search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Korte berichten in ’t kort Voor u geselecteerd


Missie Mali zit erop


Na vijf jaar is de Nederlandse bijdrage aan Minusma, de vredesmissie van de VN in Mali, geëindigd. Eind april reden de militairen hun laatste patrouille en werd afscheid genomen van de bevolking. Aan de missie namen in totaal zesduizend Nederlandse militairen deel. Zij hielden zich vooral bezig met het uitvoeren van verkenningen en het verzamelen van informatie.


Veteranen Platform bestaat dertig jaar


Om de belangen van de veteranen beter te kunnen behartigen, besloten tien organisaties in 1989 hun krachten te bundelen in het Veteranen Platform. Sindsdien sloten steeds meer veteranenverbanden zich bij het platform aan, inmiddels al 69. Samen vertegenwoordigen zij 70.000 veteranen. Het Veteranen Platform heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Veteranenwet in 2012, net als andere veteranenorganisaties. Op 9 mei is het jubileum gevierd met een symposium waar het Handboek Veteranen werd gepresenteerd.


Tekst Jan Bos


21


Onderzoek burnpits


In missiegebieden is het afvoeren van afval vaak niet mogelijk. Met name in Afghanistan werd het afval daarom verbrand in grote kuilen, de zoge- naamde burnpits. Dat kan gepaard gaan met gezondheidsrisico’s. Om daar meer inzicht in te krijgen, heeft Defensie een meldpunt ingericht. Heeft u klachten of maakt u zich zorgen, dan kunt u een mail sturen naar defensiemeldpuntburnpits@caop.nl of bellen met (06) 58 07 66 47.


Veteranenombudsman krijgt meer klachten


Erwin Muller overhandigt, als een van de initiatiefnemers van het handboek Veteranen, het eerste exemplaar van het boek aan minister Ank Bijleveld.


Voor veteranenzaken is bij de Nationale ombudsman een speciaal loket ingericht. De Veteranenombudsman behandelt niet alleen klachten van veteranen zelf, ook het thuisfront kan er terecht. In 2018 vroegen 208 veteranen de Veteranenombudsman om hulp. Een jaar eerder kwamen er 152 verzoeken binnen. Het aantal klachten is dus flink gestegen. Vooral veteranen die hebben gediend in Afghanistan en voormalig Joegoslavië doen een


beroep op de ombudsman. Vaak gaan de klachten over het inkomen. Wat opvalt is dat het aantal klachten over gebrek aan erkenning en nazorg zijn verdubbeld. In veel gevallen zorgt de Veteranenombudsman ervoor dat de instantie waarover wordt geklaagd in actie komt. Zonodig wordt nader onderzoek gestart en stelt de ombudsman een rapport op voor de minister.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76