search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Actuele missie


Sinds 2014 draagt Nederland bij aan de NAVO-missie Operation Resolute Support in Afghanistan. Met als doel het ondersteunen van de opbouw van leger en politie, zodat de veiligheid in dit onrustige land beter kan worden gehandhaafd. Daarnaast helpt Nederland bij de algehele wederopbouw. Naast Nederland doen nog 38 andere landen mee aan Resolute Support.


Tekst Jan Bos Fotografi e Ministerie van Defensie i


Meer info over de huidige missies


facebook.com/minvandefensie • veteraneninstituut.nl/veteranen-hun- missies/missies


youtube.com/user/defensie • twitter.com/Defensiemissies


55


APR 2019


APR 2016


Aandacht voor de positie van vrouwen


J Missie uitgebreid UL


2018


Op 6 juli stemt de Tweede Kamer in met een aanzienlijke uitbreiding van de Nederlandse bijdrage aan Resolute Support. Het aantal militairen gaat van 100 naar 160. Het gaat hierbij vooral om special forces die Afghaanse commando’s in Mazar-e-Sharíf gaan trainen en begeleiden. Ook besluit het parlement de missie te verlengen tot 2021. Zowel de NAVO als Afghanistan heeft hier- om gevraagd.


O Beveiliging stembureaus KT


2018


Voor het eerst in acht jaar gaan de Afghanen naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Omdat de taliban met aanslagen dreigt, helpen Nederlandse militairen bij de beveiliging van stembureaus. Rond elk stembu- reau worden drie veiligheidslinies opgebouwd, maar dat kan niet verhinderen dat er meerdere klei- ne aanslagen plaatsvinden.


Op initiatief van Nederland over- leggen zes Afghaanse vrouwen met de Amerikaanse ambassa- deur John R. Bass. Met het oog op recente vredesbesprekingen tussen Amerika en de taliban vragen de vrouwen aandacht voor vrouwenrechten. ‘Vrouwen zijn de grootste slachtoff ers van deze oorlog en we willen niet dat zij ook slachtoff er van de vrede worden’, geven ze als boodschap mee aan de ambassadeur.


Lees verder op de volgende pagina …


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76