search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
54 Na Uruzgan en Kandahar nu in Mazar-e-Sharíf


Missie in Afghanistan


JUN


JAN 2018


6


Minister Blok bezoekt militairen


JAN 2015


Militairen naar Afghanistan voor Resolute Support


Nederland levert in eerste instantie hon- derd militairen aan Resolute Support. Het gaat om adviseurs, stafoffi cieren, medisch personeel, een transporteen- heid en een logistieke eenheid. Enkele militairen versterken het hoofdkwartier in Kabul, het merendeel gaat aan de slag in Mazar-e-Sharíf in het noorden. De Nederlanders adviseren de hogere leger- en politiefunctionarissen. Ze houden zich niet bezig met het trainen van uitvoerend personeel, zoals bij de missie in Kunduz. Afghanistan is vanaf 2015 zelf verant- woordelijk voor de nationale veiligheid.


De militairen van Resolute Support ontvangen regelmatig ‘hoog bezoek’. Niet alleen de ministers van Defensie Hennis en Bijleveld kwamen langs, ook de Veteranenombudsman Reinier van Zutphen en Jaap Smit, de voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag. In juni is het de beurt aan minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Hij bezoekt zowel Mazar-e- Sharíf als Kabul.


NOV 2017


Diploma voor sportinstructrices


Resolute Support richt zich niet alleen op het vergroten van de veilig- heid. Er is ook aandacht voor zaken als onderwijs, schoon drinkwater en de positie van vrouwen. In het leger en bij de politie werken nauwe- lijks vrouwen en van de sportvoorzieningen worden ze buitengesloten. Op initiatief van Nederland worden Afghaanse vrouwen opgeleid tot sportinstructrice, zodat ze vrouwelijke rekruten kunnen trainen en coachen. Vier van hen ontvangen in november hun diploma.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76