search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
58 doorn Centraal


spotlight VERENIGING


AVOM, Algemene Vereniging voor Oud- en actief dienend personeel van de Koninklijke Marine.


Samen beslissen over de aanpak van slapeloosheid


‘Het leek allemaal zo volledig zinloos’


Na een ingrijpende gebeurtenis kun je veel problemen hebben met slapen. Dat is een van de kenmerken van een trauma. Je vindt het misschien moeilijk om naar bed te gaan, omdat je bang bent dat je nachtmerries krijgt. Of je wordt met een schok wakker, helemaal gespitst op mogelijk onraad of gevaar.


We zijn dan vaak geneigd om het slaapprobleem aan te pakken, bijvoorbeeld met medicatie. Soms is een veteraan echter veel meer gebaat bij een andere, persoonlijke aanpak, zoals Jeroen heeft ervaren. Na een incident op het werk had hij steeds meer moeite om op te staan. ‘Het leek allemaal zo volledig zinloos’, vertelt Jeroen. ‘Het liefst wilde ik heel lang heel diep slapen en verder


niks. Mijn vermoeidheid reageerde ik onbedoeld ook af op mijn zoontje. Daar voelde ik me daarna dan weer heel schuldig over. En dat ellendige gevoel zorgde ervoor dat ik nog vaker in bed bleef liggen.’ Jeroen kreeg via het Veteranenloket professionele hulp. In plaats van aan de slag te gaan met de slaapproblemen, wilde hij geholpen worden om de band met zijn zoontje te verbeteren. ‘Nu ik weet dat mijn zoontje niet meer bang voor me hoeft te zijn, slaap ik alweer iets beter en heb ik meer energie om leuke dingen met hem te doen.’


Bestaat sinds … 2 april 1986. In het eerste jaar na de oprichting hadden zich al snel rond de duizend leden aangemeld. Voor die tijd heel bijzonder, want er bestonden immers nog geen sociale media, alles ging per brief of telefoon. Het bleek dat het oud-marinepersoneel emotioneel nog een grote binding had met de Koninklijke Marine.


Bijzonder omdat … De vereniging is opgericht voor oud- en actief dienend personeel van de Koninklijke Marine. Al het personeel vanaf de stand van zee- milicien 3e klas tot en met de rang van viceadmiraal is er welkom. De AVOM was de eerste marinever- eniging met deze opzet.


Jaarlijks hoogtepunt … De landelijke contactdag. Die vindt plaats op een herkenbare locatie, zoals de Marinekazerne in Amsterdam of bij het tehuis voor oud-militairen Bronbeek in Arnhem. Tijdens het 25-jarig jubileum hebben we met de Zr. Ms. Johan de Witt een dag op zee doorgebracht.


Te herkennen aan … Een blauwe blazer met AVOM- badge en een grijze pantalon, en bij ceremoniële gelegenheden ook een baret met anker.


Berichten van het Veteraneninstituut, het Veteranen Platform en het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen.


Getty Images


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76