search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Overleden


H. Klap ✝ 9 FEBRUARI 2018 De heer Klap was in het bezit van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis.


Ype (Edward) Speelman ✝ 4 JANUARI 2019 De heer Speelman diende als marinier in Nederlands-Indië van 1946 tot 1949. In 1952 emigreerde hij naar de VS.


A. Wijkmans ✝ 5 FEBRUARI 2019 De heer Wijkmans diende bij het bataljon Zeeland 2-14 RT in Nederlands- Indië tussen 1944 en 1948.


Robert Gerrit Beekhof ✝ 22 MAART 2019 Luitenant-kolonel der Infanterie b.d. Beekhof was NNG-veteraan, in het bezit van het NG Herinneringskruis met gesp en drager van het Insigne Veteranen. In 1962 diende hij in Kaimana (NNG) als plv. compagniecommandant.


Leen Westerduin GEZOCHT


Peter Walter, marinier in 1960–1962 in Nieuw-Guinea, is op zoek naar Leen Wes- terduin. Ben met vele tussenposen op zoek naar mijn maatje in de onrustige tijden in Nieuw-Guinea. Ik weet dat hij woonachtig was in Scheveningen. De zoektocht heeft tot op heden geen resultaat gehad. Als men bij het lezen van dit bericht mij verder kan helpen, dan hoor ik dit graag. info@waltercreatief.nl


Sunset March 25 JULI 2019


De Sunset March (meer op pag. 6) van 25 juli 2019 is geclaimd door veteranen die op individuele basis uitgezonden zijn geweest. Een bijzondere gelegenheid. Omdat ze geopereerd hebben in inter- nationaal verband is het moeilijk om zich te verenigen in een (reünie)verband van gelijken. De datum is een bewuste keuze, omdat toen in 2006 een Ob- servation Post (OP) van de UN Truce Supervision Organisation (UNTSO) in Zuid-Libanon door de Israëlische lucht- macht werd gebombardeerd, waarbij vier UN Military Observers uit verschil- lende landen sneuvelden. UNTSO is bij uitstek een missie waar Nederlandse militairen naar worden uitgezonden op individuele basis in internationaal verband. Sinds 1956 stuurt Nederland gemiddeld tussen de tien en vijftien militaire waarnemers naar deze missie; hiermee is het de langstlopende Neder- landse missie. Meer info of aanmelden: individueel25juli@gmail.com


Rust in het wild MANINGA-PROJECT


Maninga, een wildlifepark in Zimbab- we, wordt overspoeld door stropers waardoor het wildlifebestand binnen zes maanden met 75 procent is geredu- ceerd. Met het Maninga-project kunnen veteranen een bijdrage leveren aan het professionele anti-poachingteam. Ze worden begeleid door zeer ervaren rangers, die een wapen dragen om de veiligheid te kunnen waarborgen. De werkzaamheden zijn: patrouilleren, tracking, data mining (Sensing Clues Wildlife Intelligence Software), opera- ties opzetten en arrestaties verrichten. Elke veteraan komt hier tot rust en maakt zich nuttig. Het project is in het bijzonder geschikt voor veteranen die te kampen hebben met PTSS-gerela- teerde klachten. Ervaringsdeskundigen geven aan veel baat te hebben bij de therapeutische werking van de rustge- vende wildernis. Voor meer informatie: assia@phundundu.org.


G. (Gijs) Kleinpaste ✝ 31 MAART 2019 De heer Kleinpaste diende bij de marine van 1948 tot 1981. Hij verliet de dienst als adjudant-onderofficier van de logistieke dienst administratie. Hij is drager van het Ereteken voor Orde en Vrede, NG Herinneringskruis en het Onderscheidingsteken voor Langdurige, Eerlijke en Trouwe dienst in klein goud (36 jaar).


J.F. Smeenk ✝ 2 APRIL 2019 De heer Smeenk werkte als geschut- konstabel en was uitgezonden naar Cambodja, Bosnië en Egypte.


Antoon Oostendorp ✝ 7 APRIL 2019 De heer Oostendorp was dienstplichtig soldaat bij het Carrierpeloton van het 3e Bataljon Jagers, (1e Divisie 7 december), drager Ereteken voor Orde en Vrede (gespen 46, 47, 48 en 49). Correspondentie: J. Oostendorp (zoon), Susterenhof 41, 6845 DD Arnhem.


J.G.M. Sanders ✝ 12 APRIL 2019 De heer Sanders diende als oorlogs- vrijwilliger bij de Luchtstrijdkrachten in Nederlands-Indië. Hij was drager van het Bronzen Kruis en drager van het Ere- teken voor Orde en Vrede.


Sijbrand Harkes ✝ 20 APRIL 2019


Cornelis Roelof Zoontjes ✝ 27 APRIL 2019 De heer Zoontjes is een Indië-veteraan (1946–1949). Hij was een trots bezoeker van de Veteranendag in Den Haag.


63


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76