search.noResults

search.searching

saml.title
dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
870 | WEEK 42-43 18 OKTOBER 2017


Herfstvakantie in FutureLand


ROTTERDAM Naast het vaste program- ma met bus- en rondvaartboottours door de modernste haven van Europa, staan er voor kinderen veel extra’s op het program- ma tijdens de herfstvakantie. Een voor- leessessie van Joris Lutz, gratis leerza- me proefjes, stenen beschilderen van het Maasvlaktestrand of speuren naar haven- beelden in FutureLand. Een kijkje nemen in de toekomst kan ook en blijkt zelfs een koud kunstje voor jong en oud! Zet een virtual re- ality bril op je neus en vlieg naar de haven in het jaar 2066.


Fred in de haven Kom vrijdag 20 oktober luisteren naar de avonturen van Fred in de Rotterdamse haven! Joris Lutz leest Fred in de Haven op hilarische wijze voor en zingt de vrolijke liedjes uit het boek. Fred in de haven is een muzikaal avon- tuur voor kinderen van 5 jaar en hun (groot) ouders. Het Rotterdamse avontuur van de trouwe hond Fred is helemaal in een nieuw jasje gestoken. Met een up-to-date verhaal van Bram Klein, spetterende liedjes door Bart Wijtman en Joris Lutz en prachtige illustra- ties van Sebastiaan de Ruiter. De gratis voor- leessessies vinden plaats om 11.30 uur en 13.35 uur.


Gratis technische proefjes doen Tijdens de herfstvakantie worden nieuwe technische proefjes voor kinderen georgani- seerd. De leuke en leerzame proefjes doen kinderen samen met een enthousiaste voor- lichter. Jonge bezoekertjes schroeven hun technische kennis op en ervaren welke tech- niek komt kijken bij de inrichting en het ge- bruik van een nieuwe haven. Bijvoorbeeld hoe


containers onder verschil- lende omstandigheden toch stabiel gestapeld kun- nen worden. Onder bege- leiding gaan de kinderen zelf aan de slag. Deelname is geschikt voor kinderen vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs. De proefjes starten telkens om 14.00 uur en op zondag bo- vendien om 12.00 uur.


Kinderworkshops Beeldend kunstenaar en kunstdocent Joanna Smolarz (Kunstatelier het Kruithuis) geeſt tijdens de herfstvakantie verschil- lende workshops voor kin- deren. Ze beschildert met verschillende technieken - zoals aquarel, acryl, pot- lood en viltstiſten - stenen die zij zelf verzamelt op het Maasvlaktestrand. Ook leert ze kleine zeedieren kleien en is er de moge- lijkheid om een echt can- vasdoek te beschilderen. Kosten zijn 2,00 per work- shop. Materiaal en bege- leiding zijn inbegrepen. De workshops worden aange- boden op woensdag 18 ok- tober en zondag 22 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur. Aanschuiven kan op elk gewenst moment.


27


TOS neemt activiteiten Maritime Human Resources over


ROTTERDAM TOS, internationale leve- rancier van nautisch en technisch personeel, heeſt bekend gemaakt dat de overname van Maritime Human Resources BV (MHR) een feit is. MHR zal verder gaan onder de naam TOS MHR. TOS heeſt op 13 oktober alle aandelen van MHR overgenomen. Voorheen was MHR ge- deeltelijk eigendom van STC-Group.


Met de overname verwacht TOS verder te kun- nen groeien in de haven- en logistieke sector en versterkt TOS haar diensten in het maritieme op- leidingssegment. “De huidige klanten weten ons te vinden voor HR-diensten: flexibele en kosten- efficiënte personeelsoplossingen. Naast het be- middelen van professionals kunnen we nu ons servicepakket verbreden met bemiddeling van stagiaires naar erkende leerbedrijven in de ha- ven- en logistieke sector, alsmede in de binnen- vaart. Voor onze huidige klanten, maar natuurlijk ook voor nieuwe klanten die beroeps begelei- dende leerweg (BBL) leerlingen willen plaatsen”, zegt Kees Wagenaar, Managing Director van TOS. De bedrijfslocatie aan de Waalhaven Z.Z 4 te Rotterdam blijſt de komende maanden nog ope- rationeel. Op termijn zullen de nieuwe activitei- ten een plek krijgen in het hoofdkantoor van TOS aan de Waalhaven O.Z. 77 te Rotterdam.


Extra: Woensdag 18 oktober en zaterdag 21 oktober is er een gratis kinderrondleiding in FutureLand. Het gehele jaarprogramma is te vinden op www.futureland.nl.


TOS MHR biedt MBO leerlingen een leer- en werk- plekloket voor de beroeps begeleidende leerweg (BBL). Dit geldt voor onder andere de opleidin- gen Offshore, Waterbouw/Baggerbedrijf, Havens, Zeevaart, Logistiek, Scheeps- en jachtbouw en Rijn- en binnenvaart. Ook voor (tijdelijk) werken in de maritieme sector heeſt TOS MHR vacatures beschikbaar via www.mhr-r.com


Denk je dat jij geschikt bent als vrijwilliger?


KNRM reddingstation Dordrecht is op zoek naar een aantal nieuwe vrijwillige bemanningsleden voor de reddingboten. Ben je tussen de 18 en 45 jaar, een teamspeler, overdag vaak beschikbaar en kun je binnen 10 minuten bij de Dordtse reddingsposten zijn? Meld je dan aan!


Meer informatie is te lezen via onderstaande link www.knrm.nl/vacatures/knrm-reddingstation-dordrecht-noord/ bemanningsleden-gezocht-voor-knrm-dordrecht


Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52