search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Veldslagen ies


Slag bij Nieuwpoort Zomer 1600. Op het strand en in de duinen bij het Vlaamse Nieuwpoort leverde een strijdmacht van zo’n elfduizend man onder aanvoering van prins Maurits slag met net zoveel militairen onder Spaans bevel. Maurits’ doel was de verovering van het verderop gelegen Duinkerken, de thuisbasis van kapers die de koopvaardij van de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden veel schade berokkenden. Zelf was Maurits geen voorstander van de operatie. Hij begaf zich immers gevaarlijk ver in vijandelijk gebied. Daar kwam bij dat een veldslag altijd risicovol is. De tegenstander kan sterker blijken dan gedacht, er kunnen tijdens het gevecht fatale fouten worden gemaakt en er is de toevalsfactor, zoals een plotselinge weersomslag. Het was veiliger om te kiezen voor het systematisch belegeren en veroveren van vesting- steden om zo het grondgebied van de Republiek uit te breiden. Dat was ook wat vooral gebeurde, Nieuwpoort was een uitzondering.


I


Het Staatse leger was een voorbeeld van innovatie


Innovatief Toch was het treffen belangrijk. De troepen van Maurits wonnen namelijk en dat viel internationaal op, want het Spaanse leger had een grote reputatie. Het Staatse leger, zoals de toenmalige landmacht werd genoemd, was onder leiding van Maurits en zijn neef Willem Lodewijk echter een voorbeeld van innovatie. Zo kregen de ingehuurde troepen netjes op tijd hun geld. Dat voorkwam dat ze gingen plunderen, iets waaraan niet tijdig betaalde Spaanse eenheden zich bezondigden. Er werd in het Staatse leger ook meer dan elders aan drillen en exerceren gedaan. Revolutionair was daarbij de introductie van ach- tereenvolgende musketsalvo’s. Het herladen van een musket, waarmee per keer slechts één schot kon worden gelost, was lastig en kostte tijd. Door schutters in rijen achter elkaar op te stellen, werd het probleem opgelost. Als de eerste linie had gevuurd, ging deze naar achter om te herladen. De voorste positie werd meteen overgenomen door de volgende rij schutters die al met geladen wapens klaarstond. Het systeem, dat inge- wikkelder was dan hier beschreven, vergde veel discipline en training maar maakte van het Nederlandse leger een voorbeeld voor Europa.


Slag bij Waterloo Juni 1815. Een van de beroemdste veldslagen is de Slag bij Waterloo, uitgevochten tussen Napoleon en een internationale coalitie. De uit zijn verbanningsoord Elba ontsnapte Napoleon probeerde zijn keizerrijk te herstellen. Groot-Brittannië, Pruisen en andere landen, waaronder het net van de Fransen bevrijde Nederland, trachtten het gevaar te keren. Napoleon hoopte de legers van de


II


33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76