search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
12 Mart de Kruif (1958) De empatische generaal


Van eind 2008 tot eind 2009 voerde luitenant-generaal De Kruif vanuit Kandahar (Afghanistan) het bevel over een troepenmacht van 45.000 mili- tairen. Hij deed dat in het kader van ISAF, de International Security Assistance Force van de NAVO. Van zijn bevelsgebied maakte ook de provincie Uruzgan deel uit waar in die jaren veel Nederlandse militairen actief waren. Los van de altijd geldende noodzaak van goede voorbereiding, heldere strategie en adequate uitvoering vallen bij De Kruifs commando twee dingen op. Allereerst was er de vergaande internationalisering. Als bevelhebber had De Kruif van doen met Amerikaanse, Britse, Canadese, Nederlandse en andere troepencontingenten.


Zo stond ook de internationale politiek op de stoep, onder meer in de figuur van vicepresident Joe Biden (VS) die langskwam op het hoofdkwartier. Biden hield er een soort verkiezingstoespraak en nam joviaal afscheid en plaatste op klassiek Amerikaanse wijze De Kruifs herkomstland in Scandinavië. Een tweede belangrijk punt is dat modern militair leiderschap nadrukkelijk ook empathie inhoudt. Zo schreef De Kruif nabestaanden van omgekomen militairen persoonlijk een brief. Veel generaals zijn zich – als bevelhebber en als mens – er meer dan ooit van bewust wat het betekent als een militair sneuvelt of levenslang fysiek of psychisch beschadigd raakt.


Hans Couzy (1940–2019) De lastige generaal


Luitenant-generaal Couzy was van 1992 tot 1996 bevel- hebber van de landmacht. De Koude Oorlog was voorbij, de tijd van aanhoudende bezuinigingen begon en de dienstplicht werd opgeschort. Nederland koos voor een kleine beroepskrijgsmacht. Een krijgsmacht die meteen werd ingezet voor VN-missies. Het bevelhebberschap van Couzy kenmerkte zich door deze met succes uitgevoerde reorganisatie. In de neoliberale geest van de jaren negentig liet de militair Couzy zich inspireren door voorbeelden van leiderschap en reorganisatie uit het bedrijfsleven. Zoals de privatisering van KPN en de roemruchte Operatie Centurion waarmee president-directeur Jan Timmer Philips slagvaardiger probeerde te maken. De naam Couzy is ook verbonden met zijn openlijke kritiek op de politiek. De ‘lastpakgeneraal’ werd hij in de pers genoemd. Kamerleden toonden zich zeer geïrriteerd en vonden dat hij voor een militair de grens van het toelaatbare naderde of zelfs overschreed. Maar binnen de krijgsmacht, waar menigeen geen hoge dunk had van politici, verwierf


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76