search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
62 prikbord


Bent u op zoek naar mensen of wilt u iets delen met veteranen? Mail dan de redactie: checkpoint@mpg.today o.v.v. Prikbord. Of stuur uw oproep (maximaal 150 woorden) naar Checkpoint, rubriek Prikbord, Postbus 862, 1180 AW Amstelveen.


Broome-zoektocht DUIKEXPEDITIE


Eind augustus tot half september wordt de duikexpeditie van het Western Australia Museum begeleid door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij hun zoektocht naar de nog vermiste wrakken van het drama van Broome. Op 3 maart 1942 werden bij een Japanse verrassingsaanval vijftien vliegboten van de Marineluchtvaartdienst, US Navy en RAAF, een civiele vliegboot van Quantas en drie vliegtuigen, een DC-3 van het KNILM en een Lodestar van de ML-KNIL ver- nietigd. Hierbij zijn zeker tachtig mensen om het leven gekomen. Het WA Museum hoopt de negen nog missende vliegtuigen die dieper in de baai liggen (er liggen zes toestellen in ondiep water dicht bij de kust, die bij laagwater zichtbaar zijn) op te kunnen sporen. Hieronder zijn drie Dornier Do-24’s van de MLD en twee of drie Catalina’s. Uiteraard leest u hierover meer in Checkpoint zodra bekend is wat de expeditie opgeleverd heeft.


Kamp Fukuoka OPROEP


Contact gezocht met de nabestaanden van krijgsgevangenen in kamp Fukuoka 14 in Nagasaki. Commissie Project Na- gasaki 2020 is bezig een gedenkteken te organiseren. Met toestemming van de gemeente Nagasaki zal dit gebeuren op 9 augustus 2020 in het Peacepark te Nagasaki. Graag reageren naar mhoyer@hetnet.nl.


Reünie 2e peloton Alpha


comp. GEZOCHT


Voor de aanstaande reünie van het 2e peloton Alpha comp. Libanon juni–okt 1980 post 7–13 en 7–11 zijn wij nog


op zoek naar enkele maten: Peter vd Velde, Gregor Pidakos, André Dashorst, Willem Lancel, Gerard v Mourik. Graag contact opnemen met John Snel (06) 41 47 86 90.


Noorderlicht GEZOCHT


Ik ben opzoek naar het boek Noorder- licht van Hans Timmer. henkenriek@gmail.com


Toon Donders INFORMATIE


Ik ben op zoek naar de mannen die met mijn vader Toon (A.B.G.) Donders in Nederlands-Indië waren. Hij kwam aan


Veteranendag Schagen UITNODIGING


Op zaterdag 22 juni 2019 vindt in de stad Schagen van 12.00–17.00 uur de jaarlijkse Veteranendag plaats. Vetera- nen woonachtig in de gemeente, heb- ben een uitnodiging ontvangen. Geen uitnodiging ontvangen? Bel dan Anja van Egmond (06) 34 10 71 27 of stuur een mail: anja.vanegmond@schagen.nl.


met de Kota Inten in Tandjong Priok in juli 1947. Hij vertrok op 28 oktober 1948 nadat hij een ongeluk had gehad met zijn jeep. Hij was bij de staf van het 3e bataljon Militaire Politie. In juni 1947 was hij in ieder geval in Sabong met H.J.G. Feith, A.P.G.M. Merkx, P.M. Oerlemans, J. van Broeckhuysen, L.A.P. Oomen, T. Kooi en P. Sulkers. Uw reactie kan naar lout.donders@gmail.com.


Kees de Boer GEZOCHT


Ik ben op zoek naar Kees de Boer uit Rotterdam. Samen vertrokken we, Kees en ik Harrie Didden, met de Wa- terman uit Nederland op 12 juli 1948. Na aankomst in Nederlands-Indië werden wij te werk gesteld in de werkplaats l.t.d.81 Bandoeng. Kees als sergeant automonteur en ik als sergeant ge- schuthersteller. We deelden een kamer aan de Dagoweg in Bandoeng. Helaas is het contact verwaterd. Ik hoop dat we het contact weer kunnen oppakken. harrieenrietdidden@gmail.com en (0416) 33 38 29.


Zij werden geroepen BESTELLEN


In CP03 is bij het artikel over het boek Zij werden geroepen de informatie die nodig is om het boek te bestellen weggevallen. Lezers van Checkpoint krijgen € 10 korting en betalen € 39,95. U kunt het bedrag overmaken naar NL03INGB0002049091 t.n.v. J.D. van Boeijen te Helmond. Bij uw bestelling en omschrijving graag naam en adres- gegevens vermelden en de kortingsco- de CHECKPOINT. Ook is het boek te bestellen via post of e-mail: Jan van Boeijen, Brand 33, 5706 LV Helmond, janvanboeijen@onsbrabantnet.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76