search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
24


Rob Rulkens (42)


MISSIE Bosnië 2001 en 2004/2005 Afghanistan 2007/2008 en 2010


FUNCTIE PC, 2ND, S2, STOFF VRE- DESOPS, bat- terij cdt, hoofd Instructie- groep


ve Derantwoor delijkheid was fantastisch


‘Niemand is belangrijker dan het team en er is geen ruimte voor grote ego’s. Dat zijn voor militairen vanzelf- sprekende uitgangspunten. En dat is exact wat werken voor Defensie zo geweldig maakt: de kameraadschap, de gedrevenheid, de humor, samen ergens de schouders onder zetten. Na de KMA had ik het geluk dat ik al snel uitgezonden werd naar Bosnië. Ik vond de verantwoordelijkheid geweldig en ik was er in mijn element. Dat is altijd zo gebleven. In 2013 startte mijn vrouw Inn- spiratie, een bedrijf in team- en lei- derschapontwikkeling. De opdrachten en casussen bespraken we aan de keukentafel. Ik vond het allemaal zo herkenbaar. Bij Defensie wordt immers veel geïnvesteerd in leider- schap. Het ging steeds meer bij ons leven: wat als we die kennis nu eens doortrekken naar het bedrijfsleven? Daar kwam bij dat ik een uitzending niet meer zag zitten met twee jonge kinderen en een eigen bedrijf. Het was hoog tijd om de overstap naar het ondernemerschap te maken. Van de negentien jaar dat ik voor Defensie werkte, ben ik twee jaar echt actief geweest tijdens een uit- zending. De rest van de tijd bereidde ik me voor op die periodes. Nu, als ondernemer, sta ik altijd op scherp. Het presteren is een continu proces. Ik moet de opdrachten vooruit plannen, moet genoeg mensen hebben klaar- staan. Een driedaagse training kan soms voelen als een oefening: het is bikkelen, we lachen en vormen een team.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76