search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Voorwoord kom wel


‘Leidinggeven is je mensen laten merken dat ze ertoe doen’


Deze Checkpoint gaat over leidinggeven en verschijnt kort voor de Nederlandse Veteranendag, de nationale dag waarop we jaarlijks al onze veteranen bedanken. Deze dag markeerde vijftien jaar geleden het einde van een periode waarin minder werd gedaan aan publieke erkenning en waardering voor veteranen. Want dat hoort bij leidinggeven, je mensen laten merken dat ze ertoe doen, in het heden en in het verleden.


Gelukkig zit het doorgaans wel goed met leidinggeven en veteranen. Dat heb ik zelf ook ervaren, toen ik geestelijk verzorger was bij de Landmacht. En ook later tijdens mijn loopbaan zag ik dat veteranen vaak graag geziene en gewaardeerde werknemers zijn.


Om de Nederlandse Veteranendag goed op poten te zetten, is goed leidinggeven ook essentieel. Vooral omdat die klus wordt geklaard door een grote groep totaal verschillende mensen die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, in grote vrijheid, aan de slag moeten. Eigenlijk wordt de Nederlandse Veteranendag georganiseerd zoals veteranen op missie werken. Praktisch, daadkrachtig, improviserend en gericht op het einddoel. Voor ons is dat een geslaagde Veteranendag, ieder jaar weer.


Jaap Smit Voorzitter Nationaal Comité Veteranendag


3X Zeker lezen!


De Sunset March is een eerbetoon van militairen en veteranen aan onze


bevrijders.


P.6 In beeld


Indrukwekkende foto’s van het front door oorlogs- fotograaf Hugo Wilmar.


P.30 Fotoreportage


Soldaten uit verschillende landen treffen elkaar in Lourdes voor bezinning en gebed.


P.46 Trefpunt Lourdes


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76