Wijmenstraat 21H – 9030 Mariakerke www.debackernv.eu


Wegens continue uitbreiding van onze vloot, zijn wij op zoek naar:


kapiteins 1e en 2e


Met Rijnpatent en/of Donaupatent. Ervaring in passagiersvaart niet vereist.


Wij vragen van u:


• Enthousiaste en professionele werkhouding


• Ervaring in leidinggevende posities • Goede beheersing van de Engelse en/of Duitse taal


Wij bieden u:


• Zwitsers contract • Vrije tijd: 2-2 / 4-4 / 4-2 • Professionele begeleiding en ondersteuning


Rivertech BV


Delta 60, 6825 MS Arnhem T +31 (0)26 362 03 40 E info@rivertech.nl www.rivertech.nl


Voor wie Het internaat is voor kinderen die naar het basisonderwijs gaan. Er is plaats voor bijna 80 kinderen. Meestal starten kinderen vanaf het eerste leerjaar, wanneer ze zes jaar zijn en schoolgaan verplicht is. Als het nodig is, kun- nen er ook kleuters terecht als internen. Een grote meerderheid zijn internen waarvan de ouders in de binnenvaart werken.


Kleuters van de binnenvaart die af en toe naar school komen, zijn’s middags welkom voor een maaltijd op het internaat, zo kunnen ze het internaat al stilletjesaan leren kennen.


’s Middags komen de kinderen terug naar het internaat en kunnen dan per leefgroep samen eten. De maaltijden worden ter plaatse vers bereid.


De oudste kinderen hebben een éénpersoons- kamertje om te slapen en voor de andere kin- deren zijn het tweepersoonskamers.


We werken zoveel mogelijk in een familiaal klimaat, goed wetende dat de kinderen hier tijdelijk zijn en dat het belangrijk is dat ze zich goed voelen.


Samenwerking met ouders Samenwerking met ouders is zeer belangrijk en niet alleen voor praktische zaken. We we- ten dat het niet makkelijk is om je kinderen een week naar het internaat te laten komen. Daarom is een goede samenwerking en com- municatie van groot belang. Als internaat zijn we ook een ontmoetingsplaats voor de ou- ders, een koffiemoment in de leefgroep op zondagavond of een babbel in de gang wan- neer de bagage opgehaald wordt.


870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


Internaat Don Bosco Kasteellei 77 2110 Wijnegem T: 03 353 61 89 T: 0473 64 45 73 E: info@internaat-donbosco-wijnegem.be Directie internaat: Hilde Bosmans


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52