search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Drie vragen aan


65


Jan Jaap van


Weering Fotografi e Studio 38c


1 2


Wat heeft u met veteranen? Als ik hoor dat het gesprek over veteranen gaat, dan is mijn aandacht direct gewekt. Tijdens mijn mili- taire dienstplicht diende ik bij het Korps Mariniers, maar ik ben nooit uitgezonden geweest en dus ook geen veteraan. Of ik graag had meegedaan aan een missie? Dat is het mooie van Defensie: als je de opdracht krijgt, dan aanvaard je die, zonder morren. Dat is de kracht.


Maar u werkt nog steeds voor defensie? Jazeker. Ruim tien jaar verzorg ik etiquette- en om- gangstrainingen, ook voor defensiepersoneel. Ik zeg altijd: goede manieren vallen niet op, slechte wel. De inhoud van de trainingen varieert: tutoyeren, begroe- ten op recepties, een hand geven en tafelmanieren. Etiquette geeft houvast in de omgang met leden van het Koninklijk Huis, buitenlandse delegaties, in de diploma- tieke wereld en met de collega’s op de werkvloer. En dat is voor militairen ook belangrijk om te beheersen. Een hoge rang zegt immers niets over sociale vaardigheden.


Wat doet u voor veteranen? Ik ben sponsor voor Stichting De Gewonde Soldaat. Deze vereniging behartigt de belangen van mili- tairen die gewond zijn geraakt tijdens een missie. Een percentage van de opbrengst van mijn boeken gaat er heen. Maar ook vroeg ik de gasten van mijn zestigste verjaardag om te doneren. Ook zet ik me in als ambassadeur-vrijwilliger voor De Mariniers Ziekenboeg. Kortom, ik help deze mensen graag.


Jan Jaap van Weering (1958) verzorgt trainingen voor Nederlandse Defensie Academie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en andere opdrachtgevers. Hij is bekend als etiquette-expert van de televisieserie Hoe heurt het eigenlijk?, Blauw Bloed, RTL Nieuws en de NOS om toelichting te geven op etiquette en omgangsvormen. Ook schreef hij het boek ‘Distinguished look at…’ met een speciaal hoofdstuk over etiquette en omgangsvormen in de krijgsmacht.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76