search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Thuisfront


31


column WILLIAM THUIS


M


Je ziet het als je het door hebt


Morele dilemma’s. Hoe ga je er als mens en als professional mee om? Mijn bijbel is de filosofie van Steven Covey, gebaseerd op zijn boek De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Covey’s visie op leiderschap heeft mij geïnspireerd en gevormd in de manier waarop ik zelf leiding geef. Ik vind dat principes gebaseerd op normen en waarden en ethiek centraal staan. Zij zijn het fundament van mijn persoonlijkheid. Als militair heb ik voor veel dilemma’s gestaan, vooral tijdens mijn uit- zending in Afghanistan. In situaties waarin het niet direct duidelijk was welk besluit genomen moest worden, maar waarbij de situatie wel vroeg om adequaat handelen. Keuzes waarin het ging om leven of dood, of de veiligheid van mijn eenheid. Mijn visie in mijn functie als hoofd Force Protection over bijvoorbeeld funtrips, een kijkje nemen bij de mijnen en de move con’s, maakte mij niet altijd populair. Mijn nee was duidelijk en mijn ja was hierdoor veel meer waard. Het bewustzijn over veiligheid en dreiging tijdens de missie


zat niet altijd bij iedereen tussen de oren. Vanwege de toenemende dreiging en aanslagen ontstond er meer begrip en vertrouwden de mensen op mijn besluiten. De missie stond voorop en iedereen moest weer veilig thuiskomen. Immers, het thuisfront rekent op je en verwacht je na een half jaar weer heelhuids terug. Een ander moreel dilemma was het moeten kiezen tussen het opvolgen van regels en mijn eigen mening en gevoel. De militaire ethiek heeft me enorm geholpen om weloverwogen en verantwoord beslissingen te kunnen nemen. 1) Is het legaal? 2) Zijn alle belangen gewogen? 3) Kan het door de (mijn) beugel? In korte tijd beslissingen moeten nemen vereist niet alleen vakman- schap maar vooral moed om op te staan en positie in te nemen. Mijn devies is dat we onze militairen blijven onderwijzen in ethiek en voor- bereiden op de dagelijkse (morele) dilemma’s die kunnen ontstaan door de aard van de missie, het omgaan met de lokale bevolking en teamcon- flicten, maar ook met dilemma’s met het thuisfront. Leiders als Johan Cruijff en Dick Berlijn hebben mij geïnspireerd, maar het zijn vooral mijn ouders die mij hebben gevormd in mijn opvoeding en een basis hebben gegeven om dit bij- zondere beroep van militair te hebben kunnen uitoefenen.


Het jaarthema 2019 van het Veteraneninstituut is morele dilemma’s. Dit keer belicht oud-hoofd Force Protection William Thuis, majoor b.d. KLu, het thema. Thuis is als individueel militair in 2006 uitgezonden naar Afghanistan, Kabul International Airport met het F-16- detachement van het 306 Squadron van vliegbasis Volkel.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76