search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Leiderschap Simon Spoor (1902–1949) De tragische generaal


Generaal Spoor verpersoonlijkt de tragiek van de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Er waren, naast politieke en economische belangen, onmiskenbaar goede bedoelingen. Rust en orde moesten worden hersteld en er zou een gelijkwaardiger verhouding komen tussen Nederland en de Indonesiërs. Maar het gewapende ingrijpen – waarvoor meer dan 200.000 militairen werden ingezet, onder wie bijna 100.000 dienst- plichtigen – mondde uit in een niet te winnen guerrillaoorlog, met zowel aan Nederlandse als Indonesische kant voorbeelden van excessief geweld. Spoor was een man met vele talenten. Hij werd gewaar- deerd – ook door het kabinet – om zijn militaire expertise en leiderschap, was commu- nicatief sterk en geliefd bij zijn manschappen, en is dat nog steeds bij veel Indiëveteranen. Hij beschikte over politieke vaardigheden en die zette hij in Batavia en Den Haag met verve in om het beleid te


beïnvloeden. Maar hij erkende het primaat van de politiek, zij het met enige moeite. Al op zijn 44e werd Spoor Indisch leger- commandant. In die functie gaf hij gedreven leiding aan de twee grote offensieven. De eerste politionele actie medio 1947 en de tweede politionele actie van half december 1948 tot begin 1949. In mei 1949 overleed Spoor plotseling aan hartfalen. Zijn fenomenale werkkracht had hem uitgeput. Ondanks zijn talenten, charisma en tomeloze inzet bereikte Spoor zijn doel niet. De op Java uitgeroepen Indonesische onafhankelijkheid kon niet door militair optreden ongedaan worden gemaakt. Op beslissende momenten werd Spoor door het kabinet ingetoomd en koos het, mede onder druk van de VS en de VN, voor onderhandelingen. Maar ook als de legercommandant de vrije hand had gekregen, zou het


doel – volledige uitschakeling van Soekarno’s republiek – niet zijn bereikt. De door Spoor gekozen speerpuntenstra- tegie (met snelheid diep het gebied van de tegenstander binnendringen) leek op het eerste gezicht een succes. Maar het antwoord van Indonesische zijde was effectief: steeds meer en steeds beter uitgevoerde guerrilla-acties waarop de Nederlandse troepen almaar minder greep kregen. Beslissend was echter een niet-militair feit: de koloniale tijd en de tijd van paterna- listische bevoogding was simpelweg voorbij nu steeds meer Indonesiërs onafhankelijk- heid eisten.


13


hij veel sympathie. Couzy’s in de media geuite kritiek had vooral betrekking op de volgens hem lichtzinnige wijze waarop werd gesproken over militaire inzet in voormalig Joegoslavië. Het was de discussie die Nederlandse troepen naar de ‘safe area’ Srebrenica zou voeren. Couzy zou in het laatste deel van zijn bevelsperiode nog volop te maken krijgen met dramatische gebeurtenissen rond de val van de enclave. Als landmachtbevelhebber vond Couzy dat hij gerechtigd was de openbaarheid te zoeken zolang het kabinet nog geen beleidskeuze had gemaakt. Zodra dit wel het geval was, moest hij de genomen politieke beslissing loyaal uitvoeren of ontslag nemen (Couzy besloot aan te blijven). Toenmalig minister van Defensie Ter Beek deelde deze opvatting.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76