This page contains a Flash digital edition of a book.
opinie 19


Volg het Nt via @ntdigitaal tweets


ERIK DE MAIJER @EDMTANDARTSEN “Kabinet vertrouwt de leraar wel, maar de dokter niet.”


NIV KAUFMAN @NIVDENT “Van wie is deze jas? Hij hangt hier alweer twee weken ;-)”


PC2-TANDARTSEN @PC2TANDARTSEN “Tandartsen behalen klinkend succes tegen zorgverzekeraars…”


DENTALINFO @DENTALINFO_NL


“Agenda: Sessie Veranderingen bieden ook kansen: Hoe tariefsdaling op te vangen in uw praktijk, div data en locaties.”


TANDARTS S’KADE @STADHOUDERSKADE


“Dus tijdens deze sessie leren we dat er een positieve kant zit aan de tariefsdaling van 6% ? Daar moet ik heen!”


REMY @REMYHX “Reclamebelasting huisarts @gemeentetilburg teruggedraaid. Wanneer volgen de andere gemeentes? @gem_roosendaal.”


ARIE HOEKSEMA


Reclame- belasting


Onlangs ontving ik ongeadresseerd drukwerk over re- clamebelasting. Pas nadat een tajndarts-collega, een huisarts en onze orthodontist mij erop aanspraken drong het tot me door: dit heeft betrekking op ons! Ook onze gemeente Oldambt wil gevelreclame van (para)medici gaan belasten. En de belastingzone wordt fors vergroot: iedere naam- of reclame-uiting die vanaf de openbare weg leesbaar is, geeft belas- tingplicht. Bovendien is er sprake van extra ozb-gerela- teerde reclameheffing op het pand! De nieuwe rege- ling is afgestemd met de Vereniging van Handel en Nijverheid alhier. En gemakshalve niet met de diverse (para)medici die er de dupe van worden. Er is nu nog één mogelijkheid tot inspraak. Met de andere (para) medici is afgesproken dat ieder voor zich bezwaar maakt. Datr van onze groepspraktijk onderbouw ik on- der meer met een verwijzing naar de nieuwe Praktijk- wijzer voor kwetsbare ouderen. Daarin staat duidelijk dat praktijken met grote letters moeten zijn aangege- ven. Elders in het land heeft een huisarts echter een procedure verloren waarin dit argument werd aange- voerd… Zijn beroepsorganisaties spreken nu met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ik hoop dat de KNMT aansluiting zoekt. De financiële positie van gemeenten staat – net als die van tandartsen – fors on- der druk. Wanneer gemeenten een extra graai in onze kas gaan doen – zoals via reclamebelasting – gaat het voor ons dubbel op. Het argument dat Oldambt voor de invoering ervan hanteert, is dat ook medici profite- ren van een gezondere binnenstad, daarbij doelend op meer winkelend publiek. De gemeente vergeet dat de inwoners patiënt bij de tandarts zijn. En dat de in- wonerskrimp voor Oldambt wordt ingeschat op tien procent tot 2025, gecombineerd met een stevige ver- grijzing. Geen florissant vooruitzicht! Onze brieven hebben in ieder geval geleid tot ophef en publiciteit. Hopelijk leidt dit tot het schrappen van de ‘krimpbe- lasting’…


Arie Hoeksema is tandarts-geriatrie in Winschoten. Als gastschrijver voor de rubriek Spittoon in Nt 13/2015 nodigt hij Anke Korfage uit, tandarts- mfp in het UMC Groningen.


NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 26 juni 2015


COLUMN SPITTOON


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48