This page contains a Flash digital edition of a book.
8 nieuws


COMPLICATIES De tweedaagse cursus Inschatting en behandeling van endodontische com- plicaties leert hoe een goede behan- delindicatie te stellen bij het niet-gene- zen na een endodontische behande- ling. Vrijdag 4 en zaterdag 5 september, Nijmegen, www.paotumcn.nl.


STOORNIS


Behandel je een kind met een stoornis in de ontwikkeling zoals ADHD en het autistisch spectrum zelf of draag je het over aan een specialist? In de cursus Stoornissen in ontwikkeling van het kind komt dit dilemma aan bod. Donderdag 8 oktober, Driebergen, www.academiekindertandheelkunde.nl.


SEDATIE


De vijfdaagse cursus Lichte sedatie in de tandheelkunde (lachgas, midazo- lam) bestaat uit een theoretisch- en een praktijkgedeelte. Hierbij wordt ge- oefend op ‘patiënten’ die de cursist zelf inbrengt. Vanaf dinsdag 1 september, Amsterdam, www.acta-de.nl.


LEIDING De cursus Tandarts aan de leiding is bedoeld voor tandartsen die hun kwa- liteiten van leiding geven willen vergro- ten en zich willen verdiepen in de ach- tergronden van het leiding geven. Vrijdag 18 en zaterdag 19 september, Ellecom, www.roovos.nl.


KANAALPREPARATIE De specifieke klinische toepassing van de prepareer- en reinigingsmethodie- ken zal uitgebreid worden besproken en geoefend in de eendaagse hands- on cursus Biomechanische kanaalpre- paratie. Vrijdag 4 september, Den Haag, www.cide.nl.


FEIT OF FICTIE


Met een mooi gebit heb je betere carrièrekansen


FEIT


Volgens veel Briten vergroot een mooi gebit de kans op een nieuwe baan of promotie op het werk. Dat blijkt uit onderzoek dat de internationale ge-


zondheidsorganisatie Bupa in november 2014 onder tweeduizend personen hield. De ondervraagden vonden bovendien dat managers met een mooi gebit gemotiveerder overkomen. Ook gelooſt meer dan de helſt van hen dat een oprechte glimlach van zijn werkgever één van de beste vormen


van motivatie is. 42 procent vindt mensen met een gezond uitziend gebit meer autoritair, eenderde van de respondenten heeſt het gevoel dat een


slecht gebit de vooruitgang van een carrière kan tegenhouden. Collega’s met een slecht gebit leiden ook af, zo vindt 42 procent, terwijl bijna eenderde toegeeſt dat slechte tanden het vertrouwen in de capaciteit van de collega


beïnvloedt. 28 procent van de deelnemers aan het onderzoek ten slote zegt niet te lachen op het werk, omdat ze onzeker zijn over het gebit. Deze resul- taten komen overeen emet en onderzoek, eveneens uit 2014, van YouGov in opdracht van Oasis Dental Care. Daaruit kwam naar voren dat bijna de helſt van de Briten (46 procent) denkt dat een slecht gebit de carrière nadelig


beïnvloedt. Imagodeskundige Zabeth van Veen van Imago Match herkent de onderzoeksresultaten. “Binnen drie seconden heb je een oordeel over een ander klaar. Iemand die bij de eerste kennismaking een grote lach geeſt en daarbij een mooie tandenrij laat zien, heeſt een open, toegankelijke uitstra- ling. Mensen gaan liever met zo iemand in zee dan met iemand die bijvoor- beeld een tand mist.” Ook de vorm van de tanden speelt mee. “Iemand met ronde tanden komt liever en zachter over dan iemand met puntige tanden”, aldus van Veen. “Een verzorgd gebit is in alle opzichten belangrijk.”


Literatuur


Voor een uitgebreide agenda: www.ntdigitaal.nl


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


- A healthy smile could be good for your career prospects. 10-12-2014 (htp:// bit.ly/1LmXRo0).


- Can a dream smile land a dream job? 23-09-2014 (htp://bit.ly/1K1Hm1V). NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


agenda


FOTO: SHUTTERSTOCK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48