search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
6 Sunset March Fotografie Jaleesa Derksen


De Sunset March bestaat in oktober vijf jaar. De mars is een dagelijks eerbetoon van militairen en veteranen aan onze bevrijders en aan hen die nog elke dag hun leven voor de vrijheid op het spel zetten. Dagelijks loopt bij zonsondergang minimaal één veteraan over stadsbrug De Oversteek in Nijmegen. Op deze plaats zijn 48 Amerikaanse soldaten gesneuveld tijdens de heroïsche Waaloversteek van 20 september 1944 . Ter nagedachtenis aan deze gesneuvelde soldaten zijn er 48 paren straatlantaarns die bij zonsondergang paar na paar worden ontstoken, in het tempo van een trage mars. Op de foto marcheren 110 leerlingen van de VeVa-opleiding (Veiligheid en Vakmanschap) van het Dulon College. Deze march was één van de 75 bijzondere marsen die dit jaar door de gemeente Nijmegen in samenwerking met de Stichting Sunset March wordt gehouden in het kader van 75 jaar Vrijheid in Nijmegen en Zuid-Nederland. Veteranen die individueel zijn uitgezonden kunnen zich nog opgeven voor een andere bijzondere Sunset March, namelijk voor de mars op 25 juli.


Kijk op pag. 63 voor meer info.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76