search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Dossier


19


Voortvarend


Denise Leidelmeijer (40) ging in 2009 op uitzending naar Afgha- nistan. Omdat haar contract niet werd verlengd, ging ze op zoek naar een civiele baan in haar geboorteplaats Groningen. Inmiddels werkt ze al enige tijd als stagecoördinator aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Bij de marine was ik onder meer diversiteitcoördinator en moest regelmatig aan commandanten ‘verkopen’ waarom een diversi- teitsbeleid nodig is. Je leert dan om snel contact te maken met allerlei verschillende mensen en om op een overtuigende manier jouw idee te presenteren. Die vaardigheden zet ik nu in om stageplekken binnen te halen. Met resultaat, want we hebben meer stageplekken dan studen- ten, wat niet heel gebruikelijk is. Bij de marine heb ik ook geleerd om in oplossingen te denken. “Zeer voortvarend” en “weet van aanpakken”, schreef laatst een hoogleraar in een evaluatierap- port. De saamhorigheid mis ik wel. Docenten en onderzoekers werken veel individualistischer. De deuren zijn vaak dicht en het is erg stil op de gang. Daarom ben ik nog altijd reservist en lid van de verenigingen Ex-Act KM en AVOM.’


Gepoetste schoenen


Gevormd als leider


Bastiaan Ruizeveld de Winter (40) heeft als onderzeebootcom- mandant diverse (geheime) mis- sies op zijn naam staan, waaron- der de antipiraterijmissie voor de kust van Oost-Afrika. Momenteel geeft hij leiding aan een com- mercieel ziekenhuis van Bergman Clinics. ‘Of je nou leiding moet geven in een onderzeeboot of in een ziekenhuis, dat maakt niet zoveel uit. De principes zijn hetzelfde. Bij Defensie word je stap voor stap gevormd als leider, waar ik nog altijd veel profijt van heb. Je leert bijvoorbeeld om niet jezelf voorop te stellen, maar het gezamenlijke doel en je mensen. Als commandant gaf ik iedereen, van hoog tot laag, standaard de tip mee om je aan te passen aan de rest, want de rest past zich niet aan jou aan. Alleen dan ga je het redden als je maandenlang in een kleine ruimte, onder water, met elkaar moet samenwerken. Uiteindelijk geldt dat ook in een organisatie als een ziekenhuis. Een goede leider is in staat zich continu aan te passen aan de mensen en de situatie. Daarnaast moet je ook lastige beslissingen durven nemen. Het belangrijkste wat ik in mijn huidige baan mis is de kameraadschap, daarin is Defensie uniek.’


Erik Rutten (33) ging twee keer op uitzending naar Afghani- stan, in 2007 en in 2009. Door bezuinigingen kon hij zich niet verder ontwikkelen en maakte de overstap naar de Nationale Politie. Hij werkt nu als inlichtin- genspecialist op de meldkamer bij de eenheid Limburg. ‘Dat was wel een cultuurshock. Bij de poli- tie gaat alles veel omslachtiger. Zeg je bij Defensie “rechts”, dan is dat ook “rechts”. Hier is veel meer discussie. Ik heb nog altijd veel profijt van de kennis en vaardig- heden die ik bij de landmacht heb opgedaan. Ik kan goed relative- ren, ben stressbestendig en werk gedisciplineerd. Dat komt ook in heel kleine dingen tot uiting, bijvoorbeeld dat ik er altijd netjes verzorgd uitzie. Het valt collega’s regelmatig op dat mijn schoenen zo netjes gepoetst zijn. Ook straal ik onbewust een stuk leiderschap uit. Ik heb zes jaar als agent op straat gewerkt, in een omgeving waar de politie niet echt geaccepteerd wordt. Ik ben dan heel directief, wat vaak heel goed werkt.’


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76