search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Facts & figures • in cijfers Resultaten Veteraan, hoe gaat het met u?


Invloed van de uitzending


3142 83%


heeft geen zorgbehoeften. Kwaliteit van leven → 8,3


7%


heeft zorgbehoeften die niet gerelateerd zijn aan de uitzending. Kwaliteit van leven → 7,4


44% respons.


op het leven niet positief of negatief


12% 5%


POST-ACTIEVE VETERANEN namen deel aan het onderzoek.


39% 45%


(zeer) negatief


zowel positief als negatief (zeer) positief


Uit het onderzoek Veteraan, hoe gaat het met u? (2019) blijkt dat het met het merendeel van de veteranen goed gaat; zij beoordelen de kwaliteit van hun leven met een ruime voldoende.


rapportcijfer kwaliteit van het leven


gemiddeld 7’9 4% 6% Bedankt!


heeft zorgbehoeften die gerelateerd zijn aan de uitzending en ontvangt daarvoor professionele hulp. Kwaliteit van leven → 6,1


Meestgebruikte dienst- en hulpverlening: Civiel: een vorm van ggz en huisartsenpraktijk Militairen/veteranen: de Basis en ABP


Voor meer informatie verwijzen wij u naar de publiekssamenvatting en het achtergrondrapport op de website van het Veteraneninstituut.


heeft zorgbehoeften die gerelateerd zijn aan de uitzending en ontvangt daarvoor geen professionele hulp. Kwaliteit van leven → 6,5


Belangrijkste redenen geen hulp: • Wil het zelf oplossen • Niet gemotiveerd • Heeft eerder hulp gehad, maar had daar geen baat bij of heeft daar negatieve ervaringen mee


57


pictogrammen: the Noun Project


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76